De Zuid-Hollandse Cirkelsteden lanceren jaarprogramma

De Zuid-Hollandse Cirkelsteden Drechtsteden, Den Haag, Regio 071 en Rotterdam zetten hun samenwerking voor het komende jaar voort. Het jaarprogramma dat zij voor 2021 onlangs gepresenteerd hebben is helemaal gericht op ketensamenwerking.

Nico van Hoogdalem van iCircl en spinner Cirkelstad: “We ervaren dat aangesloten partners zelf al circulaire, inclusieve stappen hebben gezet en al enige kennis daarover hebben opgedaan, maar dat er vooral behoefte is om nog meer te gaan samenwerken.”

De partners aan zet

Circulaire economie vraagt om systeemdenken om het gehele systeem te optimaliseren. Hier is samenwerking tussen en binnen organisaties voor nodig. Zonder die ketensamenwerking is een circulaire, inclusieve bouweconomie dan ook onmogelijk. Hoe we dat gaan organiseren? Tijdens de Communities als Practices (CoP’s) is telkens een groep in de keten aan zet. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, de fabrikant, de architect of de aannemer. Zij zullen invulling gaan geven aan een introductie- en verdiepingssessie: wat is de ambitie van deze groep, wat hebben zij te bieden aan andere ketenpartners en wat hebben zij van andere ketenpartners nodig om waardevolle stappen te kunnen zetten? Daarnaast zullen verspreid over het jaar een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden waar ook geïnteresseerden kunnen kennismaken met Cirkelstad Zuid-Holland. De eerste netwerkbijeenkomst is geweest op dinsdag 9 februari van 16.00 tot 17.00 uur.

Wil je het jaarprogramma ontvangen en/of ben je geïntegreerd om als partner aan te sluiten? Neem dan contact op met Thirza Monster via .

Cirkelstad Zuid-Holland is een samenwerking tussen iCircl, Cirkellab en start met 8.

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Biopartner 5 gebouw finalist landelijke Circular Awards 2021 | Welke maatregel wil jij terugzien in het Circulaire Verkiezingsprogramma? >