Hemink Groep: aanjager van circulair renoveren

Hemink Groep is de allround vastgoedpartner voor woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beleggers en aannemers. Intrinsiek gemotiveerd werkt het bedrijf al jaren aan de Social Development Goals, waarop projectspecifiek én projectoverstijgend actief wordt gestuurd. Sinds kort heeft het bedrijf zich aangesloten bij Cirkelstad.

Beeld: Rutger Vrielink, manager Planvorming Verduurzaming bij Hemink Groep

Als aanjager van circulaire verduurzaming is het partnerschap een mooie stap voor de organisatie, zo vertelt Rutger Vrielink, manager Planvorming Verduurzaming bij Hemink Groep.

‘’Circulariteit is de toekomst. Er ligt een enorme verduurzamingsopgave. Die gaat niet alleen over energie, maar ook over de materialen. Er is namelijk heel veel aandacht voor energieverbruik in de woning, maar niet altijd voor CO2-reductie tijdens de bouw of verduurzaming. Dit is minstens net zo belangrijk. Wij moeten ervoor zorgen dat we zo min mogelijk materialen toevoegen. En als we dat wel doen, moet dat losmaakbaar, recyclebaar of biobased zijn, om zo de impact op het klimaat te verminderen.’’

Beeld: voorbeeldproject van Hemink Groep waarbij een keuken circulair is vervangen

Het bedrijf, met vestigingen in Holten, Nijkerk en Zaandam, maakt daarvoor al specifieke keuzes. ‘’We nemen hierin onze verantwoordelijkheid. In aanbestedingen heeft circulariteit steeds meer een plek, maar ook bij het uitwerken van langdurige samenwerkingen wordt het een steeds belangrijker thema. En waar het nog geen thema is, bieden wij ongevraagd circulaire opties aan,’’ zo is Rutger duidelijk. ‘’Bovendien is soms nu iets níét vervangen beter voor de lange termijn. Daarbij sturen we op het aanbieden van kwaliteit en niet op omzetmaximalisatie.’’

Hemink kende Cirkelstad al, maar wil op het gebied van circulariteit voorloper blijven. ‘’Daarom was dit het ideale moment om in te stappen. Daar waar de kennis nog ontbreekt over producten, certificering of tools, brengt Cirkelstad ons een stap verder.’’ 

Ook de wildgroei van berekeningsmethoden en meetinstrumenten was één van de redenen aan te sluiten: ‘’Circulariteit is natuurlijk een hot item. Cirkelstad zorgt voor eenduidige tools, waarbij wij helpen deze te herijken door ze in de praktijk te gebruiken.’’

Het Nieuwe Normaal is de standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen. ‘’Door het delen van data tijdens de bijeenkomsten en de projectevaluaties, ontstaat een goed beeld van de bruikbaarheid van de tools. We wisselen ervaringen uit, zodat de tools verder verbeterd kunnen worden.’’

De circulaire ervaringen wil Hemink graag delen met andere partijen, zodat ze samen kunnen groeien. ‘’Via Cirkelstad delen wij ook onze kennis en modellen. Daarbij koppelen we de TCO aan circulariteit. Op deze manier helpen we zowel onszelf als andere partijen verder.’’

< CoP Deventer-Apeldoorn: Circulair renoveren in de praktijk | ‘De MPG-lat kan lager dan de huidige norm’  >