Meer bouwstoffeninventarisaties, meer hoogwaardig hergebruik

Bewust slopen is een belangrijk element in onze groei naar een circulaire samenleving. Het zorgvuldig ontleden van een bestaand gebouw resulteert immers in hoogwaardig hergebruik ‘Gemeenten en provincies vragen bij de sloop van gebouwen daarom steeds meer om uitvoerige bouwstoffeninventarisaties. Dat levert onze opdrachtgevers niet alleen waardevolle informatie en materiaal op; ook partners van Cirkelstad kunnen profiteren’, is de overtuiging van Kees Faes, Senior Projectmanager bij SGS Search.

Steden zonder afval en zonder uitval zijn duidelijk in ontwikkeling, merkt SGS Search. Kees Faes: ‘We doen hier al heel lang bouwstoffeninventarisaties. We merken dat de circulaire economie deze inventarisaties in een nieuwe richting duwt. Het is niet meer voldoende om alleen aan het Bouwbesluit te voldoen. Onze opdrachtgevers willen precies weten wat er nog te gebruiken is van een te slopen gebouw. Het is niet meer denkbaar dat we binnen een paar uur een gebouw doorlopen. Werkelijk alle onderdelen worden onder de loep genomen.’

Circulariteit krijgt vorm

De toenemende vraag voor dit type bouwstoffeninventarisaties zijn een belangrijke indicatie dat Nederlandse gemeenten en provincies steeds meer werk maken van de circulaire economie. ‘Mooi, want gemeenten en provincies hebben veel vastgoed in hun beheer. Hoe beter ze de bouwstoffen van te slopen gebouwen in beeld laten brengen, des te groter de potentie op hoogwaardig hergebruik. Dit is voor circulair Nederland als geheel interessant.’

Bouwstoffen in de aanbieding?

Vandaar de link met de partners van Cirkelstad, verduidelijkt Kees Faes. ‘Een gemeente of provincie gaat niet alles zelf hergebruiken, maar heeft op basis van de inventarisaties onder andere materialen, installaties en componenten in de aanbieding. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er voor een grondstoffenmakelaar, architect en vele andere partijen waardevolle materialen uit deze inventarisaties naar voren komen.’

Gebouwen ontrafelen

De bouwstoffeninventarisaties zijn SGS Search op het lijf geschreven. ‘Ze sluiten perfect aan bij de vele technische inspecties en conditiemetingen die we uitvoeren. Wij lopen dan ook zeer gedetailleerd de gebouwen door, én kijken we naar de kwaliteit van alle elementen van een gebouw. Zo kijken we natuurlijk ook wat er demontabel is, waar deze elementen in het gebouw zitten, wat de kwaliteit is van het materiaal, en eventueel naar de te behalen milieuwinst. Allemaal belangrijke voorwaarden voor hergebruik’, legt Kees Faes uit.

Verbonden

Conclusie van SGS Search is dat er veel herbruikbare bouwstenen overblijven die interessant zijn voor circulair Nederland. ‘Laten we dus vooral de verbinding met elkaar gaan zoeken. Als partners van Cirkelstad is het goed om te weten met welke projecten we allemaal bezig zijn en hoe we hier andere partners in en bij kunnen betrekken. Dat is de stap die nodig is om de kringloop daadwerkelijk te sluiten. Zo maken we onze samenleving circulair.’

Nieuwsgierig naar de projecten waar SGS Search mee bezig is, of vind je het interessant om te sparren wat we in het kader van hoogwaardig hergebruik voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact op met: Rudy Hellings via telefoonnummer +31 882 147 010 of e-mail .

< Update Cirkelstad Veenendaal | Beelen NEXT experimenteert met materiaalpaspoorten bij sloop >