Lancering Op weg naar een circulaire stad

Renovatie en transformatie van corporatie-bezit

Op 6 september 2019 vond de kick-off van het programma Op weg naar een circulaire stad – renovatie en transformatie van corporatiebezit plaats in Circl, Amsterdam. Samen met een aantal Amsterdamse woningcorporaties wil de gemeente Amsterdam praktijkkennis ontwikkelen op gebied van circulair renoveren en transformeren richting aardgasvrije woningen.

Amsterdam heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Op de korte termijn ligt er een enorme uitdaging in het circulair renoveren en transformeren van bestaande woningvoorraad. Er is weinig kennis en ervaring op gebied van circulaire bouw en renovatie. Ook ontbreekt het aan een circulaire economie en markt waarin circulariteit vanzelfsprekend zou zijn.

Grootschalige renovatie, transformatie en nieuwbouw maakt het niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk circulaire bouwprincipes toe te passen in de transitie naar een circulaire stad. Enerzijds omdat (bouw-)materialen een grote impact hebben op het klimaat en ecologie. Anderzijds omdat via deze renovaties woningen flexibel en toekomstbestendig kunnen worden ontwikkeld, en zo gericht zijn op toekomstig waardebehoud van materialen, een veranderend klimaat en een wisselende stadsdemografie. Bouw is naast Biomassa & Voedsel en Consumptiegoederen één van de sectoren waarop de gemeente op heeft ingezet.

De nadruk van het programma Renovatie en transformatie van corporatie-bezit ligt op kennisuitwisseling, samenwerking en het betrekken van circulaire organisaties om zo de te ontwikkelen plannen mogelijk te maken. Naast een vergoeding voor een haalbaarheidsonderzoek -maximaal €10.000 per consortium – bestaat het prijzengeld uit 150.000 euro voor de drie meest ambitieuze en realistische plannen. De geleerde lessen en inzichten worden gedeeld met andere woningcorporaties in binnen- en buitenland.

Onder meer doen de woningcorporaties De Alliantie, Eigen Haard, en Stadgenoot aan het programma mee. Elke woningcorporatie heeft een specifieke uitdaging ingediend die op 6 september gepresenteerd is. Hierna is het de bedoeling dat consortia gevormd worden en een ontwerp- en haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd met gekozen circulaire partner(s). Het resultaat van de haalbaarheidsstudie is een plan van aanpak (per consortium) gekoppeld aan een project van de betrokken corporatie. Deze plannen worden beoordeeld en maken kans op het prijzengeld van maximaal €50.000 per plan. De bekendmaking van de winnaars is op 29 november a.s.

Waarom zetten de woningcorporaties in op circulair renoveren?

  • Het uitgangspunt is toekomstbestendig renoveren en het vergroten van wooncomfort voor bewoners middels circulaire strategieën;
  • Waardebehoud van materialen en dus de woningen staat centraal;
  • Meer inzicht in gebruik van energie;
  • Voorsorteren op het klimaatakkoord 2050 incl. CO2-neutraal woningbezit;
  • Toepassen van innovatieve producten, met ondersteuning van de subsidie.

De huurders wonen straks in een kwalitatief meer hoogwaardige woning, hun wooncomfort stijgt door betere isolatie en meer hoogwaardige producten en de impact van het onderhoud zal naar verwachting kleiner zijn.

De jury bestaat uit Kees Faes (voorzitter, SGS Search), Els Leclerqc (TU Delft), Dennie Armelita (Woonbedrijf) en Robbert Jan van der Veen (Plein06). De jury beoordeelt de circulaire concepten vanuit hun verschillende disciplines en zal de winnaars uitkiezen. De begeleiding van dit traject is in handen van C-creators, een stichting die zich inzet voor opschaling naar circulair bouwen in de metropoolregio Amsterdam.

Wouter van Twillert, (C-creators begeleidt dit traject):

Het nut en de noodzaak van een circulaire economie, ook in de bouw, zijn helder. De potentiële waarde van deze gebouwen, componenten en materialen bij oneindig hoog waardig hergebruik is enorm. Tegelijkertijd staat Nederland voor een enorme bouwopgave; de keuze voor circulair renoveren en transformeren van de Amsterdamse woningvoorraad is daarbij een logische stap en creëert een enorme waardeontwikkeling. Wij staan voor het uitvoeren en begeleiden van projecten, van praten naar doen, met een grote sleutelrol voor het delen en opdoen van kennis.

Meer info: https://c- creators.org/opwegnaareencirculairestad

< Update Drechtsteden: Het kleine doet er toe! | De Loskade >