Alles over de community’s van Cirkelstad

Als partner van Cirkelstad ben je onderdeel van een landelijk netwerk van gelijkgestemden. Circulair bouwen doe je bovendien niet alleen. Wanneer het gaat om kennis opdoen, ervaring delen en aan de slag met implementatie: talloze organisaties staan voor dezelfde uitdagingen als jij. Daarom kan je als partner binnen talloze community’s op regionaal en thema-niveau aan de slag.

Sla de handen ineen met partners uit je regio, ga samen op een specifiek topic aan de bak – of beide. Je hoeft je alleen maar in te schrijven voor de community’s die bij jouw organisatie en situatie passen. Duik in het aanbod en verzeker je van een vliegende start of voortzetting in 2024.

Hieronder lichten we een aantal van onze community’s uit. Klik op de community voor meer informatie en om je aan te melden.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Regiocommunity’s

Cirkelstad Alkmaar
Van inspiratie naar implementatie: aan de slag in 2024

Van inspiratie naar implementatie: dat is de insteek van de community Cirkelstad Alkmaar. Want in 2024 gaan we écht aan de slag. In Cirkelstad Alkmaar hebben we de afgelopen jaren de kennis en de kunde opgebouwd om grote circulaire stappen te zetten, zowel in de stad als in de omliggende regio. Nu zijn we aan zet om deze nog gerichter in de praktijk te brengen. Met elkaar.

In deze community ga je, samen met de partners van Cirkelstad Alkmaar, aan de slag in concrete projecten. Zo bereiken we niet alleen pilotprojecten, maar komen we tot daadwerkelijke opschaling. Ben jij ook klaar om te versnellen in Alkmaar? Meld je dan aan voor Cirkelstad Alkmaar!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Apeldoorn
Circulair ver-DIEP-en in Cirkelstad Apeldoorn

Cirkelstad Apeldoorn neemt je mee in het verhaal van partner Diep en de plannen voor het komende jaar. Want vanuit hun prachtige locatie op het Zwitsalterrein in Apeldoorn werkt Diep aan een toekomstbestendige, groene en veilige leefomgeving voor iedereen en alles.

Met een centrale plek voor de mens, om te werken aan thema’s zoals klimaatneutraal en circulariteit. Het zal je dan ook niet verbazen dat Diep al vanaf 2019 verbonden is aan Cirkelstad. In eerste instantie als spinner, en vanaf 2021 als partner van community Cirkelstad Apeldoorn. Lees verder voor hun partnerervaringen en de plannen van de community.

Bij Cirkelstad Apeldoorn zijn we blij met partners als Diep. Zij hebben niet alleen ambitie – ze doen het ook! Wil je ook kennisdelen in ons netwerk? Meld je dan hieronder aan voor de community Cirkelstad Apeldoorn.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Arnhem-Nijmegen
Het Nieuwe Normaal inbedden in evaluaties, inkooptrajecten en organisaties

In samenwerking met gemeente Arnhem hebben de eerste 10 evaluaties met Het Nieuwe Normaal (HNN) voor gebouwen en infra inmiddels plaatsgevonden. Dit vormt de opmaat voor het programma voor 2024 met verdiepingssessies op de verschillende indicatoren van het HNN-raamwerk. Want hoe kun je de inzichten en uitkomsten van de evaluaties vertalen naar inkoop- en aanbestedingstrajecten? En hoe gaan we het structureel, breed inbedden in de organisaties en projecten?

Met de Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen (GMR) wordt volop ingezet op Circulair en Conceptueel bouwen en om op 4 indicatoren uit het HNN-raamwerk onderliggende data te duiden met de Circulaire Impactladder.

De regio komt op stoom en één ding is duidelijk geworden: als we het nu niet doen, wanneer dan wel?

Ga voor meer informatie naar Cirkelstad Arnhem of Cirkelstad Nijmegen.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Deventer
Kennisdelen en verbinden voorop

De community van Cirkelstad Deventer is lekker op stoom. In 2020 zijn spinners Carmen Oude Wesselink en Eric Kouters gestart met het netwerk in de Hanzestad. En niet zonder succes: de Community of Practice-bijeenkomsten worden goed bezocht. Met eigen partners vanuit Deventer, maar ook met partners uit ander Cirkelsteden in Oost-Nederland.

