Informatiebijeenkomst Cirkelstad Deventer

Deventer heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Op de korte termijn ligt er een enorme uitdaging in het circulair bouwen en in circulaire gebiedsontwikkeling. Er is nog beperkt kennis en ervaring op circulair gebied en in de dagelijkse praktijk bestaat er een kloof tussen ambitie en realisme. Cirkelstad Deventer gaat opdrachtnemers en bedrijven verbinden om van praten naar doen te komen. Deventer maakt een circulaire vuist!

“Circulariteit is op dit moment nog veel meer een vraag dan een kant-en-klare oplossing”, vindt Deventer wethouder Thomas Walder. “Gelukkig dringt het belang van circulariteit steeds meer tot mensen door. En gelukkig zijn er pioniers, mensen die het aandurven om te experimenteren en zo bij te dragen aan de route naar een wereld zonder afval. In Deventer zijn veel ondernemers met circulariteit bezig. Auping ontwikkelde bijvoorbeeld onlangs het eerste volledig circulaire matras ter wereld. Een experimenteel volledig circulaire bedrijfshal is neergezet bij VDR Bouwgroep, die daar ook een gemeentelijke prijs voor ontvangen heeft. Een recente koper op het A1 Bedrijvenpark, Davo, is gestart met het bouwen van een volledig circulair gebouw met statiegeld. Dát circulariteit de toekomst is, daar ben ik van overtuigd. Op welke manier, dat gaan we de komende jaren ontdekken.”

Binnen Cirkelstad Deventer gaan regionale koplopers actief aan de slag om van idee naar realisatie te komen. In deze Community of Practice, bestaande uit allerlei stakeholders in de bouwkolom van bouw, infra en facilitymanagement wordt kennis gedeeld en ingezet voor projecten. Door de diversiteit binnen zo’n werkatelier waar o.a. bouwers, slopers, afvalverwerkers, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, innovatieve startups, bouwtoeleveranciers, stedenbouwers, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan het realiseren van circulaire projecten, komen ideeën tot bloei. Dit, tezamen met de ambitie van de gemeente Deventer, maakt dat je toekomstbestendige duurzame locaties creëert, waar je als werknemer graag wil werken en waar je als ondernemer succesvol kunt zijn. 

Kick-off bijeenkomst

Op 18 november 2020 van 13.30 – 15:30 uur vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en instellingen die willen en inmiddels deelnemen aan Cirkelstad Deventer. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op www.versnellingnl.nl/cirkelstad-deventer

We zijn op zoek naar partijen die circulair willen doen. Heb je interesse om circulariteit in de praktijk te brengen? Meld je aan!

< Werkconferentie 2020 volledig digitaal! | Verantwoord bouwen met hout. Hoe dan? >