Update Cirkelregio De Achterhoek

Cirkelregio De Achterhoek is inmiddels al ruim twee jaar actief als regio binnen Cirkelstad. In deze twee jaar zijn er grote stappen gezet op het gebied van circulariteit in de regio Achterhoek. De Stadsmijn Achterhoek is opgericht, plannen gemaakt voor een Circulair Ambachtscentrum en een inventarisatietool ontwikkelt voor reststromen en energie. Over dat laatste lezen jullie meer in een bijgevoegd artikel van een van onze partners.

Thema’s

In de Achterhoek zetten we in 2022 in op vijf thema’s om samen met onze partners concrete stappen in te kunnen zetten. De thema’s zijn:

  • Het Nieuwe Normaal
  • Biobased
  • GEM2GEM
  • WOCO2WOCO
  • Circulaire inkoop

Onderstaand worden de thema’s verder toegelicht en hoe wij hiermee aan de slag gaan samen met onze partners.

Het Nieuwe Normaal

Hoe ga je bijvoorbeeld om met je bouw- en sloopafval, wat is de herkomst van je materialen, wat is de toekomstwaarde, hoe zit het met de losmaakbaarheid, zijn er schaduwkosten en zijn de materialen geregistreerd in een materialenpaspoort.

Het niveau van Het Nieuwe Normaal wordt bepaald op basis van de praktijk. Namelijk de 100+ audits die door de periode heen afgenomen worden bij de deelnemende partijen. In 2023 is de publicatie van Het Nieuwe Normaal, deze kennis dragen wij over op onze partners.

Voordat HNN wordt gepresenteerd in 2023 gaan wij in de regio ook aan de slag met HNN, dit gaan wij doen samen met zes tot tien regionale partijen. Deze partijen zijn opdrachtgevers maar ook opdrachtnemers, we beginnen met de Achterhoekse woningcorporaties en de Twentse woningcorporaties.

Biobased

In dit thema wordt ingezet op het gebruik van biobased materialen, producten en grondstoffen. De kern van dit thema is de woningverduurzaming en de nieuwbouw, echter heeft dit uiteraard ook raakvlakken met de toepassing van biobased materialen in andere onderwerpen en sectoren. Om een concrete start te maken met het onderwerp werd op 22 april een bijeenkomst georganiseerd bij de DRU in Ulft. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is bijgevoegd, ook is de informatie te vinden op www.samenbiobasedbouwen.nl. Om de ambitie en inspiratie kracht bij te zetten hebben wij het voor onze partners mogelijk gemaakt om op 22 juni en 6 juli een bezoek te brengen aan de Floriade te Almere.

GEM2GEM

Binnen dit onderwerp worden de Achterhoekse gemeenten met elkaar gekoppeld met ondersteuning van DuSpot. De kern hiervan is om ervoor te zorgen dat gemeenten bij infra projecten materialen, producten en elementen met elkaar kunnen uitwisselen om te voorkomen dat deze niet meer gebruikt worden maar elders ingezet kunnen worden. Een aantal gemeenten zijn al concreet gestart met het gebruiken van de software van DuSpot en om projecten (en benodigde of materialen die over zijn) met elkaar uit te wisselen.

WOCO2WOCO

Simpel gezegd bestaat het WOCO2WOCO concept in de regio Achterhoek uit het oogsten van materialen bij de ene corporatie om vervolgens de geoogste materialen regionaal weer opnieuw te gebruiken bij een ander corporatie. Tussentijds kunnen de producten en materialen herbewerkt worden voordat ze opnieuw ingezet worden. Bv dakpannen die bij een renovatie vrijkomen elders in te zetten. WOCO2WOCO bestaat uit een samenwerking tussen de ketenpartners corporaties, oogsters, en product leveranciers.

Het hoofddoel bestaat uit het samenbrengen van vraag en aanbod van producten en materialen die vrijkomen bij bovengenoemde werkzaamheden. De bestaande woningvoorraad van de vijf woningcorporaties (Wonion, De Woonplaats Achterhoek, Sité Wonen, Pro Wonen en Plavei). Door alle ketenpartners zoals corporaties, onderhoudsdiensten, oogsters en leveranciers als partners samen te werken, kunnen we een stap zetten tegen het gebruik van nieuwe grondstoffen en wordt de bewustwording van de circulaire transitie in de Achterhoek fysiek geborgd.

  1. De grondstoffen bij het beheer en onderhoud van de huurwoningen zullen in beeld gebracht moeten worden. Voorspelbaar maken
  2. Vraag en aanbod organiseren

Circulaire inkoop

Binnen dit thema wordt in eerste instantie samen met gemeenten naar kaders gezocht voor het opstellen van circulaire inkoopvoorwaarden. Dit heeft uiteraard ook invloed op samenwerkingen binnen de gehele keten, daarom is het ook van belang dat de keten aansluit bij het opstellen van deze kaders.

Twan van Vuren

Spinner in de Achterhoek


06 249 028 97

Willy Smit

Spinner in de Achterhoek

< De Circulaire Weg: infra as a service draagt aantoonbaar bij aan circulariteit | REIN, de Reststroom Energie Inventarisator >