Door de diversiteit van de deelnemers is de kennisdeling breed en zijn de gesprekken een bron van inspiratie! Lees verder voor alles over de kracht van verbinden en de plannen van Cirkelstad Deventer in 2024.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Limburg
Van inspireren naar activeren en implementeren

Cirkelstad Limburg heeft in een uitermate goed eerste jaar een hecht en actief netwerk ontwikkeld van een groeiende groep gemotiveerde partners. Met Het Nieuwe Normaal werkt de community aan een regionale circulaire strategie voor een versnelde circulaire bouwtransitie. Na 4 Community of Practices, >10 Het Nieuwe Normaal-projectevaluaties, een beurs en inspirerende projectbezoeken, gaat Cirkelstad Limburg in 2024 met dezelfde energie de volgende stappen zetten. Van inspireren, naar activeren én implementeren!

De eerste Community of Practice-bijeenkomsten voor 2024 zijn al in ontwikkeling. Zo zal de community terugblikken op de presentatie van Het Nieuwe Normaal 1.0 en deze integreren in actuele projecten. Cirkelstad Limburg heeft de focus op doen. Samen met de partners willen de community in 2024 gaan werken aan een provinciaal bouwprogramma. Doe je ook mee?

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad MRA
Ontdek de overkoepelende community voor de Cirkelsteden in de Metropoolregio Amsterdam

Van Amsterdam tot Zaanstad: dit is dé regio-community voor alle Cirkelstadpartners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Elk jaar organiseren we 6 bijeenkomsten in onder andere Purmerend, Almere, Amsterdam en Zaanstad. Elke bijeenkomst staat in het teken van een nieuw thema, waarbij we aan de slag gaan met hulpvragen en casussen van onze deelnemers.

Zo behandelen we thema’s als houtbouw, circulaire gebiedsontwikkeling, circulair renoveren, woningcorporaties, het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en Het Nieuwe Normaal. Wil jij jouw kennis op circulariteit ook verbreden én heb je behoefte aan kennisdeling met leden van de verschillende Cirkelsteden in de MRA? Schrijf je dan nu in voor een van de aangesloten Cirkelsteden en draai automatisch mee met het volledige MRA-programma!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Utrecht e.o.
Doe mee met werklijnen voor de MPG, Convenant Toekomstbestendig Bouwen en het Nationale Isolatieprogramma

De Community Utrecht heeft een extra impuls gekregen van de provincie Utrecht om met de Coalitie (ver)bouw en demontage (onderdeel van de Alliantie Cirkelregio Utrecht) aan de slag te gaan met de volgende 3 werklijnen:

 1. MPG en MPG as built – Hoe kunnen we beter de MPG gaan monitoren in de provincie Utrecht?
  We gaan centraal de MPG-score bij vergunningverlening inzichtelijk maken en werken aan hoe toezicht en handhaving plaatsvindt op deze MPG-score bij bouw en na realisatie. Ook verkennen we hoe we inzicht, kennis en uitvoering collectief, met alle gemeenten, goed kunnen gaan organiseren. Focus ligt op deelname van gemeenten en de Omgevingsdiensten.
 2. We gaan met onder andere de ondertekenaars van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen en eigen projecten van de gemeente en provincie projecten evalueren op basis van het HNN-raamwerk. Dit geeft je als deelnemer inzicht in waar je staat, waar de witte vlekken zitten en hoe je kan gaan werken aan je verbeterpotentieel in product, inkoop, aanbesteding, en meer. Focus ligt op deelname van alle ondertekenaars van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen.
 3. Circulair renoveren betreft een nog grotere opgave dan de nieuwbouwopgave waar we voor staan. Bij deze werklijn gaan we ons richten op de biobased alternatieven bij de veel voorkomende productgroepen bij renovatie; specifiek gaan we ons in eerste instantie richten op isolatiematerialen. Deze opgave koppelen we direct aan het Nationale Isolatie Programma voor koop- en huurwoningen waar iedere gemeente mee aan de slag moet. Zo kan het tevens de opmaat vormen voor de opschaling van gebruik van biobased materialen vanuit het programma Building Balance. Focus ligt op deelname van gemeenten,  woningbouwcorporaties, fabrikanten/producenten/ leveranciers en erkende uitvoerende organisaties.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Zuid-Holland
Alles over het centrale programma van Cirkelsteden Den Haag, Drechtsteden, Groene Hart, Regio 071 en Rotterdam

Community Zuid-Holland; een sprintje trekken!

