CoP Cirkelstad Amsterdam afvalvrije bouwplaats

Wat verstaan we onder een afvalvrije bouwplaats? Draait het om minder verpakkingsmaterialen, op de plaats demonteren of het terugdringen van emissies? Dat was op donderdag 30 maart het gespreksonderwerp tijdens de Community of Practice (CoP) bijeenkomst van Cirkelstad Amsterdam rond het thema de afvalvrije bouwplaats. In het te renoveren Berlage Lyceum kwamen we bijeen voor een informatieve en interactieve middag.

Wouter van Twillert (spinner Cirkelstad Amsterdam) opende de sessie, waarna presentaties volgden van Daan Jongejan (Gemeente Amsterdam), Gerwin Port (Salverda), Louise van de Worp en Alexander Griffioen (Van Wijnen). 

Heb je de sessie gemist? Zie hieronder de vier belangrijkste inzichten van deze CoP en een samenvatting van de presentaties.

De belangrijkste inzichten

  • Het hergebruiken van materialen zoals staal en kabelgoten kan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal terugdringen.
  • Het heroverwegen van materiaalkeuzes en de opslag van circulaire materialen in een hub kan de emissies en transportbewegingen op de bouwplaats terugdringen. 
  • Door afvalstromen zoals kalkzandsteen, baksteen en dakpannen beter te scheiden kunnen deze door leveranciers (zoals Calduran) opnieuw ingezet worden. 
  • Door gebruik te maken van een pallet retourservice zoals 2Return kunnen pallets worden hergebruikt én is er minder afval op de bouwplaats. Zij zorgen  voor de reparatie, opslag en aansluitende teruglevering aan jouw productielocatie.

Gerwin Port | Salverda Bouw

In zijn presentatie vertelde Gerwin de manieren waarop Salverda streeft naar een afvalvrije bouwplaats bij de renovatie van het monumentale Berlage Lyceum. Een manier om stappen te zetten richting een afvalvrije bouwplaats is door het hergebruiken van materialen, zoals staal en kabelgoten, waardoor er minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Een andere manier is het terugdringen van transportbewegingen en emissies, door de opslag van circulaire materialen in een hub of door middel van ontwerpkeuzes. Bijvoorbeeld door de ontwerpkeuze om zeegras in de dakbedekking van het Berlage Lyceum te laten zitten, in plaats van het weghalen en terugplaatsen van zeegras als isolatiemateriaal.

Louise van de Worp en Alexander Griffioen | Van Wijnen 

Louise van de Worp vertelde dat 98% van het kalkzandsteen momenteel niet wordt teruggebracht naar de leverancier. Door kalkzandsteen, baksteen en dakpannen beter te scheiden, kan Van Wijnen kalkzandsteen terugbrengen naar leverancier Calduran, met een besparingspotentieel van €47.750,- euro. Ogenschijnlijk kleine veranderingen kunnen ook voor afvalvermindering zorgen op de bouwplaats. Zoals het hergebruiken van pallets en het vervangen van wegwerpbekers door tweedehands serviesgoed in de bouwkeet. 

Discussie

Isero reflecteerde kort op de presentaties en benoemde aanvullende stappen die aannemers kunnen zetten richting een afvalvrije bouwplaats, zoals het inzamelen van werkkleding en het combineren van pakketjes in kratten van 1 m3. Daarna volgde een discussie over het benutten van je omgeving en netwerk. In hoeverre betrek je de omgeving bij het streven naar een afvalvrije bouwplaats? Van Wijnen doet dit bijvoorbeeld door het geven van gastlessen over basisscholen over veiligheid en milieu, maar ook door goede restmaterialen in een speciale container te zetten zodat buurtbewoners dit er elke woensdag uit kunnen halen. Hoe kunnen we samen met de Amsterdamse partners de impact vergroten? Hemubo opperde het koppelen van afvalstromen uit projecten van verschillende aannemers in Amsterdam, zodat deze onderling kunnen worden hergebruikt. Om de impact te vergroten is een sectorbrede aanpak voor het verminderen van verpakkingsmateriaal van belang. Wat is nu de grote uitdaging bij de realisatie van een afvalvrije bouwplaats? Dat materialen als onbruikbaar worden bestempeld wanneer deze bevuild of beschadigd zijn. 

Liesbeth Willemsen

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 144 822 82

< Circulaire renovatie van een parkeerdek | CoP Cirkelstad Alkmaar ontwikkelen circulaire hub >