Obimex pioneert in de circulaire afbouw

Onze grondstoffen raken op. De wereld zal op een andere manier moeten gaan produceren en consumeren. Een circulaire economie waarin afval niet bestaat. Dat beseffen ze zich ook bij Obimex, sinds 1997 groothandel voor de binnenafbouw. Wat kunnen wij doen, vraagt het bedrijf zich af. Binnen een traditionele branche pakken zij de handschoen op.   

Hoe voorkom je dat bouwmaterialen in de verbrandingsoven terechtkomen? Welk tweede leven is er denkbaar? Met dat soort vragen houdt de nieuwe partner van Cirkelstad Deventer zich bezig. Obimex ziet voor zichzelf een toekomst als kennisplatform en verbinder in de circulaire afbouw. Maikel Eshuis is binnen het bedrijf de projectmanager circulair afbouwen, vanuit zijn persoonlijke overtuiging dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Sinds hij vader is vraagt hij zich hardop af welke wereld we nalaten aan onze kinderen. Eshuis: “Voor mij was het duidelijk: We gaan veranderen, privé en zakelijk. Gelukkig dachten ze er binnen ons bedrijf net zo over.”  

Duurzaamheid en circulariteit zijn speerpunten geworden van het Almelose bedrijf, dat afval ziet als grondstof van nieuwe producten. Obimex heeft zich drie concrete doelen gesteld: Dit jaar willen ze de mogelijkheid bieden aan hun relaties om al het restafval terug te nemen en hiervan zeventig procent te recyclen. Tegelijkertijd pakken ze er één product uit dat ze refurbished een tweede leven willen geven; de plafondystemen. Het derde doel is het vermarkten en herpositioneren van de eigen systeemwand. Deze wand is voor tachtig procent al circulair aan te bieden. 

Samenwerken is de sleutel tot succes 

“Bij alle producten die we leveren proberen we te kijken op welke manier een tweede leven mogelijk is”, vertelt directeur Michel Verweg. “Kunnen resten plafondplaat bijvoorbeeld dienen als isolatie? Daarin proberen we steeds een stapje hoger te komen op de circulaire ladder.” 

Geen gemakkelijke opgave, want de afbouwbranche is behoudend. Obimex wil graag koploper zijn en is bereid nu investeringen te doen. Verweg: “Maar we kunnen het niet alleen, om de doelen te bereiken hebben we de hele bouwkolom nodig. Duurzaam bouwen is een gezamenlijke uitdaging. Vraag en aanbod moeten bij elkaar worden gebracht. Fabrikanten moeten bereid zijn kritisch naar hun product en productieproces te kijken. Bij architecten en opdrachtgevers moet bewustzijn ontstaan zodat zij in hun aanbesteding vragen om duurzaam en circulair werken.”  

Volgens Eshuis ligt de sleutel tot succes in samenwerking en het delen van kennis. “Bij Obimex zien we in dat de oude industriële benadering van productie niet meer kan. Hiermee maken we de aarde kapot. Daarom is het tijd voor verandering. De producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Slopers de grondstofhandelaren van de toekomst. We zijn, met het partnerschap van Cirkelstad Deventer, in een groot netwerk aan koplopers verbonden, waarmee wij graag samen willen werken en kennis willen delen om onze stappen te versnellen.” 

Kennispartners 

Die samenwerking zoekt Obimex ook in bestaande bouwprojecten. Zo zijn ze betrokken de transformatie van ‘Het Zandkasteel’, het voormalig hoofdkantoor van de ING in Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil het gebouw transformeren tot internationale school en gaat daarbij zoveel mogelijk circulair te werk. Samen met de slopers en stichting Insert, een circulair platform, grijpt Obimex dit project aan om kennis op te doen. Zo helpt Obimex bij het op de juiste wijze demonteren, snijden en opslaan van de platen.  

Winst zit niet per se in geld 

Obimex wil de circulaire afbouwproducten, zoals plafondplaten, opnieuw op de markt gaan brengen. Dus hoe zorg je ervoor dat de plafondplaten die uit een gebouw worden gehaald elders weer geplaatst kunnen worden. Het vermarkten van dit soort circulaire producten vraagt om een investering.  

Eshuis: “Waar we nu mee bezig zijn is ook een persoonlijke ambitie. Wij geloven dat als je nu investeert in kennis, je de leverancier bent van de toekomst.” Uitdaging is om ook anderen in de sector te laten zien dat de winst niet per se in geld zit. Eshuis: “Een circulair product betekent minder CO2 uitstoot, minder grondstofverbruik, en dus minder negatieve impact op het milieu. Daarmee zeggen we: het kost meer, maar je wint ook heel wat.” Natuurlijk streeft het bedrijf naar producten met een concurrerende prijs, uiteindelijk moet er een circulair verdienmodelontstaan.  

Nieuwe positie 

Tijdens de Community of Practice ‘Ketentransitie en ketensamenwerking’ presenteerde Obimex hoe ze met de wijze waarop producten een tweede leven wordt geven, een stuk nieuwe markt naar zich toe trekken. In samenwerking met Wordlenig, de creatieve procesbegeleider voor nieuwe markten, komt het handelshuis meer op een positie van leverancier of ketenregisseur. Door bestaande plafondplaten en systeemwanden een tweede leven te geven wil het bedrijf een nieuw aanbod en beweging creëren op de afbouwmarkt. “Als handelaar vul je daarmee een compleet nieuwe rol in”, zegt Maikel Eshuis. 

Duurzaamheid is voor Obimex een kernwaarde. Een grote opgave die begint bij bewustwording. Het besef dat goede plafondplaten niet in de afvalstroom horen en vanuit die gedachte op zoek gaan naar circulaire mogelijkheden. Het is voor het bedrijf de enige logische weg, want zegt Eshuis “met de oude industriële benadering van productie maken we de aarde kapot.” Cirkelstad Deventer is blij met deze insteek en gedreven visie op circulariteit. Daarmee is Obimex een waardevolle aanvulling binnen het netwerk. 

Meer weten? Neem dan contact op met Maikel Eshuis: , 06-50866155

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

< Wat staat er op de agenda bij bestuurlijk Nederland | ‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’ >