Circulair slopen op het allerhoogst denkbare niveau

Nederland staat de komende decennia voor een grote opgave: de transitie naar een circulaire economie. Vernieuwingen op sociaal-, technologisch-, proces- en systeemniveau zijn noodzakelijk. Het ontplooien van innovaties is daarbij een belangrijk onderdeel om deze transitie tot stand te brengen.

De Provincie Gelderland heeft de ambitie om deze transitie naar de circulaire economie aan te jagen. Zij wil dit bereiken door middel van de circulaire ontmanteling van een verouderde kantoorgebouw aan de Prinsenhof 3. Zij wil de markt stimuleren om met dit project de vrijkomende producten, materialen en (grond)stoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Een van de projectdoelen is namelijk om tijdens en na afloop van het project de opgedane ervaringen te delen door deze te laten aansluiten bij de ‘Community of Practice’ van Circulair Delven en Hoogwaardig Hergebruik. IDDS verzorgt het technisch management van dit project.

Van innovatie naar standaard

Provincie Gelderland is met dit project voorloper van deze transitie. Zij meent dat wanneer innovaties onder de juiste omstandigheden en ruimte geboden worden, dat deze zich kunnen ontwikkelen tot de standaardpraktijk. Hiermee brengt zij een brede transitie in beweging.

Onder leiding van projectmanager Menno de Vos en contractmanager Maik Knuiman van de Provincie Gelderland is voor dit project een nieuw soort sloopcontract op basis van de UAV-GC ontwikkeld. Bram Kroon is namens IDDS als technisch manager circulair delven hier nauw bij betrokken.

De aannemer Lagemaat is inmiddels gestart met het delven van alle aanwezige materialen. Vrijwel alles wordt hoogwaardig hergebruikt. Hierbij valt te denken aan systeemwanden, tapijt, kabelgoten, kozijnen, deuren en nog veel meer. Voor de meeste materialen is ook de daadwerkelijke hergebruik locatie al bekend. Vrijwel niets belandt bij dit project in de afvalbak. En wat daar wel in belandt, wordt zelfs nogmaals gescheiden ten behoeve van grondstoffen recycling.

Het blijft niet bij het interieur: ook het volledige betonnen casco wordt circulair hergebruikt. Het casco bestaat uit kanaalplaatvloeren en dragende geveldelen. Deze wordt vakkundig uit elkaar gehaald en hergebruikt. Dit zorgt voor ontzettend veel CO2-besparing. Een deel van de kanaalplaatvloeren wordt hergebruikt in de stad Arnhem, ten behoeve van de bouw van een sporthal. Het overige deel van de kanaalplaatvloeren en betonnen gevelelementen worden hergebruikt in een Kennis centrum circulair bouwen in Heerden. Dit project is aangemeld voor de Verificatieregeling Circulair Sloopproject. Dit betekent dat het project wordt afgesloten met een gedetailleerde rapportage van de afzetkanalen van de vrijkomende sloopmaterialen (stoffenverantwoording), die wordt geverifieerd door een certificatie-instelling.

Kortom, er volgen nog velen updates omtrent dit mooie innovatieve project. Voor meer informatie, neem contact op met Bram Kroon via .

< Waardering van recycling, hergebruik en energieopwekking uit afval in LCA | Samenwerkingsgedrag in circulaire bouwprojecten veranderen >