Lincolnpark, 625 circulair gebouwde woningen

Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan in deze woonwijk voorop. Hoe passen we in deze duurzame gebiedsontwikkeling de principes van de circulaire economie het beste toe? Cirkelstad en het Bouwprogramma hebben al hun partners aangesproken om een marktconsultatie voor dit gebied te organiseren, deze was druk bezocht.

Binnen het ontwikkelgebied ‘Hoofddorp Zuidoost de Parken’ worden verschillende projecten ontwikkeld, waaronder het deelgebied Lincolnpark. Het gaat daarbij om de realisatie van 800 woningen, waarvan 625 circulair, een wijkcentrum van 5000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) met bijbehorende parkeer-, logistieke en onderwijsvoorzieningen. Het Bouwprogramma en Cirkelstad zorgen samen met Gemeente Haarlemmermeer ervoor dat dit dé circulaire wijk van de toekomst wordt.

De eerste mijlpaal is bereikt, de publicatie van de Marktconsultatie op Tenderned. De tweede mijlpaal eveneens. Op 17 oktober 2018 vond de Marktconsultatiedag plaats.In 2019 wordt het vervolg hiervan verwacht. De gemeente is op dit moment in beraad hoe aanbesteed zal worden.

Meer weten: 

https://c-creators.org/zoek/projecten/Lincolnpark

< Cruquius museum, het eerste circulaire museum ter wereld? | Dura Vermeer verandert wegenbouw met nieuwe samenwerkingsvorm in Overijssel >