Update Metropoolregio Amsterdam

In dit artikel informatie en inspiratie over onze Circulaire Mastertrack, toekomstvisie Wizard of Prophet, het regionaal programma Cirkelstad, manifest belastinghervorming, marktconsultatie Kameleon op Tenderned, nieuwe projecten Berg en Bosch & provincie Noord-Holland, artikel Circulaire Bouweconomie, CoP Amsterdam over MPG en een vacature.

Leren & kennisdelen

We zien dat er veel gebeurd in de MRA en waar er eerder vragen waren zoals ‘wat is circulair?’, richten de vragen zich nu steeds meer op circulariteit binnen het kader van systeemdenken. Een voorbeeld van het antwoord geven op deze vragen is de Circulaire Mastertrack die we in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer ontwikkelen. Deze mastertrack behandelt de ‘latest & greatest’ ontwikkelingen rondom circulair bouwen in acht thema’s, specifiek ontwikkeld voor de medewerkers van de grond- en vastgoedafdeling van de gemeente. We gaan specifiek in op wat er moet veranderen in een systeemtransitie van lineair naar circulair. Al deze kennis ligt niet bij één persoon, onze partners die expert zijn binnen een onderwerp geven invulling aan elke sessie. Voorbeelden van onderwerpen zijn Re-Think (een andere kijk op vastgoed voor circulair aanbesteden en inkopen), Re-Value ( een andere kijk op waardebehoud en financiering, circulaire waardemodellen) en Re-Sure (andere kijk op wet-en regelgeving).

Toekomstvisie ‘Wizard & Prophet’

Daarnaast vond de lancering van het Regionaal Programma Cirkelstad plaats tijdens het jaarlijkse MRA-evenement op 23 januari jl. in C-Bèta. Pablo van den Bosch (Madaster), Elsbeth van Battum (HvA), Leonne van de Ven (De Wolven), Robbert Berkhout (bestuurder MRA) en Saskia Mulder (Social reporter) gingen onder leiding van Wouter van Twillert (C-creators) met elkaar in gesprek n.a.v. het boek ‘The wizard & the prophet’. Daarnaast werd het Regionaal Programma Cirkelstad (RPC) gelanceerd. Het RPC is een regionale samenwerking met marktpartijen, overheden en corporaties op het thema Circulaire Woningbouw. De basis van dit programma ligt bij concrete projecten waarover we kennis en praktijkervaringen delen. Zo leren we van elkaar en werken we samen om de ambities in de deze regio te bereiken. 

Jaarlijks leveren de deelnemers een project in van eigen bodem, deze projecten worden ge-audit door het landelijke auditteam. Deze geleerde lessen delen we met alle deelnemers zodat er over drie jaar een gedeelde kennisbank ontstaan is over circulariteit in woningbouw.

Meer over het RPC, een initiatief van het MRA bureau, C-creators en Cirkelstad: https://c-creators.org/rpc

Meer over wizard & prophet: https://c-creators.org/wizardprophet .

MRA-evenement in C-Beta. © 2019 Sebastiaan Rozendaal

Manifest

Een ander voorbeeld van het implementeren van systeemdenken is dat we op 20 februari jl. met meer dan 70 andere bedrijven, organisaties en individuen het manifest van SuperUse en Ex’taks tekenden. Het manifest roept de Nederlandse overheid op om een structurele verschuiving te maken van het belasten van arbeid naar het belasten van grondstoffen, vervuiling en emissies. Onderteken het manifest zelf hier: https://ex-tax.com/circulairebouw/

Marktconsultatie Basisschool De Kameleon

Een heel praktisch vraagstuk van de implementatie van de circulaire bouweconomie. Op 10 maart a.s. organiseren we een Marktconsultatiedag; voor de eerste gasloze, nul-op-de-meter en circulair te renoveren en uit te breiden school De Kameleon in Zwanenburg. De Kameleon wordt als een ‘Design-Build-Maintain-opdracht’ in de markt gezet voor nader te vormen consortia. In dit project werken we samen met Platform31, AT Osborne en Stichting Jong Leren. De aankondiging op tendernet vind je hier:  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187544

Bovengenoemde initiatieven zijn een kleine selectie van de vele ideeën en ontwikkelingen binnen de MRA op het gebied van circulaire (bouw-)economie. We zijn dan trots dan we veel diverse projecten en initiatieven aan ons en onze partners kunnen verbinden! Wil je ook bijdragen aan het ‘nieuwe normaal’ binnen de MRA en/of wil je jouw eigen verhaal vertellen? Of heb je gewoon veel vragen over hoe dat nou precies werkt met C-creators en Cirkelstad? Neem dan gerust contact met ons op! .

Wouter van Twillert legde het onlangs uit in dit artikel naar aanleiding van de landelijke Circulaire Conferentie. https://circulairebouweconomie.nl/interview/kennis-collectief-maken-voor-circulariteit-in-bouw/

Nieuwe projecten

Berg en Bosch

Provincie Noord-Holland: handleiding circulair renoveren

Agenda & vacature:

  • 24, 25 en 26 maart Nationale werkconferentie Cirkelstad 2020 – aanmelden
  • CoP Amsterdam 19 maart a.s. met als hoofdthema de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Je bent welkom, aanmelden.
  • Marktinnovatiedag – op 16 april organiseren we een marktinnovatiedag. Aanmelden

Vacature | We zijn op zoek naar een Office Manager – meer info

Wouter van Twillert

Spinner Cirkelstad Almere, Cirkelstad Amsterdam, Cirkelstad Purmerend, Cirkelstad Haarlemmermeer, Cirkelstad Zaanstad


06 1418 44 71

Rosa Kip

Spinner Cirkelstad Biobased


06 55100709
< Greep uit presentaties op De Nationale Werkconferentie editie 2020 | Aan de slag met Berg en Bosch >