NS en Haarlem geven ‘enz’ de ruimte om te experimenteren

In het najaar van 2018 werd Cirkelstad Spinner en partner ‘het Vuilrak’ benaderd door (de in Haarlem gevestigde) NS Treinmodernisering. Laatstgenoemde verzorgt het complete refurbishment van bestaande treinstellen in Haarlem en heeft als doelstelling om 100% van de materialen uit deze treinstellen een herbestemming te geven binnen of buiten de eigen organisatie. Zij kwamen tot 96% en het Vuilrak werd gevraagd mee te denken over toepassingen voor het hergebruik van de resterende 4%.

Tafeltennistafel van Veldtwerk

Het Vuilrak heeft daartoe eind 2018 een brainstormsessie georganiseerd met ontwerpers, makers, de NS en andere belanghebbenden, waarbij oplossingen en logistiek traject om dit te realiseren op de agenda kwamen te staan. Inmiddels heeft dit geleid tot 2% extra hergebruik van materialen en onderdelen van dit specifieke treinstel en met name ruim 10.000 m2 treinvloer, welke anders zou eindigen in de vuilverbranding. 

In de eerste brainstormsessie en de daaropvolgende sessies bleek het realiseren van een fysiek overslagpunt in Haarlem de crux en de ontbrekende schakel om de operatie handen en voeten te geven. Een loods van 300m2 op het MAAK-terrein, op 200 meter van de NS werkplaats en naast Spaarnelanden; beide (potentieel) toeleverancier voor het aanleveren van ‘nieuwe’ grondstoffen.

Een aantal belanghebbenden toonde zich bereid om financieel te participeren bij het opzetten van genoemde grondstoffenhub ‘de enz impactzone’ en het makerscollectief voor circulair design ‘enz remake’.
Inmiddels wordt de loods gebouwd, is de vijfjarige financiële prognose afgerond en is de subsidieaanvraag ingediend. Belangrijker nog is dat er inmiddels een mooie collectie aan producten is ontworpen en uitgevoerd waarvan een groot gedeelte ook weer de weg terugvindt naar de NS, zowel op de stations als in de NS kantoren. 

De huidige deelnemende ‘enz’ partners zijn: Veldtwerk, Wooddudes, Werkterrein.com, ClimateMatters CircularCustoms, Stichting Babs en Stichting het Vuilrak, maar er is meer ruimte voor partners. In het proces van grondstof tot halffabricaat tot product maakt het collectief gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze op deze wijze een opstap te geven naar de reguliere arbeidsmarkt. Op dit moment biedt enz, via de job-coaches van vluchtelingenwerk, stageplekken aan statushouders. De eerste zijn reeds bij ons aan het werk.

Spaarnelanden (de Haarlemse afvalinzamelaar) heeft inmiddels toegezegd een deel van de logistiek op zich te willen nemen en gaat het transport verzorgen van de treinvloeren naar de grondstoffenhub. 

De enz impactzone (grondstoffenhub) biedt makers de ruimte om te experimenteren met circulaire materialen, producten en nieuwe businessmodellen. Hierin wordt uiteraard nauw samen gewerkt met Cirkelstad, de organisatie en de makers van MAAK Haarlem en de gemeente Haarlem. 

‘Enz’ is een voorloper in een grotere Haarlemse ontwikkeling ‘C-District’ dat als doel heeft een versnelling te bereiken naar de circulaire economie.

WHY:

Omdat we waarde zien waar anderen die niet zien en geloven in het feit dat een duurzame samenleving begint bij het bundelen van kennis, kunnen, willen en doen. 

HOW:

Op basis van de 6 door ons gedefinieerde circulaire principes en d.m.v. design thinking experimenteren we samen met makers, het netwerk en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan nieuwe innovatieve oplossingen.

WHAT:

Van circulaire grondstof tot mooi en functioneel design met een verhaal.
We helpen bedrijven van een probleem af en brengen er iets waardevols voor terug.

Meer informatie? Neem contact op met Juan Nibbelink.

< Column: Circulair BZK in zicht | Circulaire ontdekkingstocht bij Weekend van de Wetenschap >