Upcycling, logistiek en kennisontwikkeling verenigd in één hub

Dura Vermeer Urban Miner  

Om de verduurzaming van de bouwbranche een boost te geven, heeft Dura Vermeer een circulaire bouwhub opgezet in de regio Rotterdam. Met Dura Vermeer Urban Miner richt de bouwer zijn pijlen op hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en materialen en zero emissie stadslogistiek. Dit nieuwe bedrijf werkt aan het optimaal sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel bouw- als infra-activiteiten.  

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Willen we in 2050 volledig circulair en CO2-neutraal zijn, dan moet het roer radicaal om. Het reduceren van het materiaalgebruik, bijvoorbeeld door anders te ontwerpen, is simpelweg niet voldoende. Daarnaast neemt ook het strategisch belang om grip te hebben op de grondstoffen en materialen toe. De coronapandemie is een interessante voorbode van de prijsstijging die schaarste met zich meebrengt. De productie van bouwmaterialen kwam door corona tijdelijk stil te liggen, wat op dit moment zorgt voor enorme prijsstijgingen.  

Hergebruik? Zo vaak mogelijk 

Veel objecten en elementen in de bouw- en infraprojecten worden gesloopt voordat deze het einde van hun technische levensduur bereikt hebben. Om in 2050 volledig circulair te kunnen zijn, moet dit anders. Een probleem dat vaak voorkomt is dat vrijkomende materialen uit sloop- of renovatieprojecten niet direct hergebruikt kunnen worden binnen nieuwbouwprojecten. Dura Vermeer Urban Miner lost dit op door te voorzien in tijdelijke opslag. Hiernaast vindt er ook kleine bewerking plaats van de objecten en elementen. We spreken daarom niet meer van recycling maar van upcycling.  

De hub is gevestigd in ‘s-Gravendeel en gaat allerlei soortig materiaal opslaan en verwerken tot nieuw in te zetten grondstoffen en materialen die voor een tweede ronde nog prima mee kunnen. Materialen die vrijkomen en waar niet direct een bestemming of project voor is, zoals kozijnen, tussenwanden, plafondplaten, een complete brug of zelfs een fietstunnel worden op de locatie ondergebracht om te kijken of het elders ingezet kan worden. Op het zes hectare grote terrein kunnen brugdelen, muren, ramen en alles wat verder nog maar enigszins bruikbaar is van gesloopte panden en kunstwerken, worden opgeslagen.  

Een mooi voorbeeld van zo’n project is de samenwerking met Rijkswaterstaat, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Vlasman, SGS Intron en Haitsma prefabbeton, waarbij liggers van viaducten geoogst worden zodat hier weer nieuwe circulaire viaducten van gemaakt kunnen worden. Prefab liggers hebben een levensduur van minstens honderd jaar, maar worden vaak na al een paar decennia vermalen tot funderingsmateriaal omdat het viaduct wordt gesloopt. Na hercertificering kunnen ze weer een eeuw mee als onderdeel van nieuwe, circulaire viaducten. Hiermee wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen en wordt een reductie behaald van ongeveer 60 procent aan CO2-uitstoot. 

Logistiek 

Naast hergebruik gaat logistiek in toenemende mate een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Bouwverkeer is de op één na grootste CO2-vervuiler in de binnenstad en de verwachting is dat dit alleen maar verder zal toenemen door de stijgende vraag naar woningen en renovatieprojecten om voor 2050 de bestaande huizenvoorraad energieneutraal te maken. Om deze reden worden er steeds vaker zogenoemde bouwhubs opgericht. Het aantal transporten in de stad en daarmee de CO2-uitstoot kan met ongeveer 40 procent worden teruggebracht, volgens verschillende onderzoeken. 

Op de locatie van Dura Vermeer Urban Miner worden pakketten opgeslagen voor binnenstedelijke bouwplaatsen in de buurt. Die worden per dag of week elektrisch of per schip op de bouwplaatsen aangeleverd, waardoor CO2-uitstoot wordt gereduceerd. De bouwhub ligt iets verder dan de standaard bouwhubs van de stad, met als voordeel dat het omliggend wegennet ontlast wordt. Het transport over water scheelt circa vijf vrachtwagens op de druk bezette A15. Daarnaast wordt er kennis opgedaan voor het in de toekomst inzetten van dag- en weekpakketten, bestaande uit hergebruikte materialen. Hiermee komt upcycling en logistieke kennis steeds meer samen. 

Circulair kenniscentrum 

Om hoogwaardig hergebruik en zero emissie bouwlogistiek te implementeren binnen de bouw- en infraprojecten is kennis nodig. Door actief met het circulaire vraagstuk bezig te zijn, verzamelt Dura Vermeer Urban Miner kennis en ervaring. Zowel in het opslaan als het verwerken van materialen. In het kenniscentrum van Dura Vermeer Urban Miner worden er pilots geïnitieerd en gemonitord. Zo groeit een unieke verzameling kennis die gebaseerd is op de praktische processen door de keten heen. Omdat samenwerking met ketenpartijen cruciaal is bij het tijdig oogsten van de juiste materialen en herinzet bij nieuwe projecten, wordt er nauw samengewerkt met producenten, leveranciers, universiteiten en allerlei startups.  

Het doel is om de reststoffenverwerking die we al decennia lang kennen in Nederland, te transformeren naar circulair hergebruik. Door dat te combineren met een kenniscentrum, wordt gekeken hoe circulaire stromen winstgevend gemaakt kunnen worden. Naast het gedigitaliseerde oogstmanagement en kennisontwikkeling met partners wordt uitgekeken naar nieuwe verdienmodellen. Want eerlijk is eerlijk,  nieuw is vaak nog goedkoper dan hergebruik. Tegelijkertijd hebben we hergebruik nodig om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. En dat is hard nodig. 

Contactpersoon 

Sandra van der Lee, circulair manager Dura Vermeer Urban Miner,  

< Even kennismaken: drie nieuwe talenten in het kernteam | Bouwen aan een duurzaam industrieterrein  >