Na de verkiezingsuitslag hebben we nog meer de opdracht om te verbreden, op te schalen en te verbinden. Dat is een verantwoordelijkheid die ik – Thirza Monster – mij als spinner van de diverse steden in Zuid-Holland – Den Haag, Drechtsteden, Groene Hart, Regio 071 en Rotterdam – ter harte neem. En wat mij betreft biedt ons nieuwe collegeprogramma ‘Bouwen binnen planetaire grenzen voor iedereen’ daar voldoende voedingsbodem voor.

Op dit moment ben ik met veel partners in gesprek. Wat leeft er bij hen, op welke manier kunnen we blijvend van toegevoegde waarde zijn voor elkaar, hoe kunnen we slagkracht organiseren, welke drempels zijn er om te overbruggen, etc.? En wat een rijkdom ontvang ik (en ook andere spinners) in deze gesprekken! Een van de partners, een aannemersbedrijf, zei: ‘Als ik het niet kan uitleggen aan mijn timmerman, dan slaan we de plank mis’. Dat is iets wat bij mij blijft rond sudderen. We hebben écht met elkaar nog een slag te maken om begrippen, maatregelen en tools concreter en toegankelijker te maken. Zodat we daadwerkelijk invulling en vorm kunnen geven aan Het Nieuwe Normaal. Gelukkig zie ik stap voor stap een verbreding in onze achterban, van slechts de circulaire beleidsmedewerker naar onder meer de projectleider, de stedenbouwkundige en de werkvoorbereider. Het doel is dan ook om op te schalen en circulair bouwen organisatie breed te borgen op zowel beleids- als operationeel niveau.

In 2024 gaan we met onze partners in Zuid-Holland 3 ‘sprints’ trekken om te versnellen. En ja, daarvoor moet je af en toe ook vertragen… Dit zijn:
· Het Nieuwe Normaal (standaard in ontwikkeling voor circulair bouwen): Wat houdt dit raamwerk in, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er, hoe maak ik afwegingen tussen de diverse thema’s en hoe stuur ik op bijvoorbeeld MPG, materiaalgebruik en losmaakbaarheid? En hoe scoort mijn eigen project?
· Bouwen binnen planetaire grenzen: De bouwsector is een sector met veel impact, hoe blijven we binnen ons CO2-budget? Welke strategieën zijn er en hoe maken we die ook concreet? Denk aan thema’s als beter benutten van de bestaande voorraad, optoppen en transformeren, kleiner bouwen, biobased bouwen en intensieve industrialisatie.
· Toekomstbestendig bouwen: Hoe kijken we met een integrale blik naar onze leefomgeving? Hoe maak je afwegingen tussen diverse duurzame onderwerpen en welke koppelkansen zijn? En hoe verhoudt circulariteit zich tot andere duurzame thema’s als biodiversiteit, energie en klimaatadaptatie en opgaves als sociaal en landbouw?

Heb je als partner goede voorbeelden op de genoemde thema’s die je wilt delen en/of ideeën, vragen of behoeftes voor dit jaarprogramma? Neem dan contact op via . En ben je nog geen partner maar heb je wel interesse om aan te sluiten in Zuid-Holland? Weet ons ook te vinden!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Themacommunity’s

Cirkelstad Biobased
Blijf op de hoogte op het gebied van houtbouw en biobased isolatiematerialen

Sluit je aan bij Cirkelstad Biobased! Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van houtbouw en biobased isolatiematerialen. Binnen de community is aandacht voor de businesscase van houtbouwprojecten.

