Circulaire gebiedsontwikkeling is een optelsom

“De milieubelasting van een beetje verder rijden weegt op tegen de voordelen die je hebt vanwege het hergebruik.” Dat zegt Mark van Ommen manager circulaire economie bij TNO. Hij reageert daarmee op de lezing van Karel van den Berghe over de gevolgen van extra vervoersbewegingen voor de circulariteit van de Binckhorst in Den Haag, omdat een asfalt- en betoncentrale moet worden uitgeplaatst.

Karel van den Berghe, Alfons van Marrewijk en Mark van Ommen bij dagvoorzitter Yvette Watson

Waarmee Van Ommen maar gezegd wil hebben dat bij circulaire gebiedsontwikkeling ook andere kwalificaties dan alleen maar milieubelasting moeten worden meegenomen. Karel van den Berghe knikt en zegt. “Je kunt het vervoer natuurlijk volledig elektrisch doen. Maar je weet in het geval van de Binckhorst en het uitplaatsen van de asfalt- en betoncentrale niet hoe de vraag zich de komende jaren gaat ontwikkelen.” De vraag is natuurlijk, reageert dagvoorzitter Yvette Watson, of dit niet verlammend werkt door “je steeds af te vragen hoe iets over een paar jaar kan zijn?”. Van den Berghe: “Dat is de definitie van ruimtelijke planning. Je moet beslissingen nemen en keuzes maken. De nadruk ligt in Nederland echter nu erg sterk op woningbouw en de rol van een bedrijventerrein in of tegen de stad aan wordt daarbij naar mijn idee een beetje vergeten.”

Doel voorbij

Voor Van den Berghe is een circulaire gebiedsontwikkeling meer dan een optelsom van gebouwen. “Waar zit dat verschil dan in?”, wil Watson van hem weten. “Stel”, zegt Van den Berghe, “dat je een gebouw geheel circulair ontwerpt dan kun je natuurlijk heel tevreden zijn. Maar als je niet nadenkt over wie daar in woont, bijvoorbeeld expats die heel vaak het vliegtuig nemen, dan schiet het z’n doel voorbij. Met andere woorden, je kunt het wel circulair ontwerpen maar dat wil niet zeggen dat het circulair zal blijken te zijn.”

Hoe dan?

Bij het vaststellen van circulaire doelstellingen goed nadenken over de netwerken en functies die nodig zijn om deze te realiseren. Hou circulaire stromen zo lokaal mogelijk.

Dit vraagstuk werd besproken tijdens de Nationale Werkconferentie. Lees alles over de Nationale Werkconferentie in ons Stadsblad Special Edition.

< Circulair BZK in zicht 2021 – Over cowboys, greenwashing en hoe het goed kan | Lokale materiaalstromen essentieel voor circulaire gebiedsontwikkeling >