Oproep Circulair Bouwconcept Interface

Wil je graag je circulaire ambities in de praktijk brengen? Ben je daarbij op zoek naar onderbouwing van circulaire keuzes? Heb je een project dat hier op aansluit en waarmee je direct aan de slag kunt?

In de bouw- en vastgoedsector heerst een lacune omtrent het praktisch invulling geven aan circulair bouwen. Hierbij staat de koppeling van de juiste leveranciers aan opdrachtgevers centraal. Leveranciers zijn in toenemende mate bezig met het ontwikkelen van circulaire bouwinnovaties met als doel het beschermen van de grondstofvoorraden, het beschermen van het milieu en het beschermen van functionele waarde. 

Doordat er geen inzicht & overzicht van de nieuwe ontwikkelingen is, opdrachtgevers vragen naar concrete oplossingen en om circulariteit in de bouw praktischer te maken is Cirkelstad (Alba/Mandel/C-creators) tot de beslissing gekomen om een Circulaire Bouwconcept Interface te gaan ontwikkelen aan de hand van verschillende projecten. Deze zal gedurende looptijd worden ontwikkeld door twee elementen (lees: diensten/producten) aan elkaar te koppelen. Er wordt een brug gebouwd tussen het sturende, conceptuele en vigerende karakter van een programma van eisen, en de praktische invulling op basis van een bouwproduct data. Een tool dat dient als afwegingsmechanisme om onderbouwde beslissingen – op basis van waarde behoud, milieubescherming en grondstoffen uitputting – in bouwprojecten te nemen. 

Gezocht: project

Hiervoor is Cirkelstad (Alba Concepts, Mandel Circular Buildings en C-creators) is op zoek naar een project om het Circulaire Bouwconcept Interface toe te passen en verder te verbeteren.

Wat kan je verwachten:

  1. Concrete alternatieve producten en bouwmethodieken als circulair alternatief voor je ontwerp. 
  2. Uitkomsten specifiek toegepast op je project op niveau van milieukwaliteit, grondstoffen bescherming en waardebehoud, die je communicatief helpen om je circulaire keuzes te kunnen onderbouwen en bespreekbaar te maken. 
  3. Een financieel plan die onderhoud, exploitatie en restwaarde  van je ontwerp en hun producten in de loop der tijd en na einde gebruiksduur inzichtelijk maakt.

Heb je een project in ontwerpfase met circulaire ambities- meld je dan en we komen met jouw in gesprek!

Meer informatie:

Stefan Dannel, C-creators

< Ontwikkeling Weverstede Nieuwegein | Circulaire bouwmaterialen inkopen? Realiseer deze ambitie in een buyer group >