Zo brengen we via de Locatiemonitor alle gerealiseerde houtbouwprojecten in kaart (zie beeld). Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt. Vanuit het CircuLaw-traject wordt de laatste stimulerende wet- en regelgeving gedeeld op het gebied van houtbouw. En als lid van Cirkelstad Biobased heb je direct toegang tot alle kennisbijeenkomsten én markt- en innovatiedagen die we organiseren.

Dus, is jouw organisatie bezig met houtbouw en/of biobased isolatiematerialen en wil je op de hoogte blijven en inspiratie opdoen? Meld je dan hier aan voor de biobased community!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Internationaal
Leg verbinding over de grens op het gebied van de circulaire bouweconomie

Cirkelstad Internationaal richt zich op de internationale bouweconomie. Binnen Europese context slaan we de brug om de uitgangspunten van Het Nieuwe Normaal (HNN) te verankeren. Gestuurd vanuit de behoeften van onze Cirkelstad-partners worden verbindingen over de grens gelegd op gebied van de circulaire bouweconomie. Daarnaast leren we van andere landen hoe zij (onderdelen van) de circulaire bouweconomie borgen en versnellen in beleid, projecten en netwerken.

Als partner van Cirkelstad Internationaal maak je zo actief deel uit van een groep van internationale koplopers. Partners vanuit de gehele quadruple helix, met focus op een circulaire bouweconomie zijn welkom om aan te sluiten. Concreet focust de community op 3 onderdelen:

 1. Internationaal netwerk voor en door partners

Er hebben zich al tientallen partners gemeld die op korte termijn de stap naar het buitenland willen maken met circulaire producten en services, of die al in het buitenland aan de slag zijn. Er zal het komende jaar gewerkt worden aan het opzetten van een internationaal netwerk. Een handelsmissie naar België is hier het meest concrete voorbeeld van. Diverse partners hebben inmiddels aangegeven hier interesse in te hebben.

 • HNN internationaal op de kaart zetten

HNN is een vooruitstrevende standaard die de bouwsector drastisch gaat veranderen. Cirkelstad kan daarmee een voorbeeld zijn voor andere landen en zo de circulaire transitie verder aanjagen. Dit biedt ook voordelen voor de bekendheid van Cirkelstad en haar partners. Internationale erkenning van HNN zal de nationale implementatie versnellen. Hier is ook een vertaling van de standaard voor nodig. Cirkelstad Internationaal gaat zich het komende jaar inzetten de internationale bekendheid van HNN en Cirkelstad te vergroten door samenwerkingen te zoeken met internationale organisaties en de bijbehorende media.

 • Leren van andere landen en het aanscherpen van HNN

Andere landen en organisaties werken ook aan de circulaire transitie. Op diverse onderdelen kunnen wij nog veel leren van de aanpak in andere landen. Daarom gaat Cirkelstad Internationaal opzoek naar vooruitstrevende initiatieven en standaarden in het buitenland die inspirerend en van toegevoegde waarde zijn voor Cirkelstad en haar partners. Door te leren van voorbeelden uit het buitenland kan HNN nog beter vormgegeven worden in de toekomst. Denk hierbij aan het biobased bouwen programma in Frankrijk.

Leren en samenwerken met anderen is essentieel voor een versnelde transitie. Zo benutten wij de kansen in het buitenland en zorgen wij met zijn allen voor betere standaarden en kennisdeling. Komend jaar gaan wij deze community verder vormgeven met de geïnteresseerde partners. Doe ook mee!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Gebiedsontwikkeling
Aan de slag met interventies in de openbare ruimte en een integrale aanpak voor complexe opgaven

Er loopt van alles in het kader van gebiedsontwikkeling in Nederland. Groot, klein, regionaal en lokaal. Wat omvat nou circulaire gebiedsontwikkeling? Circulariteit bestaat in verschillende fases, maten en groottes en is essentieel om kringlopen te sluiten op gebouwniveau én gebiedsniveau.

