Cirkelstad Deventer

In augustus is Cirkelstad Deventer gestart. De gemeente Deventer is ambitieus op het gebied van circulariteit. Zij wil bestaande en toekomstige gebiedsontwikkeling circulair uitvragen, ontwerpen en bouwen. Om stappen te maken naar deze ambitie, gaan we samen met de gemeente verschillende pilotprojecten voor gebiedsontwikkeling en woningbouw uitvoeren.

Belang van circulariteit

“Circulariteit is op dit moment nog veel meer een vraag dan een kant-en-klare oplossing”, vindt Deventer wethouder Thomas Walder. “Gelukkig dringt het belang van circulariteit steeds meer tot mensen door. En gelukkig zijn er pioniers, mensen die het aandurven om te experimenteren en zo bij te dragen aan de route naar een wereld zonder afval”. 

Wethouder Thomas Walder

In Deventer zijn veel ondernemers met circulariteit bezig. Auping ontwikkelde bijvoorbeeld onlangs het eerste volledig circulaire matras ter wereld. Een experimenteel volledig circulaire bedrijfshal is neergezet bij VDR Bouwgroep, die daar ook een gemeentelijke prijs voor heeft ontvangen. Een recente koper op het A1 Bedrijvenpark, Davo, is gestart met het bouwen van een volledig circulair gebouw met statiegeld. Dát circulariteit de toekomst is, daar ben ik van overtuigd. Op welke manier, dat gaan we de komende jaren ontdekken.”

De eerste gesprekken gemeente, stakeholders, en bedrijven stemmen gunstig. Voor het opzetten van deze nieuwe loot aan de boom zijn Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink volop actief met inhoudelijke kennis en volop communicatie voor bewustwording.  ”Je merkt dat iedereen op zoek is naar een manier om echt aan de slag te gaan, en op zoek is naar gelijkgestemden die ook ambitie hebben op het gebied van circulariteit. Het feit dat Cirkelstad Deventer daar een extra boost aan kan geven wordt daarom erg positief ontvangen. Niet praten maar doen.” 

Eerste informatiesessie

Om partijen een indruk te geven waar we in Deventer zoal mee aan de slag gaan, is op 18 november een informatiesessie gepland. Naast een welkomstwoord door wethouder Thomas Walder van Deventer, zullen koplopers een korte presentatie houden op het gebied van de thema’s waarop we binnen Cirkelstad Deventer focus gaan leggen: woningbouw, bedrijventerreinen en infra. Hierna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Eric, de spinner in Deventer:

< Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen | Verbinden is nog nooit zo belangrijk geweest! >