Het Nieuwe Normaal gaat leven in de Achterhoek en Twente

Op 16 mei was de bijeenkomst HNN voor Circulair bouwen bij Prowonen in Borculo. Veertig deelnemers werden bijgepraat over de ervaringen vanuit de eerste sessie projectevaluaties HNN.

Dik Roetert Steenbruggen van Cirkelregio Achterhoek gaf aan waarom Cirkelregio Achterhoek samen met Pioneering gestart is om evaluaties van projecten conform Het Nieuwe Normaal uit te voeren. Klik hier voor de presentatie.

Daarna gaf Ronald Hulleman van Buro Boot een uitleg van Het Nieuwe Normaal (HNN) en wat je hiermee kunt. Klik hier voor de presentatie. Daarnaast gaf hij aan wat de verschillen en resultaten zijn van de projectevaluaties. De Woonplaats, Wonion, Welbions, Domijn, Van Wijnen, WAM&VanDuren Bouwgroep, Reinbouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling hebben deze evaluatie uitgevoerd. Roor de Gans van Reinbouw, Stef Oude Sanderink van De Woonplaats en Jorrit Herrera Farfan van Wonion deelden hun ervaringen.

Aansluitend leidde Joke Bults iedereen door een aantal Mentimeter vragen. Klik hier voor de presentatie. Na aanleiding van de vragen werd besproken in hoeverre materialen een hogere of lagere milieubelasting hebben en in hoeverre circulariteit in de bouw al in de praktijk geïmplementeerd.

Na aanleiding van de vraag wat nodig is om Circulair Bouwen te versnellen kwam naar voren dat er een ander financieel rekenmodel wenselijk is waar de restwaarde van de producten en/of materialen realistische wordt meegenomen. Daarnaast is uniformiteit wat betreft de uitvraag over circulariteit wenselijk.

Afgesproken is om een format voor een circulaire uitvraag uit te werken. Hierin kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers input in leveren. Wil je meewerken aan een format voor de uitvraag van circulariteit voor nieuwbouw en/of renovatie, dan kun je dit aan ons doorgeven.

Ben je ook geïnteresseerd in HNN en wil je hier meer over weten of ook een projectevaluatie Het Nieuwe Normaal laten doen. Neem dan contact op met Dik Roetert Steenbruggen ( / 06-20414377).

Twan van Vuren

Spinner in de Achterhoek


06 249 028 97

< Cirkelregio de Achterhoek wil echt gaan bouwen en verbouwen met gebruikte bouwmaterialen | Partnerdag 2023: genoeg om op te kauwen #FoodforThought  >