Wil jij weten welke circulaire interventies je in de openbare ruimte kan doen? Heb jij een lopend initiatief om stakeholders vroeg om de tafel te krijgen in het proces? Ben jij bezig met het integraal aanvliegen van complexe opgaven en wil je daarover sparren? Sluit je dan aan bij de community Cirkelstad Gebiedsontwikkeling.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Jong
Sluit je aan bij andere young professionals die zich inzetten voor een circulaire bouwsector

Cirkelstad Jong verbindt! Tijdens de interessante (en leuke!) bijeenkomsten van dit circulaire jongerennetwerk kom je op een informele manier in contact met andere young professionals die zich stuk voor stuk inzetten voor een circulaire bouwsector. Door kennis, ervaring, maar zeker ook fuck-ups met elkaar te delen, kun je veel van elkaar leren en breng je elkaar verder.

Cirkelstad Jong is een netwerk voor young professionals werkzaam in de circulaire bouweconomie. We delen ervaringen, carrière-vraagstukken en focussen op persoonlijke ontwikkeling, terwijl we een parallel maken aan inhoudelijke circulaire thema’s. Op deze manier houden we vast aan onze eigen circulaire ambities en laten we ze niet verwateren door de waan van de dag. We laten ons graag leiden door positieve oplossingen in het verwezenlijken van gezamenlijke impact in de transitie die ons te wachten staat.

Met al ruim 60 aangesloten young professionals stonden er afgelopen jaren veel mooie en inspirerende activiteiten op het programma, zoals onze eigen ‘fuck-up night’, een collegetour en een workshop over het creëren van draagvlak. Ook zijn we gaan lasergamen in een half circulair gesloopt pand, om het daarnaast te hebben over de hergebruikpotentie van de vrijkomende materialen. Deze lijn zetten we de komende jaren voort, met steeds een ander thema centraal. Jij hebt het daarbij voor het zeggen, want we volgen de interesses van de groep.

Meer weten? Kijk dan op de community-pagina of stuur een berichtje naar .

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Overheden
In je eentje rommelen in de marge of samen slagkracht organiseren?

In je eentje rommelen in de marge of samen slagkracht organiseren?

Of je nu bij het Rijk, provincie of gemeente werkt, als het gaat om het thema circulair bouwen, hoor ik – Thirza Monster – als spinner van de Community Overheden, als meest gestelde vraag: “Hoe zorg ik ervoor dat dit thema organisatie breed gedragen wordt?” Wat mij betreft nog belangrijker na de verkiezingsuitslag. Om die reden gaan we in 2024 een jaar verdiepen op implementatie in de organisatie: Want hoe doe je dit? Welke gedragsinterventies kun je ondernemen? Hoe zorg je dat een en ander gedragen wordt door diverse bloedgroepen binnen de organisatie en beklijft op zowel beleids- als operationeel niveau?

Vanuit praktijkcases interventies organiseren
Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. En zijn er al nuttige handvaten, inzichten, praktijkvoorbeelden en kennis. Zoals de lessen van het TranCiBo – transitie circulair bouwen – onderzoeksprogramma van Vrije Universiteit Amsterdam en TU Delft gericht op circulaire samenwerkingsvormen. Dé omslag waar we met z’n allen aan werken.

Hierbij focussen we op de uitdagingen die hier nu in worden ervaren door organisaties, interventies die toegepast kunnen worden om met deze uitdagingen om te gaan en succesfactoren voor het toepassen van deze interventies. De uitkomst van dit onderzoek is dan ook vertaald naar een toolbox die gedragsverandering in circulaire bouwprojecten stimuleert. Denk aan nieuwe rolverdelingen binnen een team om anders en beter samen te werken en aan (gevalideerde) interventies zoals verschillende reflectiemethodes om samen tot gewenst gedrag te komen.

Vanuit de ervaringen van concrete cases gaan we in de Community Overheden samen met de deelnemers mogelijke interventiepunten identificeren en onderzoeken hoe deze succesvol toegepast kunnen worden op persoons-, project-, organisatie- of systeemniveau.

Wil jij aan de slag met vragen als

· Hoe zorgen we voor bewustwording intern (e.g., gemeenschappelijke taal, motivatie)

· Wat zijn uitdagingen van het toepassen van circulariteit in de praktijk (e.g., hoe zorgen we dat circulariteit op de agenda komt, hoe kunnen we praktische handvatten creëren voor werknemers)?

