Community of Practice Proeftuinen circulair

De Nederlandse economie moet in 2050 circulair zijn. De provincie Overijssel heeft in de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel de lijnen uitgezet om circulaire woning- en utiliteitsbouw een impuls te geven.

In de transitieagenda nemen proeftuinen en kennisprojecten een stevige positie in. De bouw- en installatiesector staat aan het begin van de omslag van een lineaire naar circulaire economie. De proeftuinen bieden de benodigde experimenteerruimte om nieuwe manieren van werken uit te proberen. De Subsidie Impuls Circulair Bouwen van de provincie Overijssel1 biedt partijen daarvoor financiële armslag. Deze heeft in de eerste ronde 12 proeftuinen opgeleverd. Inmiddels is een tweede ronde met 14 proeftuinen ingezet. Pioneering, Saxion en Balance&Result zorgen door kennisontwikkeling en kennisdeling dat de verworven inzichten voor iedereen beschikbaar zijn en opgeschaald kunnen worden. De proeftuinen en kennisprojecten leveren veel praktijkervaring op waarmee we de transitie de komende jaren kunnen versnellen. Er vinden zowel besloten als open kennissessies met en over de proeftuinen plaats.

< Systeemgrenzen, op weg naar 100% circulair | Eén jaar later! >