GrassBloxxx: van bermgras naar duurzame bouwmaterialen

Bermgras omzetten naar isolatiematten of bouwpanelen heeft een gunstiger milieu impact op de omgeving dan de huidige verwerking van bermgras tot compost. Dit was anderhalf jaar geleden voor de Amsterdam Economic Board het uitgangspunt om een consortium bij elkaar te brengen bestaande uit Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, BUN-K, Waterschap Zuiderzeeland, NewFoss en de Haven van Amsterdam. Onder de projectnaam GrassBloxx heeft dit consortium onder leiding van adviesbureau KplusV een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een business case opgesteld naar de inzameling en verwerking van bermgras tot diverse biobased eindproducten. Doel: het opzetten van een installatie in de regio Amsterdam met een verwerkingscapaciteit van 50.000 ton bermgras.

In de regio Noord-Holland en Flevoland komt jaarlijks zeker 50.000 ton bermgras en groenresten beschikbaar om te verwerken tot vezelmateriaal en sappen. Het vezelmateriaal uit bermgras leent zich bijvoorbeeld voor het maken van biobased bouwmaterialen zoals isolatiematten en plaatmateriaal, substraat voor de tuinbouw of vervanger van turf in potgrond. In elke genoemde toepassing, leidt dit tot een gunstiger CO2 footprint dan het composteren. Gezien de huidige bouwopgave naar duurzaam en circulair bouwen, is bij GrassBloxxx de nadruk gelegd op de transitie van bermgras naar biobased isolatiematten, die in samenwerking met Gramitherm geproduceerd kunnen worden.

Bewezen technologie en eerste referenties

De technologie achter het verwerken van bermgras tot isolatiematten is afkomstig van het Zwitserse bedrijf Gramitherm en is inmiddels ruimschoots bewezen. Gramitherm isolatiemateriaal wordt al toegepast in Zwitserland en Frankrijk. En in oktober van dit jaar is een productiefaciliteit in Namen (België) gerealiseerd. De vezels hiervoor zijn afkomstig van consortium partner NewFoss en het gras wordt aangeleverd door de Belgische natuurverenigingen Natuurpunt en NatuurInvest. Inmiddels zijn ook in Nederland de eerste bouwprojecten gerealiseerd met Gramitherm, onder andere bij Natuurmonumenten en groenbedrijf Krinkels.

Als onderdeel van het project heeft SGS Intron een Life Cycle Analysis gemaakt van Gramitherm isolatiematten inclusief een vergelijking met traditionele isolatiematerialen zoals glaswol en steenwol. Dit ook ter voorbereiding van opname van Gramitherm in de Nationale Milieu Database. Op zowel de CO2 footprint als de Maatschappelijke Kosten Indicator (MKI) heeft Gramitherm een betere score dan bestaande alternatieven.

Naast de transitie naar isolatiematten, worden nu ook de eerste testen gedaan met de transitie van bermgras naar biobased plaatmateriaal in samenwerking met het bedrijf ECOR.

Volgende stap

Het is de intentie om het komend jaar in de haven van Amsterdam een productie faciliteit te bouwen om de grassen te raffineren en zo halffabricaat te leveren voor diverse toepassingen. Op basis van de marktvraag, zullen hier dan ook een aantal productielocaties voor eindproducten aan gekoppeld worden. Hoe mooi en duurzaam kan het zijn om hoogwaardig bouwmateriaal te gaan gebruiken dat letterlijk van eigen bodem komt!

< Proeftuin Circulariteit, teamtrekkers bekend | De Arnhemse aanpak! >