· Hoe worden lessen van circulaire (pilot)projecten gedeeld in de organisatie?

· En in hoeverre is circulariteit verankerd in de organisatie (e.g. strategie, monitoring, verantwoording)?

Dan is deze community voor jou!

Heb je als overheidspartner goede voorbeelden of concrete cases op de genoemde thema’s die je wilt delen en/of ideeën, vragen of behoeftes voor dit jaarprogramma, neem dan contact op via . Ben je nog geen partner, maar heb je als overheidspartij wel interesse om aan te sluiten bij de Community Overheden, weet ons te vinden!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Producenten en Leveranciers
Draag met bouwproducten bij aan een toekomstbestendige leefomgeving

Wat is er nodig om te laten zien hoe producenten en leveranciers van bouwproducten echt kunnen bijdragen aan bouwen binnen de planetaire grenzen en daarmee een toekomstbestendige leefomgeving?

In november 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats, met een brede diversiteit van 20 deelnemers vanuit de bouw en infra en leveranciers van tweedekans materialen.

De 3 aandachtsgebieden die we verkennen voor het programma 2024: zijn

 • Hoe gaan we eenduidig uiting geven aan productinformatie op basis van verschillende meetinstrumenten en indicatoren als o.a. NMD, HNN, UPV, C2C? En hoe kunnen we een gezamenlijk stap voorwaarts maken met betrekking tot garanties en certificaten bij 2-de kans producten/ materialen?
 • Hoe maken we als ons gezamenlijk als fabrikanten en leveranciers van circulaire producten/ componenten en concepten (nieuw- en gebruikt) beter zichtbaar bij onder andere voorschrijvende organisaties en inkopers? En hoe komen we in gesprek om te horen wat er nodig is om te kiezen voor een duurzamer alternatief?
 • Fabrikanten, leveranciers en woningconcept kunnen onderling veel voor elkaar betekenen. We gaan matchmaking events organiseren (online en offline) om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan proposities voor circulaire componenten en woningconcepten.

Schrijf je ook in. Samen maken we impact en het verschil.

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Sociaal
Voor steden zonder afval, zonder uitval

Motivatie vanuit een menselijke, sociale basis

Cirkelstad startte al in 2006 uit een behoefte aan oplossingen naar circulariteit. Niet alleen op het gebied van reststromen, maar ook in het benutten van alle aanwezige talenten. In de achterliggende jaren is vaak gebleken dat participatie in de breedste betekenis van het woord een van de sleutelbegrippen is om te komen tot een haalbare en betaalbare verandering in de bouwwereld. Hoe ervaren zoveel mogelijk mensen de motivatie om vanuit eigen beweging betrokken te raken en te participeren? Gedragsverandering blijkt namelijk beter te (blijven) werken als deze vanuit eigen motivatie komt in plaats van dat deze extern wordt opgelegd.

Voor een goed sociaal fundament is een integrale benadering nodig. Een integrale benadering betekent dat álle actoren kunnen meedoen in een open verhouding, met oog voor de dynamische complexiteit die een bouwproces nu eenmaal met zich meebrengt. De focus dient daarbij te liggen op mens, natuur, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Bij een integrale benadering is de doelstelling alomvattender. Het einddoel wordt geformuleerd aan de hand van sociale en ecologische componenten zoals bijvoorbeeld: een project opleveren dat voldoet aan circulaire kenmerken, dat aansluit op de natuurlijke omgeving, dat voldoet aan de wensen van de bewoners/eigenaren, dat gebruik maakt van aanwezig arbeidspotentieel, en gelijkheid bevordert. Dat betekent samen leren en samen fouten maken. Dat is een belangrijke basis om samen vanuit te innoveren.

Het is belangrijk niet alleen te sturen op geld vanuit de opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij deze co-creatie passen thema’s bij als een integrale benadering, circulair onderwijs, multidisciplinaire teams en eindgebruikers mee laten beslissen.

Actualiteit

In verschillende integrale projecten is deze sociale component van grote meerwaarde. Zo kan er bijvoorbeeld geleerd worden van een project als het ‘Berlijnplein’ in Utrecht.

