Cirkelstad Arnhem: breed scala aan ideeën door diversiteit partners

Op 28 februari 2019 opende wethouder Cathelijne Bouwkamp feestelijk de nieuwe parkbrug in Malburgen-Oost die is gemaakt uit 14 bigbags met plastic zwerfafval. Dit plastic werd mede ingezameld door Arnhemse schoolkinderen. De parkburg is een mooi voorbeeld van een bouwopgave waar gebruik is gemaakt van een integrale aanpak op sociaal, milieu en economisch vlak. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Arnhem zichtbare stappen gemaakt omtrent het inbedden van integraliteit en circulariteit in de gemeentelijke grond-, weg- en wegenbouw. Het rapport van de Rabobank en KPMG erkent tevens dat de bouw (en vastgoedsector) een zeer interessante sector voor Arnhem is om in op zoek te gaan naar circulaire kansen. Cirkelstad Arnhem speelt hierop in en verkent samen met haar leden deze circulaire kansen.

Foto: Michel Lammerse, Fotopropaganda.com

In januari 2018 nam New Horizon de aftrap bij de eerste Cirkelstad Arnhem bijeenkomst en vertelde over de circulaire sloop bij de renovatie van het Dorp in Arnhem. Om een circulaire sloop te bevorderen is het interessant om een marktplaats te organiseren met alle materialen die hergebruikt kunnen worden in projecten elders. Mede om die reden presenteerde BOOT in de tweede bijeenkomst van Cirkelstad hun circulaire platform “Insert”. Insert is een online marktplaats waar grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen worden aangeboden en gekocht. Circulair Bouwen lichtte in diezelfde bijeenkomst hun project met Madaster toe, waarbij iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw kan laten maken. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Deze informatie is zeer waardevol en nuttig bij een dergelijke materialen bank zoals Insert.

De bovenstaande voorbeelden gaan met name in op het creëren van steden zonder afval. Omtrent het onderwerp van steden zonder uitval blijkt het nog lastig om dit echt van de grond te krijgen. In de derde bijeenkomst nam Stichting Zetta daarom de cirkelstadleden mee in het pilot project Vakbroeders. Pilotproject Vakbroeders in Immerloo is er op gericht om inwoners uit Malburgen die in de bijstand zitten weer aan het werk te helpen. Via een laagdrempelig re-integratie traject kunnen deelnemers middels een cursus een opleiding volgen tot schoonmaker of schilder.

Naast deze informatieve bijeenkomsten gingen de leden in de vierde en vijfde bijeenkomst van 2018 aan de slag met een concrete casus van een van de leden. Hierbij stond met name de vraag centraal hoe je circulariteit in een aanbesteding mee kan nemen. Want moet je daar vooraf al op sturen in de uitvraag? En zo ja, hoe dan? Aan de hand van een reeds uitgevoerde aanbesteding van Vivare en een aanbesteding die kort daarna in de markt werd gezet door het Rijksvastgoedbedrijf gingen de cirkelleden met deze vragen aan de slag. De diverse achtergronden van de leden zorgde voor een breed scala aan ideeën van starten met herontwerpen vanuit de al in het huidige gebouw aanwezige materialen, het aanbesteden op ambities in plaats van op functies tot het omvormen tot een openbare ruimte op de begane grond zodat het gebouw ook een sociale functie kan gaan vervullen.

In 2019 heeft Inge van der Vaart het spinnerschap Cirkelstad Arnhem overgenomen van Karlijn Bakker. Roos Imkamp blijft de rechterhand waardoor continuïteit geborgd is. In februari heeft de eerste CoP van het jaar plaatsgevonden waarin Donker Groen de andere leden heeft meegenomen in het onderwerp klimaatbestendige stad. Dit werd gedaan aan de hand van de casus in het  Spijkerkwartier. De vraag van de gemeente Arnhem was of de leden konden meedenken met het ontwerp voor een klimaatbestendige buurt en de wijze waarop burger participatie daar een grote rol bij zou kunnen spelen. In april zullen we nog wat dieper in de casus duiken en gaan we opzoek naar de mogelijkheden van alternatieve financiering voor het klimaatbestendig maken van het Spijkerkwartier.

Wilt je hierbij aanwezig zijn of heeft u interesse om als bouw/sloop/groen/sociale partij deel te nemen aan Cirkelstad Arnhem, stuur dan een bericht naar .

Zie ook: pagina Cirkelstad Arnhem

< Langdurig werklozen binnen 6-10 maanden naar een baan toeleiden? | De eerste LCA van kabels is voor Prysmian >