De Drechtsteden: klaar voor opschaling en borging?

In Zuid-Holland is al langer een nauwe samenwerking tussen de diverse steden in deze provincie. Zo ook in de regio Drechtsteden, waar we gezamenlijk programmeren langs de lijnen inspireren, activeren en implementeren, en in bredere zin kennis, ervaring en netwerk delen. We geven het woord aan Thirza Monster, spinner van Zuid-Holland. Ze kijkt uit naar de volgende fase: tijd voor opschaling en organisatiebrede borging!

Inspireren

Stap voor stap zien we dat er andere behoeftes komen vanuit de Cirkelstad-partners in de Drechtsteden (en Zuid-Holland in bredere zin) en daarmee ook ons aanbod verandert. Ja, nog steeds organiseren we laagdrempelige, inspirerende bijeenkomsten over diverse onderwerpen van circulair bouwen, dikwijls in samenwerking met een aantal partners.

Zo heeft partner PHI Factory een sessie begeleid om een circulaire visie te ontwikkelen voor de sociale woningbouw, hebben provincie Zuid-Holland en aannemer Van Wijnen een concrete casus ingelegd over de woningbouwopgave en afvalvrije bouwplaats om verdere stappen te ondernemen voor implementatie en hebben Van der Hulst Bouwbedrijf (circulaire, duurzame woningen) en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (circulair bedrijvenpark) hun deuren geopend voor een rondleiding. Waarbij we zowel de proceskant (hoe neem je collega’s mee in het onderwerp circulair bouwen) als de technische / inhoudelijke kant (hoe realiseer je adaptief vermogen van een gebouw) aanstippen.

Dit uiteraard voor onze partners, maar ook geïnteresseerden die eens willen aftasten wat circulair bouwen nou is en welke kansen dit biedt en willen kennismaken met het netwerk. Ook in de Drechtsteden is ons netwerk nog steeds groeiende, waar onlangs zorginstelling ASVZ, circulaire keukenmaker NoWa kitchen en specialist in circulaire dakpannen Luijtgaarden partner zijn geworden.

Ons streven is de komende tijd het Zuid-Hollandse netwerk te gaan opschalen. En een nauwere verbinding te zoeken met andere circulaire en biobased bouwen netwerken in Zuid-Holland als het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen, The Green Village en BlueCity, waarmee we voor de zomer een gezamenlijk event organiseerden samen met de provincie Zuid-Holland.

Meer:

Activeren

Er zijn tevens steeds meer partijen die stappen willen zetten in concrete bouw- en renovatieprojecten. Daarvoor bieden we dit jaar opnieuw een traject aan rond Het Nieuwe Normaal, de standaard in ontwikkeling voor circulair bouwen, waar de deelnemers een project laten evalueren en we vooral van elkaar leren hoe we in toekomstige projecten circulair bouwen nog beter kunnen toepassen in de praktijk.

In 2022 deed onder meer Drechtsteden-partner RoosRos architecten mee aan dit leertraject: “Ik omarm de kerngedachte van Het Nieuwe Normaal om een paar indicatoren te kiezen en daar in uit te blinken”, vertelt Simon Hanemaaijer, architect bij RoosRos. Lees hier het gehele interview over hun circulaire stappen als architectenbureau en de toepassing daarvan in het project Het Buijtenland van Rhoon.

Daarnaast zien we de Woondeals die onlangs zijn afgesloten voor nieuwbouwwoningen als een kans voor circulair bouwen. In Zuid-Holland is de opgave 250.000 betaalbare woningen realiseren vóór 2030. In de 5 deals die in Zuid-Holland zijn afgesloten, staat allemaal iets opgenomen over circulair, biobased en industrieel bouwen.

In 3 daarvan is ook expliciet Het Nieuwe Normaal opgenomen, zo ook in die van de Drechtsteden met onder meer: “We hanteren Het Nieuwe Normaal (HNN) als eenduidige taal voor circulair bouwen, en vragen bij al onze projecten naar de circulaire prestaties op basis van het HNN-raamwerk.” Is het dan al realiteit? Nee, absoluut niet. Maar met ons netwerk kunnen we daadkracht hiervoor organiseren!

Meer:

Implementeren

Hoe kan ik als organisatie circulariteit verankeren in de organisatie als het gaat om bijvoorbeeld strategie, monitoring of verantwoording? Diverse partners lopen tegen dit vraagstuk aan. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Onder de vlag van ‘Het Nieuwe Normaal, de Zuid-Hollandse standaard‘ zijn we daarom vanuit Cirkelstad een nieuw meerjarig programma gestart, ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Met als doel om toe te werken naar implementatie van Het Nieuwe Normaal – niet alleen in projecten, maar juist in de gehele organisatie. Daarvoor is er de laatste tijd bij diverse partijen in deze provincie al input opgehaald om een programma op maat te ontwikkelen: Wie is er al aan de slag gegaan met het toepassen van Het Nieuwe Normaal? Wie heeft al ervaring opgedaan met de implementatie? En wat zijn daarbij de belemmeringen?

Daarbij zoeken we mede verbinding met andere lopende programma’s en initiatieven als Samen Versnellen, Versnellingslab Circulair Bouwen en Opleidingsprogramma Circulaire Gebiedsontwikkeling. Wordt vervolgd!

Meer:

  • Het Nieuwe Normaal, de Zuid-Hollandse standaard (programmapagina volgt binnenkort)

Sluit ook aan!
Wil je ook deelnemen aan een Cirkelstad-bijeenkomst in Zuid-Holland, onderdeel worden van het groeiende netwerk, een Zuid-Hollands bouwproject evalueren of circulair bouwen implementeren in de organisatie? Neem contact op met spinner Thirza Monster via .

< Hoe realiseer je het adaptief vermogen van een gebouw? | Van circulaire keukenmaker en zorginstelling tot specialist in circulaire dakpannen >