Cirkelregio de Achterhoek wil echt gaan bouwen en verbouwen met gebruikte bouwmaterialen

Met het Woco2Woco concept gaan we in de regio Achterhoek en Twente materialen bij de ene corporatie oogsten om vervolgens deze geoogste materialen regionaal weer opnieuw te gebruiken bij een ander corporatie. Tussentijds kunnen de producten en materialen herbewerkt worden voordat ze opnieuw ingezet worden. De regio’s trekken op om samen meer impact te maken.

 Woco2Woco is een initiatief van Cirkelregio de Achterhoek en Pioneering.

Deelnemers komen uit de Achterhoek en Twente: De Woonplaats, Domijn, ProWonen, Welbions, Wonion, Viverion, Sint Joseph, Site Woondiensten, Stadsmijn Achterhoek, Omgekeerd bouwen, Bergevoet Doetinchem, WAM & van Duren, Noabers Vastgoed, Rensa, Technische Unie, BMN groep, Circulair ambachtscentrum / BUHA, Studio Do, DuSpot, de Variabele en RTS Bouwassist.

Donderdag 11 mei zaten wij weer voor de derde bijeenkomst Woco2Woco bij elkaar. Stappen zijn er gezet in het project WocoWoco. Pauline Adriaansens van De Woonplaats heeft verteld over de aanpak van W-E adviseurs om de materialenstroom in kaart te brengen bij woningcorporaties. Dit is een strategische inventarisatie op hoofdlijnen gebaseerd op een set archetypes. Vervolgens nam Joke Bults ons mee in de resultaten van een aantal inventarisaties van materialenstromen in projecten bij woningcorporaties. Samen met de deelnemers is gesproken over de potentie van de vrijkomende materialen en producten.

Mart Mensink van DuSpot sprak over zijn innovatieve digitale matchingtool om vraag en aanbod van materialen bij elkaar te brengen, als een soort Marktplaats. Hierdoor hoeven er minder nieuwe materialen geproduceerd te worden, worden onnodige transportbewegingen voorkomen en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd.”

Wonion en een aantal koplopers binnen ACO (Achterhoekse corporaties) willen hun materialenstroom koppelen aan DuSpot. Ook De Woonplaats en een aantal koplopers van WoON ( Twentse woningcorporaties) willen onderzoeken om materiaalstromen van projecten te koppelen aan DuSpot.

Met de volgende bijeenkomst op 7 september zullen de eerste resultaten besproken worden. Maar ook zal er kennis uitgewisseld worden.  

Wil je ook meedoen of meer informatie neem dan contact op met Dik Roetert Steenbruggen ( / 06-20414377).

Twan van Vuren

Spinner in de Achterhoek


06 249 028 97

< De nieuwste circulaire witte dakbaan van Derbigum | Het Nieuwe Normaal gaat leven in de Achterhoek en Twente >