Van Wijnen bouwt aan de toekomst met tarwe

Beeld: Oogsten van de tarwe in Puttershoek

Je kan er niet meer omheen: het klimaat verandert in rap tempo. Dit heeft grote gevolgen voor onze planeet en moeten we écht veranderen. Daarom pakt partner Van Wijnen de verantwoordelijkheid en zoekt het bedrijf continu naar nieuwe duurzame bouwmaterialen die minder CO2 uitstoten.

Innovatieve biobased bouwmaterialen
“Biobased materialen zijn daar een goed voorbeeld van. Dit zijn materialen gemaakt van hernieuwbare bronnen, zoals planten, bomen en andere organische stoffen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld hout en bamboe. Deze duurzame materialen zijn over het algemeen milieuvriendelijker omdat ze minder energie en hulpbronnen vereisen om te produceren.”

Een proeftuin in Puttershoek
“Binnen Van Wijnen proberen we al langere tijd verschillende biobased materialen uit. Zo hebben we recent bij een aantal projecten lisdodde en olifantengras als isolatiemateriaal gebruikt. Ook hebben we gekeken naar het gebruik van vezels en zijn we begin dit jaar tot een mooie proeftuin gekomen.”

“In Puttershoek hebben we grond die we pas eind december voorbelasten. Tot die tijd laten we er tarwe groeien door boer Leen. Het gewas wordt op een biologische en gifvrije manier verbouwd. De tarwe en de tarwezaden gaat hij verkopen voor voedselproductie en wij gebruiken het haksel van de stengels als bouwmateriaal in zowel bestaande bouw, als nieuwbouw.”

Tijd om te oogsten
“Na vier maanden groeien, oogstte boer Leen half augustus de tarwe (beeld boven). Doordat er wat later in het seizoen gezaaid is, in combinatie met vrij nat weer en het biologisch telen, waren de stengels net iets korter dan normaal. Maar de stengels waren droog genoeg en voldoende gegroeid om van ze van het land te halen.”

Beeld: Storten van de tarwe door boer Leen

“Samen met de verwerkers van het stro onderzoeken we op welke manieren we de tarwestengels kunnen inzetten als bouwmaterialen in onze woningen.”

Wil je de proeftuin volgen?
Neem dan hier een kijkje.

Meer weten?
Stuur een bericht aan Louise van de Worp, Coördinator Innovatie () of Nina Hendrickx, Communicatie ()

< Van circulaire keukenmaker en zorginstelling tot specialist in circulaire dakpannen | Vacature: directeur/bestuurder    >