Biopartner 5 gebouw finalist landelijke Circular Awards 2021

Het eerste ‘Paris Proof’ gebouw van Nederland staat in Leiden, op het Leiden Bio Science Park. Door o.a. grootschalige hergebruik van bouwmateriaal, heeft dit gebouw 40% CO2 reductie gerealiseerd en is het een voorbeeld voor grootschalig hergebruik in de bouw.

Paris Proof

Op maandag 1 februari 2020 werden de landelijke Circular Awards 2021 uitgereikt tijdens de nationale conferentie circulaire economie van MVO Nederland en werd BioPartner Leiden als finalist geprezen voor de realisatie van het circulaire laboratoriumgebouw Biopartner5. In het gebouw is voor het eerst grootschalig hergebruik van constructiestaal toegepast; 165 ton ‘donor staal’ werd uit een nabijgelegen gebouw gedemonteerd, verplaatst, op locatie bewerkt en opnieuw opgebouwd.
In samenwerking met NIBE is berekend dat mede door deze inspanning de CO2 emissie (embodied carbon) van het gebouw is teruggebracht tot onder de nieuwe Paris Proof-grenswaarde van DGBC. In vergelijking met de referentie voor huidige nieuwbouw komt dit op een reductie van bijna 40%.

Bij de realisatie van het circulaire laboratoriumgebouw Biopartner5 is ‘donorstaal’ gebruikt.

Voorbij het kantelpunt
Het ontwerptraject is voor Popma ter Steege Architecten een onderzoek geweest naar wat circulariteit in de huidige bouwpraktijk kan betekenen. Hoewel zij blij zijn met de uitkomst spiegelde NIBE hen ook voor dat het gebouw helaas nog een uitzondering is terwijl er elk jaar hogere eisen behaald dienen te worden om tot de uiteindelijke klimaatakkoorddoelen van 2030 en 2050 te komen. Daarom pakken zij de komende tijd de suggestie op die de jury van de Circular Awards hen voor hield:

De jury daagt de initiatiefnemers uit om na te denken hoe zij aan opschaling kunnen bijdragen. Hoe gaan we naar het kantelpunt van circulair bouwen?

Kennis delen
Popma ter Steege wil graag hun opgedane kennis delen om tegelijk deze werkwijze door te ontwikkelen. Met als doel voortaan alleen nog Paris Proof te ontwerpen en te bouwen. Om te beginnen wordt de laatste hand gelegd aan een leesvriendelijke versie van het NIBE rapport met daarin de eerste ‘lessons learned’. Vervolgens zullen sneak-preview tours georganiseerd worden waarin het gesprek wordt opgezocht met ketenpartners. Later in het jaar zal met de partners van het Biopartner5-team een seminar georganiseerd worden om het onderwerp nog breder tot gesprek te maken. Alle Cirkelstad-leden die hiervan op de hoogte willen blijven kunnen contact opnemen via .

< Gemeente Tilburg renoveert een sporthal met inblaas stro naar “nul op de meter” | De Zuid-Hollandse Cirkelsteden lanceren jaarprogramma >