Brabantse aanpak circulair bouwen gepresenteerd tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week 2020 is de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen 1.0 vanuit Cirkelstad gepresenteerd. Een mooie stap en een stevig fundament voor de circulaire toekomst van Brabant. Het doel is om samen met de markt tijdens de Dutch Design Week 2021 een convenant te tekenen waarin wij ons samen committeren aan de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen.

Waarom?

Zowel op landelijk, provinciaal, regionaal als op stedelijk niveau zijn er vele ambitieuze doelstellingen uitgezet zoals, Green Deals, City Deals en Klimaatakkoorden en -plannen. Aan ambities en enthousiasme geen gebrek. Iedereen weet het: circulair bouwen is én wordt het nieuwe normaal. Vanuit het landelijke Programma Samen Versnellen wordt er gewerkt aan het Nieuwe Normaal. Het Nieuwe Normaal bestaat uit 12 prestatie-indicatoren. Per indicator geeft het Nieuwe Normaal de minimale lat voor circulair bouwen én ook een excellente score, oftewel een bandbreedte om op te sturen. Het Nieuwe Normaal is een levend document waarmee wij samen met de markt in stappen komen tot een 1.0 versie in 2023. Hier is de 0.2 versie van het Nieuwe Normaal te downloaden.

Op basis hiervan is vorig jaar een vertaalslag gemaakt naar regio Brabant die gepresenteerd is op de Dutch Design Week 2020. Maar hoe kom je daar dan als opdrachtgever/opdrachtnemer? Hoe werken wij samen om circulaire doelstellingen invulling te geven? Waar moet/kan je project aan voldoen of welke richtlijnen zet je in je uitvraag? Wat is de praktische uitwerking waarmee je het kan aantonen? Voor de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen gaan wij hier samen mee aan de slag om te bepalen hoe wij samen circulair bouwen in Brabant versneld de standaard maken, hierin samenwerken en partijen te voorzien in praktische handvatten.

Hoe?

Dit doen wij door een programma te doorlopen met vijf marktsegmenten: woningcorporaties, aannemers, publieke opdrachtgevers (gemeenten, provincie Brabant en Rijkswaterstaat), toeleverende industrie en adviseurs & architecten. Per segment sluiten circa vijf partijen zich aan met een verschillende schaalomvang en ambitie.

Wij starten het programma gezamenlijk met alle marktsegmenten én sluiten het programma gezamenlijk af. Tijdens het programma organiseren wij twee sessies per marktsegment en nemen wij audits af. In de sessies geven wij inzicht in circulaire kansen op basis van de uitkomsten van de audit en impact op het Nieuwe Normaal/Brabantse Aanpak. Wij gaan samen in gesprek hoe wij deze circulaire kansen kunnen implementeren.

Voor de audits zetten wij de digitale audittool van Cirkelstad in. Deelnemers worden gevraagd om een circulair project aan te dragen voor deze audit. Uit de verschillende projecten wordt een voorbeeldcase gebruikt welke wordt getoetst conform het Nieuwe Normaal/Brabantse Aanpak. Dit wordt vervolgens als praktijkcase gebruikt en geeft inzicht in de beoogde ambities.

Cirkelsteden Brabant

In de Brabantse Cirkelsteden (Tilburg-Breda, Eindhoven-Helmond, Den Bosch-Oss) organiseert Cirkelstad Community of Practices (CoP’s). Met deze CoP’s pakken wij relevante thema’s in lijn met de landelijke ontwikkelingen, deals en beleidsstukken, al dan niet in lijn met de Brabantse Standaard. Deze CoP’s kenmerken zich door hun praktische en sector overstijgende toepassingen en aanwezige stakeholders.

Wil je meer weten over de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen, neem contact op met Tessa Verhulst (), hier kun je ook terecht voor meer informatie over Cirkelstad Den Bosch-Oss.

Jeroen Adriaansen

Spinner Cirkelstad Eindhoven


06 831 662 44

Jack van Haperen

Spinner Breda en Tilburg

< Minder overlast tijdens renovatie dankzij nieuw badkamer- en toiletconcept | De sloper als architect – CoP Cirkelstad Arnhem >