CoP Cirkelstad Alkmaar ontwikkelen circulaire hub

Hoe kunnen we een materialenbank/circulaire hub realiseren en van waarde laten zijn voor Alkmaar en omgeving? Dat was op woensdag 15 maart het gespreksonderwerp tijdens de Community of Practice bijeenkomst van Cirkelstad Alkmaar over het ontwikkelen van een circulaire hub. In de historische Alkmaarse GAS!Fabriek kwamen we met onze partners samen voor een ochtend vol kennisuitwisseling en innovatieve ideeën. 

Merel Stolker (spinner Cirkelstad Alkmaar) opende de sessie, waarna Jan van der Schaaf (BIMProjects) stelde zich voorstelde als nieuwe partner van Cirkelstad Alkmaar. Ook presenteerden Huub Purmer (sociaal ondernemer) en Enno Stemerding (architect) hun plannen voor het ontwikkelen van De Nieuwe Energie, afgesloten met een brainstorm sessie over hoe een circulaire hub van meerwaarde kan zijn voor Alkmaar en omgeving. 

Heb je de sessie gemist? Zie hieronder de drie belangrijkste inzichten van deze Community of Practice bijeenkomst en een samenvatting van de presentaties.

De belangrijkste inzichten van deze CoP

  • Zorg dat je vóór het ontwikkelen van de circulaire hub precies weet wat voor hub je kan en wilt zijn. Ga je voor een grootschalig materialendepot of een verbindend inspiratiecentrum? Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
  • Zet  locatie specifieke kansen in voor het ontwikkelen van de circulaire hub. Houd daarbij rekening met zaken als de terreingrootte en bereikbaarheid.
  • Maak een keuze in de behoefte waar je op inspeelt, zoek je aansluiting bij de (toekomstige) buurtbewoners, lokale ondernemers of beiden? 

Jan van der Schaaf | BIMProjects

BIMProjects is een bouwkundig ingenieursbureau gericht op het creëren van BIM modellen. Een BIM model is een digitale 3D-tekening van een gebouw, waar essentiële informatie in is opgeslagen. Zo vertelde Jan dat BIM modellen bijvoorbeeld dienen als hulpmiddel bij demontabel, modulair, remontabel, of circulair bouwen. Door een slooppand nauwkeurig in een BIM model vast te leggen, wordt inzichtelijk welke materialen meegenomen kunnen worden in een nieuw ontwerp. In zijn presentatie benadrukte Jan het belang van nieuwe samenwerkingsvormen en vroege betrokkenheid van de sloper in het ontwerptraject. Volgens Jan ligt er een kans bij overheidsinstanties om BIM modellen in omgevingsvergunningen te gebruiken.

Huub Purmer en Enno Stemerding | De Nieuwe Energie

Het terrein van de historische Alkmaarse Gasfabriek wordt nieuw leven ingeblazen met burgerinitiatief De Nieuwe Energie. Als ‘Living Lab’ voor welzijn, gezondheid, innovatie en circulariteit staat ontwikkelgebied De Nieuwe Energie symbool voor hoe Alkmaar er in de toekomst uit kan zien. Huub en Enno vertelden dat van de ‘roze wolk van plannen’ de kern van het plan overeind bleef staan, met als hoofdthema’s verbinden, exposeren en experimenteren.

Brainstorm | de meerwaarde van een circulaire hub voor Alkmaar en omgeving

Voor deze ‘Living Lab’ streven Huub en Enno ook naar het ontwikkelen van een circulaire hub. Hoe zorg je ervoor dat zo’n hub van meerwaarde is voor Alkmaar en omgeving en hoe kunnen we vanuit dit netwerk bijdragen aan de realisatie van deze hub? Het doel van deze sessie was om via crowdsourcing (het inbrengen van eigen kennis, ideeën en/of spullen. Tijdens de sessie kwamen we erachter dat het nuttig is om voor het starten met crowdsourcing, een duidelijk beeld te hebben wat voor circulaire hub je kan en wilt zijn. Met dit in ons achterhoofd brainstormden we aan hand van de ‘1-2-4′ methode, waarna een levendige interactie ontstond en de volgende adviezen zijn opgehaald:

  1. Houd rekening met de terreingrootte en tijdsbeperkingen voor het ontwikkelen van de circulaire hub.
  2. Doe een studie: hoe kom je aan de materialen? Wat wil je verkopen?
  3. Speel bij het ontwikkelen van een circulaire hub in op de behoeftes van toekomstige buurtbewoners: creëer de voorzieningen voor de nieuw te bouwen wijk.
  4. Een circulaire hub biedt mogelijkheden voor het faciliteren van opslag en opschaling van circulaire materialen: sluit de circulaire hub aan bij bestaande initiatieven en behoeftes vanuit de markt.
  5. Een circulaire hub kan van meerwaarde zijn als reparatie- en onderwijscentrum voor Alkmaarse buurtbewoners voor bijvoorbeeld circulaire meubels, (ver)bouwmaterialen en kleding.
  6. Betrek Alkmaarse buurtbewoners, kringlopen, winkeliers en studenten bij de inzameling van circulaire materialen. 
  7. Organiseer toegang tot gereedschap en onderwijs omtrent de reparatie en upcycling van circulaire materialen.

Merel Stolker

Spinner Cirkelstad Alkmaar


06 1790 04 48

< CoP Cirkelstad Amsterdam afvalvrije bouwplaats | Feestelijke oplevering circulaire houten kozijnen en glas in ‘De Bosleeuw’ >