Update Cirkelstad Veenendaal

In Veenendaal is op 13 februari afgelopen jaar voor het eerst ruchtbaarheid gegeven aan de oprichting Cirkelstad Veenendaal. Dit gebeurde op het Circulair & Slotevent Circular Economy Challenge van de Rabobank. Het lobbywerk kon beginnen en de kick-off vond plaats op het goed bezochte Duurzaam Ondernemen Event op 22 maart van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

Mijn naam is Alexander van den Buuse en ik ben spinner van Cirkelstad Veenendaal. Na een kleine twee jaar gewerkt te hebben bij INNAX in Veenendaal ben ik nu werkzaam bij BuroBoot welke oprichter is van Insert het circulaire platform voor bouwmaterialen en actief lid is van verschillende Cirkelsteden.

Op het podium heb ik op die bewuste 22e maart in een mooie rij van sprekers waaronder o.a. Thomas Rau een symbolische Circulaire Stadssleutel overhandigd aan wethouder Marco Verloop waarmee de oprichting van Cirkelstad Veenendaal een feit was.

Veenendaal, Cirkelstad en de regio Circular Foodvalley

Veenendaal ligt in de regio Foodvalley welke in totaal acht gemeentes omvat. Innovatie, clustervorming en circulaire economie is een van de hoofdthema’s in de Strategische Agenda van Regio Foodvalley. In Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten sinds vorig jaar samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het doel is om grondstoffen niet meer weg te gooien, circulaire verdienmodellen te ontwikkelen en samen de innovatiekracht van de regio te vergroten. Rond bepaalde thema’s wisselen partners kennis en ervaring uit in zogenaamde werkplaatsen zoals Logistiek, Voedselverspilling, Meetbaarheid van Circulariteit en ook Bouw. Deze laatste wordt nu ingevuld door Cirkelstad Veenendaal als uitvoerende partij en zo brengt Cirkelstad de landelijke kennis en kunde in bij de Foodvalley wat de lokale samenwerking verder brengt en versterkt.

Community of Practice

Tijdens onze 1e CoP werd het duidelijk dat er wrijving zat in de wijze waarop projecten door de gemeente in de markt worden gezet (traditioneel) en de manier waarop ondernemers dit willen invullen (innovatief). Dit bepaalde de agenda en 5 juli was het onderwerp van de CoP dan ook Circulair Aanbesteden. Als pilot project viel de keuze op het zojuist aanbestede Integraal Kind Centrum IKC West welke na ontwerp en aanbesteding opnieuw is bekeken met o.a. de Wearthy-scan van het NIBE. Het in deze fase verder integreren van circulariteit viel erg tegen en gaf het bewijs dat het anders moest. Voor het volgende project, IKC Franse Gat, is een samenwerking van de gemeente met Circles de methode van Rapid Circular Contracting ingezet. Een drietal bijeenkomsten met gemeente, schoolbesturen en kinderopvang gave Erick Wuestman de mogelijkheid om de partijen mee te nemen in dit proces waarbij het as-a-service model inzet is als het hoogst haalbare concept. Tegelijkertijd hebben een aantal ondernemers CIRCO-tracks gevolgd om te leren beter te kunnen anticiperen op zo een nieuwe wijze van circulair aanbesteden.

De 3e CoP is vervolgens dieper ingegaan op circulair bouwen met thema’s als biobased (door Sissy Verspeek van Agrodome Wageningen) en verder losmaakbaarheid en hergebruik van materialen. Het thema losmaakbaarheid werd toegelicht aan de hand van een case bij bouwonderneming Kreeft waarvan verderop uitgebreid verslag. Hergebruik van materialen door Insert, zie verder hier.

De Community of Practice op 31 januari ging dieper in op circulair aanbesteden aan de ondernemerskant en gave o.a. Olenz Notarissen, de RABO bank en Alfa Accountants hun bijdrage op het gebied van consortium vorming, financiering en financiële vastlegging.

Hier vind je meer informatie over het programma en van de CoP op 31 januari 2020: https://regiofoodvalleycirculair.nl/agenda/werkplaats-bouw-2/

Tijdens deze dag staat ook de lancering van een nieuw project gepland en wel Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) waarin volgens ons ongekende circulaire kansen zitten. Hierover later meer.

Bouwbedrijf Kreeft en ook Buro Boot – Insert zijn twee van de founders van Living Lab Regio Foodvalley Circulair, nemen deel aan de werkplaats Bouw en daarmee dus ook aan Cirkelstad.

Kijk voor meer informatie op www.regiofoodvalleycirculair.nl of volg de bouw op www.kreeft2020.nl/ en kijk nog eens terug naar onze 3e Community of Practice via https://www.cirkelstad.nl/community-of-practice-cirkelstad-veenendaal/ waar Kreeft, naast andere sprekers, al hun ervaringen al deelden op het gebied van hun circulariteit in de praktijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over Cirkelstad Veenendaal of eens kennismaken, neem dan contact op met spinner Alexander.

< Nieuw bedrijfspand Kreeft showcase circulair bouwen | Meer bouwstoffeninventarisaties, meer hoogwaardig hergebruik >