Inkijkje Cirkelstad Den Haag

Een voorbeeld hoe wij in Cirkelstad Den Haag aan de slag zijn. Gemeente Den Haag wil met de eigen organisatie aan de slag om Circulair slopen (hergebruiken) het nieuwe normaal te laten zijn. Binnen de afdeling vastgoed management van de gemeente, die ook het herbestemmen van het maatschappelijk vastgoed in opdracht van de organisatie moet organiseren, is besloten te onderzoeken hoe dit voortaan zo circulair mogelijk kan. Hiervoor is een voorbeeld project benoemd “Vissershavenstraat te Den Haag” en Ger Kwakkel, de vertegenwoordiger van de gemeente in Cirkelstad, heeft de ondersteunende vraag gedeeld met het Cirkelstad netwerk.

Bij het slopen van het gebouw zijn twee zaken van groot belang. Allereerst natuurlijk de “aanbod”-kant: zorg dat duidelijk is wat van het gebouw nog her te gebruiken is en laat dit op een verantwoorde manier uit het gebouw halen. Dit begint bijvoorbeeld met een inventarisatie van een “oogst- deskundige”. Hiervoor hebben wij de Cirkelstad partners, Insert:  https://insert.nl en New Horizon: https://newhorizon.nl voorgesteld voor het maken van een materialen- en grondstoffeninventarisatie.

De “vraag”-kant is niet minder belangrijk: een afzetmarkt vinden voor de her te gebruiken materialen is niet makkelijk. Kwaliteit en kwantiteit van de materialen speelt hierbij een (grote) rol. Ook het tijd-aspect speelt mee in de (opslag)kosten (tijd tussen sloop en hergebruik). In beide gevallen helpt het als een bedrijf bij de sloop wordt ingeschakeld die deskundig is in het “oogsten” van een gebouw en die de afzetmarkt goed heeft georganiseerd. Bijvoorbeeld met een digitale bouw-marktplaats. Inmiddels zijn er al 5 Cirkelstad partners actief met een marktplaats. Ook kan het interessant zijn om een grondstoffen makelaar te vragen een inventarisatie te doen en te kijken naar de mogelijkheden direct de materialen en grondstoffen her te gebruiken in nieuwe bouwopgaven. Hiervoor hebben wij Repurpose https://www.repurpose.nl en Search aangedragen  https://www.sgssearch.nl.

Met trots stel ik een aantal koplopende partners vanuit onze Haagse Cirkelstad community voor: De Vis Groep en Studio Suit.  De komende periode gaan wij ons samen met de partners vooral richten op ontwikkelingen en bouwprojecten die lopen of net opstarten. Om in en met de praktijk meters te gaan maken. Ben jij betrokken bij een Haags project en wil je je graag bij laten praten, wil je dan contact met me opnemen?

Ondernemende groet, Nico van Hoogdalem

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Hulp bij aanspraak op subsidies | Geluidloos slopen mogelijk?! >