37 partijen ondertekenen deal over circulair slopen van gebouwen

37 partijen in Noord-Holland gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij ondertekenen de circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland. In de deal zijn, gezamenlijk met de deelnemende partijen, afspraken gemaakt over het circulair slopen van gebouwen.

Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen in andere bouwprojecten weer worden gebruikt.

Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland voor Circulaire Economie: “Om de regionale samenwerking in het circulair bouwen en slopen te bevorderen zijn we met Circulair Westfriesland een traject gestart. Samen met ketenpartners zoals onder andere bouwpartijen, aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten hebben we onderzocht hoe materialen uit gebouwen veilig gesteld kunnen worden voor toekomstig hergebruik door het opstellen van oogstvoorschriften. De samenwerking met deze partijen is vastgelegd in de deal waarbij alle partijen hebben toegezegd om in 2024 in ten minste 50% van alle gebouwen die gesloopt worden deze circulaire oogstvoorschriften toe te passen en binnen 2 jaar volledig circulair te slopen”.

Circulaire bouw
De overheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Een circulaire economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt waardoor ze behouden blijven en er steeds minder primaire grondstoffen nodig zijn. De bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik. De potentie van het hergebruiken van grondstoffen in deze sector wordt nu nog onvoldoende benut. Voornamelijk omdat er nog gesloopt wordt zonder rekening te houden met de mogelijkheden voor hergebruik van materialen en de toepassing hiervan in (nieuw)bouwprojecten.

Vergroten aanbod circulaire grondstoffen
In de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN is afgesproken dat circulair oogsten de standaard wordt. Dit houdt in dat gebouwen op een juiste manier uit elkaar worden gehaald zodat de grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. De circulaire oogstvoorschriften bij de sloop van gebouwen zijn samen de deelnemende partijen opgesteld en moeten zorgen voor een groter aanbod van circulaire bouwmaterialen. Daarnaast bevat de deal ook afspraken over het stimuleren van ketensamenwerking tussen partijen en het ontwikkelen en delen van kennis.

Arthur Helling, wethouder gemeente Hoorn: “De eerste pilots in de regio zijn al van start gegaan. Ons gemeentehuis is voor de renovatie kon beginnen zo circulair mogelijk gedemonteerd. Nu we met elkaar een gezamenlijk startmoment hebben, wordt het alleen maar leuker. We kunnen daarmee de versnelling inzetten om bouwmaterialen via sloop weer terug in de bouwketen te krijgen.”

Gemeenten Hollands Kroon, Dijk en Waard, Hoorn, Opmeer, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik, Heiloo, Bergen en Uitgeest. Woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Welwonen en gemeentelijk woningbedrijf Opmeer. Ontwikkelaars Ooms Bouw en Toekomstgroep. Zorginstelling GGZ-NHN. Sloopbedrijven GPGroot, CA de Groot, van der Bel, Boy Limmen en Foekens. Specialisten en leveranciers EBS, Luijtgaarden, Afvalzorg, Vic Obdam, Circq en Natural Plastics. Aannemers en ingenieursbureaus Kesselaar & zn, Meijs Ingenieurs en Schadenberg Bouw, Beens Dredging en KUUK. Kennisinstelling Inholland. Branchevereniging van sloopbedrijven VERAS. Initiatiefnemers provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland.

Meer informatie
Meer weten over de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN? Neem contact op met woordvoerder Penny van Beek of het servicepunt van provincie Noord-Holland via telefoonnummer: 0800 0200600 (gratis) of per e-mail: .

< BAM sluit zich aan bij Cirkelstad | Draag bij aan de ontwikkeling van de digitale tool voor circulaire gebiedsontwikkeling >