Circulair ver-DIEP-en in Cirkelstad Apeldoorn

Vanuit hun prachtige locatie op het Zwitsalterrein in Apeldoorn werkt Diep aan een toekomstbestendige, groene en veilige leefomgeving voor iedereen en alles. Met een centrale plek voor de mens, om te werken aan thema’s zoals klimaatneutraal en circulariteit. Het zal je dan ook niet verbazen dat Diep al vanaf 2019 verbonden is aan Cirkelstad. In eerste instantie als spinner, en vanaf 2021 als partner van community Cirkelstad Apeldoorn.

Nina Dorigo, projectleider Circulair bij Diep: “We werken met hart en ziel aan een toekomstbestendige wereld. Wat wij meemaken in deze tijd, doet ons beseffen hoezeer alles verbonden is. Klimaatverandering, energietransitie, voedselproductie, circulariteit en biodiversiteit zijn heel nauw met elkaar verbonden en meer dan ooit lijken onderliggende processen samen te hangen. Dat vraagt om een sterke samenwerking op deze thema’s. Met het bezoeken van de Community of Practice blijven we op de hoogte van ontwikkelingen, kunnen we contacten in de circulaire bouwsector onderhouden in de regio, en dragen we bij aan de processen waar andere partners mee bezig zijn. We delen kennis voor zowel onszelf als voor onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld Regio Stedendriehoek.“

Aanjagen
“Binnen Diep willen enerzijds concreet bijdragen aan de doelen die er liggen, 50% circulair in 2030 komt steeds dichterbij en dit vraagt om échte doorbraken. Bijvoorbeeld als procesmanager in circulaire ketens, projectleider circulair bouwen in de regio of aanjager van circulair renoveren. Anderzijds willen we de circulaire transitie nóg meer verbinden aan andere transitievraagstukken, zoals die in de landbouw of de energietransitie. Maar ook aan de sociale uitdagingen die ons land kent. Overheden, bedrijven, samenwerkingspartners, eigenlijk iedereen die op haar eigen manier bijdraagt aan de transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving moet hiervoor verbonden worden,” vertelt Dorigo.

2024 wordt een mooi jaar
Aan intrinsieke motivatie ontbreekt het Dorigo niet: “Ik ga me op persoonlijk vlak meer inleven in mijn directe omgeving; mijn familie, vrienden en buurt. Wat drijft hen in het maken van keuzes en hoe kan ik ze helpen bij het maken van meer circulaire keuzes? Ik word mij steeds meer bewust van het vliegwieleffect dat één persoon of organisatie -met een beetje lef- op diens omgeving kan hebben!”

Bij Cirkelstad Apeldoorn zijn we blij met partners als Diep. Zij hebben niet alleen ambitie – ze doen het ook! Wil je ook kennisdelen in ons netwerk? Meld je dan hier aan voor de community Cirkelstad Apeldoorn.

Contact

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

< Alles over de community’s van Cirkelstad | In Cirkelstad Deventer staat kennisdelen en verbinden voorop >