In de huidige tijd is het woningtekort een groot probleem. We kijken momenteel sterk naar hoe gaan we nieuwe (circulaire) woningen bij bouwen om dit probleem op te lossen. Echter, als we uitzoomen en naar het complete plaatje kijken, is er wellicht ook een andere oplossing om op een nog slimmere wijze naar dit probleem te kijken. De NOS verkondigt namelijk: “De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land is de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen. Als dat soepel zou verlopen, zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan.”

Een mooi recent mediavoorbeeld wat hierop aansluit is Buurtzorghuis ‘t Hageltje in Oss. Een oud schoolgebouw in Oss heeft met het Buurtzorghuis een nieuwe bestemming gekregen en is hiermee ook een oplossing voor de doorstroom in de woningmarkt. Het is tot stand gekomen vanuit 2 belangrijke uitgangspunten: enerzijds door bureaucratie aan te pakken door zeggenschap bij de mensen te leggen. Anderzijds door de kleinschalige aanpak met voorzieningen dicht bij de mensen in de buurt. Het resultaat is een buurtzorghuis dat betaalbaar is voor iedereen, met vaste vertrouwde zorgverleners en een plek waar echtparen kunnen blijven samenwonen ook bij een hogere zorgbehoefte.

Door de sociale aspecten mee te nemen in (bouw)uitdagingen kan de doelstelling om minder materiaal en energie te gebruiken nog beter verwezenlijkt worden. De oplossing wordt niet alleen gevonden in de technische en/of materiaalhoek, maar ook door slim na te denken vanuit de sociale kant.

Sociaal en Cirkelstad

Vanuit Cirkelstad richten we ons met de community ‘Sociaal en Circulair’ op de volgende gebieden:

· Zorgen voor een inclusief team;

· Actief betrekken van eindgebruikers en andere betrokkenen;

· Arbeidskansen voor een bredere groep;

· Van circulariteit een professie maken op elk niveau;

Ons plan is om alle ervaringen en geleerde lessen te verzamelen en te delen met Cirkelstad. Zodat we de komende jaren meer projecten integraler en socialer aanpakken met concrete do’s en don’ts. Daarom leren we graag van initiatieven waarin het sociale inclusiviteit een belangrijke basis vormt van de circulaire ontwikkeling. En haken we aan bij andere community’s en circulaire initiatieven.

Sluit je ook aan of neem contact op om voorbeelden of ervaringen te vinden en te delen!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Cirkelstad Stelsel
Sluit je aan en ga in gesprek met het Rijk

De coöperatie maakt werk van Het Nieuwe Normaal als eenduidige taal voor circulair bouwen. Met het bijbehorende manifest roepen we de hele sector op om deze taal te gaan gebruiken. In het manifest is ook opgenomen dat we jaarlijks een advies opstellen, gericht aan het Rijk. BZK heeft aangegeven dit advies te ontvangen en inhoudelijk aan te geven hoe de opvolging georganiseerd zal worden.

Het advies wat we gaan schrijven is gericht op ons stelsel: het geheel aan afspraken waar het Rijk directe invloed op heeft om tot een circulair gebouwde omgeving te komen. Denk aan wet- en regelgeving, richtlijnen of bijvoorbeeld subsidies. Het advies wordt in eerste instantie geschreven vanuit de ervaringen die we ophalen met het werken met Het Nieuwe Normaal. Maar we willen alle Cirkelstadpartners in de gelegenheid stellen om mee te lezen op en mee te schrijven aan dit advies.

Dus, heb jij goede ideeën? Zie jij wat we zouden moeten gaan verplichten of stimuleren zodat de gehele sector met Het Nieuwe Normaal kan gaan werken? En weet jij dan ook aan welke (beleids)knoppen we moeten gaan draaien? Schrijf je dan in voor deze community!

Nog geen partner van Cirkelstad? Lees meer over het partnerprogramma.

Je vindt hier het volledige overzicht van alle community’s van Cirkelstad.

< Circulaire installaties: over het belang van warme en droge voeten | Circulair ver-DIEP-en in Cirkelstad Apeldoorn >