Van circulaire keukenmaker en zorginstelling tot specialist in circulaire dakpannen

Ook in de Drechtsteden ons netwerk nog altijd groeiende. Onlangs werden zorginstelling ASVZ, circulaire keukenmaker NoWa Kitchen en Luijtgaarden, specialist in circulaire dakpannen, partner van Cirkelstad. Ze stellen zich graag voor!

NoWa Kitchen

“Wij zijn NoWa en wij helpen partijen om duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken. Dit doen we met de meest circulaire keuken van Nederland.”

“Traditionele keukens, die nu vaak in woningen of gebouwen staan, zijn na 15 jaar alweer versleten. Ze worden gesloopt en gaan de verbrandingsoven in, met 400.000 per jaar. Dat vinden wij zonde en moet anders.”

“Met onze innovatiekracht hebben wij de keuken duurzamer en slimmer gemaakt, waardoor je over de gehele levensduur een gezonde keuken tegen lagere kosten hebt. Dit maakt NoWa aantrekkelijk voor corporaties, onderhoudspartijen, conceptbouwers en kantoren.”

“De keuken is ontworpen op losmaakbaarheid, zodat alle onderdelen eenvoudig vervangen kunnen worden en materialen goed van elkaar te scheiden zijn voor hergebruik en recycling. Daarnaast passen we zo veel mogelijk biobased materialen toe, waardoor NoWa een Product Circularity Index heeft van maar liefst 90% (de hoogste in de markt).”

“NoWa Kitchen is aangesloten bij Cirkelstad, omdat we de gebouwde omgeving graag duurzamer willen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is om met alle partijen uit de gehele keten samen te werken om deze transitie mogelijk te maken. En dat is precies wat het platform van Cirkelstad faciliteert. Voor ons is het belangrijk om te begrijpen welke uitdagingen er in de keten zijn. Daarnaast zijn wij, via het netwerk van Cirkelstad, op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom biobased materialen, waardoor we ook ons eigen product nóg beter en gezonder kunnen maken.”

Contactpersoon: Tim Kaizer ()

ASVZ

“ASVZ is een gehandicaptenzorginstelling die in Zuid-Holland en Noord-Brabant ondersteuning thuis, dagbesteding en werk, wonen, diagnostiek en behandeling biedt aan 6.000 cliënten met een verstandelijke beperking.”

“Ongeveer 2.800 cliënten verblijven in een woning van ASVZ. ASVZ heeft ruim 170.000 m² BVO in eigendom, daarnaast huren we bijna 70.000 m².”

“ASVZ heeft in 2020 de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 getekend (beeld boven), en in 2022 de nieuwe versie 3.0. Een van de doelen in de Green Deal betreft het toewerken naar een maximale circulaire zorg in 2050. Als tussendoel wordt in 2030 gestreefd naar het halveren van het primaire grondstoffengebruik. Dit door te kiezen voor herbruikbaar boven wegwerp en door circulair inkopen als uitgangspunt te nemen.”

“Om deze doelen op de kaart te zetten en te behalen is het nodig om kennis en ervaring met circulair werken en dus ook met circulair bouwen op te doen. Dat kunnen we niet alleen, daarom hebben we ons aangesloten bij Cirkelstad. We hopen als gebouweigenaar en als opdrachtgever samenwerkingen met ontwerpers, adviseurs, leveranciers, aannemers en afnemers aan te kunnen gaan.”

“Momenteel zijn we onder andere bezig met pilots voor het circulair “slopen” van onze te renoveren kapel in Udenhout (samen met Meijs Ingenieurs) en het ontwerpen van een biobased, gezond en installatie-arm woongebouw in Gouda (samen met Aveco de Bondt).”

“Ook zijn we bezig met onderzoeken hoe toe te werken naar circulaire dagbesteding, waarbij onze cliënten zowel voor ASVZ als voor externe partners bij kunnen dragen aan een circulaire economie. Bijvoorbeeld in onze kringloopwinkels, houtwerkplaatsen, op het recycleplein en of in de groenvoorziening.”

Wil je meer weten of met ASVZ in gesprek? Neem contact op met Wibaut Nouwens, adviseur duurzaamheid via of 06-20915899.

Luijtgaarden

“Sinds 1913 is Luijtgaarden dé specialist voor hellende daken met gebruikte en nieuwe dakpannen. Luijtgaarden zet zich samen met haar partners in om de circulaire doelstellingen te behalen waarbij een wereld zonder afval en uitval centraal staat.”

“Naast het leveren van (gebruikte) dakpannen, adviseren en begeleiden wij grootschalige circulaire projecten voor woningcorporaties, aannemingsbedrijven en dakspecialisten. Bestaande dakpannen worden door ons uitsorteercentrum kwalitatief gekeurd waarbij gemiddeld 70% opnieuw ingezet kan worden binnen huidige of nieuwe projecten. Via deze weg wordt er een reductie op de CO2 uitstoot gerealiseerd. De overige 30% welke niet als dakpan te gebruiken zijn, worden hoogwaardig toegepast in de vorm van schanskorven, eco-cassette en waterkeringen.”

“Samen met de potentiële partners binnen Cirkelstad willen wij voorop gaan in het circulair renoveren en bouwen van woningen. Wij zijn erg enthousiast om de circulaire partners binnen Cirkelstad te ontmoeten en samen de kansen te ontdekken.”

Meer informatie? Jules Voogt, accountmanager circulair,

< De Drechtsteden: klaar voor opschaling en borging? | Van Wijnen bouwt aan de toekomst met tarwe >