QuickScan Circulaire Bouwstromen: inzicht in circulaire mogelijkheden van vrijkomend materiaal

Als we onze rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ willen bereiken, speelt hergebruik van gebouwen (of onderdelen daarvan) een fundamentele rol. Maar hoe vind je als gebouwbeheerder de kansen voor hergebruik? En hoe voorkom je investeringen in onderzoek zonder enig zicht op hergebruikpotentie? Om gebouwbeheerders hierbij te helpen, lanceerden IDDS, Nebest, Planalogic, IMd Raadgevende Ingenieurs, Markus BV en Building Changes de QuickScan Circulaire Bouwstromen.

Event Circulaire Bouwstromen
Op donderdag 28 september 2023 vond het event Circulaire Bouwstromen in het kantoor van IMd plaats. Een unieke en toepasselijke locatie, gezien het feit dat IMd is gehuisvest in een voormalige machinefabriek die getransformeerd is tot modern kantoor.

In het bijzijn van een vijftigtal deelnemers werd de QuickScan Circulaire Bouwstromen gelanceerd. Ook gaven de 6 partijen aan de hand van presentaties en praktijkcasussen concrete handvatten voor het hergebruiken van bestaande gebouwen. Zo liet Bram Kroon van IDDS het publiek zien hoe de Circulaire Materialen Inventarisatie (SMI) werkt.

Lancering van de tool
De QuickScan Circulaire bouwstromen is ontwikkeld door IDDS, Nebest, Planalogic, IMd, Markus en Building Changes. Uit ervaring van deze partijen bleek dat gebouwbeheerders nog te vaak niet exact weten hoe ze om kunnen gaan met hergebruik. Daarnaast bestaat door een gebrek aan informatie en inzicht regelmatig een terughoudendheid om te investeren in hergebruik.

Om die reden besloten de kennispartners hun handen ineen te slaan voor de ontwikkeling van de QuickScan Circulaire Bouwstromen. De gratis tool biedt op eenvoudige wijze – en in een vroegtijdig stadium – inzicht in de hergebruikkansen van gebouwen. Tijdens het event werd de tool in het bijzijn van het publiek gelanceerd en stap voor stap doorlopen.

Zo werkt het
Allereerst vraagt de tool om een aantal generieke gebouwgegevens, zoals de gebruiksfunctie en bouwperiode. Op basis hiervan krijgt de gebruiker algemene informatie over het betreffende gebouw.

De output van de tool wordt écht interessant wanneer de gebruiker de gevraagde aanvullende informatie aanlevert. Zoals bouwmethodiek, gebruikte materialen en zichtbare schades. Deze input genereert een document waarin per bouwelement de hergebruikkansen zijn gespecificeerd. Met inzicht in en zekerheid van hergebruikmogelijkheden, wordt de drempel om in hergebruik te investeren aanzienlijk verlaagd.

Optimalisatie door gebruik
Hoewel de tool op dit moment meer dan 500.000 unieke adviezen kan genereren, wordt hij door de ontwikkelaars zeker niet als heilige graal gepresenteerd: hij is immers afhankelijk van de input door de gebruiker. Is die input verkeerd? Dan zal ook een verkeerde output volgen.

Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de tool een werk in uitvoering is en op basis van gebruikservaringen steeds meer verfijnd zal worden. Na afloop van het event worden meerdere briefjes in de hergebruikte ideeënbus gestopt. Waar enkele constructeurs aangeven de tool waarschijnlijk niet te zullen gebruiken in hun dagelijkse werk, geven andere ingenieurs en constructeurs aan het een mooie en nuttige ontwikkeling te vinden.

Zo wordt gesteld dat het belangrijk is dat bij iedereen de motivatie ontstaat om met hergebruik aan de slag te gaan, en dat deze tool op een laagdrempelige manier mensen aan het denken kan zetten.

Meer weten?
Probeer ’t zelf en ga aan de slag via www.herbruikbaarheidsscan.nl. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met het consortium via .

< Circq blaast gebruikte bouwmaterialen nieuw leven in | De Bouw Breekt Door #5 – De verbinder van alle partijen >