Tilburg gaat ver in circulair!

Gemeente Tilburg zet zich intrinsiek in voor het aanjagen van de voorliggende energie- en grondstoffentransitie. De ambitie van de gemeente Tilburg is om energieneutraal te zijn in 2040 en om meer in te zetten op hergebruik en het verder verduurzamen van reststromen. De eigen maatschappelijke vastgoedvoorraad biedt enorme kansen om als gemeente te laten zien aan de bewoners, lokale bedrijven en organisaties dat Tilburg de daad bij het woord voegt.

Een belangrijk onderdeel is het concreet maken van het begrip circulariteit. De gemeentelijke vastgoedafdeling wordt gebruikt als voorbeeld en startpunt om circulair breder in de ambtelijke organisatie uit te rollen. De gemeente heeft de wens om op portefeuilleniveau inzichtelijk te maken wat de milieu-impact en financiële impact is van sturen op circulariteit. Een begrijpelijke en meetbare context is daarom gewenst. Hierop kan de gemeente vervolgens een lange termijn strategie formuleren. De vraag vanuit de gemeente Tilburg is om deze context in een raamwerk of kapstok te vangen. Hierop dient vervolgens de milieu en financiële impact doorgerekend te worden.. Het raamwerk is ontwikkeld in drie stappen:

  • Stap 1 Formuleren circulariteitvisie gemeente Tilburg;
  • Stap 2 Opstellen duurzaamheidsthema’s en onderliggende uitgangspunten;
  • Stap 3 Formuleren concrete KPI’s en verificatiemethoden.

Dit heeft geresulteerd in concrete doelen en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor de nieuwe huisvesting op het niveau renovatie, nieuwbouw of klein onderhoud. De prestatie-eisen zijn uiteindelijk leidend voor de keuze voor concrete maatregelen. Het vervolg op het circulariteitsraamwerk is het toepassen in een concreet project, namelijk Spoorzone Broedplaats.

Spoorzone Broedplaats

Het gebied gelegen naast het station van Tilburg is de Spoorzone. Een gebied met diverse monumentale industriële gebouwen. Van 1896 tot 2011 was hier de Hoofdwerkplaats Tilburg van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gevestigd. In 2011 werd de werkplaats opgegeven en is het gebied uitgegroeid tot een meer dan succesvolle broedplaats waar kennis, ondernemerschap, cultuur en innovatie samenkomen. In het middengebied tussen de Loc.hal en de Wagenmakerij/Koepelhal ligt een aantal gebouwen uit verschillende bouwperioden met diverse functies. Gemeente Tilburg heeft besloten om vier gebouwen in het middengebied van de Spoorzone te renoveren. Het betreft hier gebouw 76, gebouw 79/83, gebouw 81 en gebouw 82/84. In deze gebouwen zitten onder andere Theater de Boemel, culinaire hotspot RAWW, hogeschool Fontys en Club Smederij.

Voor de renovatie van de gebouwen is een bouwteam opgericht. Vogels Bouwmanagement B.V. heeft een circulariteitsadviseur aangewezen. Deze rol ondersteunt én borgt de circulariteitsambities waarbij de volgende drie onderdelen worden ingevuld:

  • Onderdeel 1: Opstellen circulariteitsraamwerk: Opstellen van een gedragen set van SMART-geformuleerde prestatie-eisen met onderliggende verificatiemethoden op het gebied van circulariteit toegespitst op de Broedplaats.
  • Onderdeel 2: Opstellen van een Oogstkaart, Een rondgang in de vier gebouwen resulteert in een Oogstkaart met daarin de potentiële materialen, producten en elementen voor hergebruik en re-/upcycling. Deze Oogstkaart met materialen en elementen kan vervolgens worden geïntegreerd in het verdere ontwerptraject.
  • Onderdeel 3: Deelnemen aan het ontwerpteam.
< Studenten INHolland ontdekken praktijk bij Cirkelstad partners | Beelen NEXT presenteert ‘NEXT-Use Hout’ >