Langdurig werklozen binnen 6-10 maanden naar een baan toeleiden?

In Arnhem kan het!

Vanuit de gedachte dat iets gedaan moet worden aan het groeiende aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de toen al evidente tekorten aan arbeidskrachten in de bouw gingen de Arnhemse partijen Stichting ZETTA, de woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting in 2017 met elkaar in gesprek. Met KlasseWerk als resultaat!

KlasseWerk is vergelijkbaar met het initiatief ‘Vakbroeders’ dat enige jaren geleden plaatsvond in Rotterdam en Den Haag. KlasseWerk motiveert mensen om met gerichte begeleiding en een praktijkopleiding in een dienstverband aan de slag te gaan. Daarin werkt KlasseWerk samen met schilders-, onderhouds- en schoonmaakbedrijven maar ook met een aantal sociale partners die de juiste mensen kennen die de stap naar werk kunnen en willen zetten.

Om aan te tonen dat de aanpak van KlasseWerk echt werkt, zowel voor wat betreft de Social Return on Investment (SROI) als voor wat betreft de zakelijke haalbaarheid, wordt er in 2018/2019 een pilotproject in de wijk Immerloo uitgevoerd. Het project wordt ondersteund door de gemeente Arnhem. De wijk Immerloo bestaat voornamelijk uit 6 corporatieflats met in totaal 678 woningen die eigendom zijn van de woningcorporaties. De pilot betreft schoonmaak- en schilderwerkzaamheden in en aan deze zes galerijflats en wordt uitgevoerd door 15 mensen uit verschillende doelgroepen, waaronder ook statushouders, hoofdzakelijk uit dezelfde flats en uit de aanpalende wijk Malburgen.

De werkzaamheden schoonmaken en schilderen zijn gekozen vanwege de relatief laagdrempelige aard om werkers in het project duurzaam naar werk te laten uitstromen. Tevens kan er vanuit deze beroepen in een later stadium ook nog een keuze worden gemaakt voor andere bouwtechnische en aanverwante beroepen zoals de elektrotechniek, timmeren, metselen, loodgieter, lasser, glaszetter, groenvoorziening, etc.

Primair dient de pilot in Immerloo om aan te tonen dat het werkt om mensen langs deze weg begeleid naar werk te laten uitstromen en daarnaast dat het voor bedrijven en instellingen loont om daarin te investeren. Het doel is om uiteindelijk tenminste 10 mensen die langdurig werkloos zijn of verminderde kansen hebben op de huidige arbeidsmarkt door middel van de pilot richting een vaste baan te helpen. Daarom nemen bedrijven en instellingen deel die een belang hebben bij uitstroom naar de arbeidsmarkt. De uitkomsten van de pilot worden geëvalueerd door het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Het project is inmiddels al een eind op weg en nadert haar voltooiing. Er zijn mooie resultaten geboekt. Twee mensen zijn al met hun baan begonnen en binnenkort volgen er weer 2, al dan niet in de bouw en aanverwante sectoren. En lopen 5 mensen momenteel een vervolgtraject om door “training on the job” zich nader in vakbekwaamheden te scholen. Tevens zijn er onlangs 2 mensen ingestroomd waarmee de groep van 15 deelnemers compleet is. Een viertal mensen hebben zich door persoonlijke omstandigheden terug getrokken uit het project. Met de overige 7 wordt het project afgerond.

Wilt u nadere informatie over dit project en andere initiatieven van Stichting ZETTA voor de bouwsector dan kunt u contact opnemen met Constantijn Fuchs via 06-39816264 of

< Naar een circulair gebied en infra | Cirkelstad Arnhem: breed scala aan ideeën door diversiteit partners >