Adviseurs aan de slag voor circulaire ontmoetingsplekken

Wie kan er nou beter adviseren over de toekomst dan de jeugd! Jongeren zíjn de toekomst en hebben heel veel ideeën over hoe die er uit zou moeten zien. Natuur en Milieu Overijssel brengt vraag en aanbod bij elkaar met het project ‘Adviseurs van de Toekomst’ en vroeg Cirkelstad Deventer een opdracht in te brengen voor een eerste klas HAVO leerlingen van het Etty Hillesum College.

In samenwerking met partner OBB spelmakers + ruimtedenkers werd de opdracht geformuleerd: ‘Fijne circulaire ontmoetingsplekken’. Op straat zie je veel dezelfde bankjes staan. Maar die plekken kunnen beter en leuker. Plekken waar jongeren en ouderen kunnen zitten, en waar je naast zitten misschien ook nog wel iets anders kan doen. “De openbare ruimte is van ons allemaal. Hoe moet deze er uit zien? Wat wil je hier kunnen doen? Om hier blijvend een goed antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om continu in gesprek te blijven over de inrichting van de openbare ruimte. Dit soort projecten bieden nieuwe en verrassende inzichten en leveren mooie gesprekken op”, vertelt Arjan Vreugdenhil, ontwerper en projectleider van OBB spelmakers + ruimtedenkers.

Uitdaging

Voor Charlotte Krabben, docent aan het Etty Hillesum College en de begeleider van het project was het best een spannende tijd. “De opdracht paste goed in onze projecturen, dus we hebben gelijk ja gezegd. Leuk om ze uit te dagen om een mooie maar ook circulaire speel- of ontmoetingsplek te ontwerpen. Het zijn natuurlijk wel eerstejaars, dus was het best een uitdaging voor ze om met deze opdracht aan de slag te gaan. Ondanks dat ze met de scrum-methode wisten wat ze moesten doen, was het best lastig om de verantwoordelijk te dragen. En ze kwamen ook met onderwerpen in aanraking die nieuw waren, zoals begroten. Dat was leerzaam voor de leerlingen.”

Om een idee te krijgen, wat er bij het inrichten van een openbare ontmoetingsplek allemaal komt kijken, waren de leerlingen uitgenodigd bij Het Groenbedrijf Deventer. Hier werden ze rondgeleid en kregen ze een ook informatie over bijvoorbeeld veiligheid en het hergebruik van materialen. De input was terug te zien in de ontwerpen die op 23 maart werden gepresenteerd aan de jury. Naast Arjan Vreugdenhil waren ook Eric Kouters, spinner van Cirkelstad Deventer en Apeldoorn en Thomas Walder, wethouder in Deventer, aanwezig om de ontwerpen te beoordelen.

“Circulariteit is ontzettend belangrijk voor Deventer. We zien de laatste jaren ineens dat bepaalde grondstoffen niet meer altijd beschikbaar zijn en dat we tegen de grenzen lopen wat het milieu aankan. Hergebruik van materialen is een van de manieren om er iets aan te doen. Voor scholieren is een opdracht als deze, naast de kennismaking met circulariteit in de praktijk, ook een geweldige manier om kennis te maken met het leven na een opleiding. Zij leren hoe het is om opdrachtnemer te zijn en wat er allemaal bij komt kijken”, aldus Walder.

Circulaire ontwerpen

De zes groepjes presenteerden hun ontwerpen achter een marktkraam. Elk ontwerp werd door de verschillende groepsleden toegelicht en uiteraard was er ook ruimte voor vragen. Vreugdenhil: “Bij de presentaties viel me op dat de leerlingen een positief beeld van duurzaamheid hebben. De wil en urgentie om goed om te gaan met elkaar en de natuur kwam hierbij duidelijk naar voren.” Naast het circulaire aspect was er ook aandacht voor de inpassing van het ontwerp in de bestaande omgeving. “Ik heb gelet op hoe de scholieren rekening houden met anderen dan hun eigen doelgroep. Dat is ook altijd de rol van een overheid: je maakt dingen niet voor jezelf maar voor anderen, en daar moet je je ook in kunnen verplaatsen”, voegt Walder toe.

Ondanks dat er overal wel leuke ideeën in de ontwerpen zaten kon er maar een de winnaar zijn. Kouters: ‘Het winnende groepje had zich goed verdiept in de locatie, was ook ter plekke geweest en had het leukste en meest haalbare ontwerp. Ze hadden goed nagedacht over hergebruik van materialen en had het beste verhaal over de doelgroep waarop ze zich richten’.

Op 9 juni gaat het winnende ontwerp het opnemen tegen de winnaars van de andere circulaire opdrachten die in Overijssel zijn uitgezet. In een bijeenkomst van Natuur en Milieu Overijssel in het provinciehuis te Zwolle gaat er dan uiteindelijk één met de beker naar huis. Maar voor Cirkelstad Deventer zijn de leerlingen nu al adviseurs van de toekomst!

Eric Kouters

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 3022 76 85

Carmen Oude Wesselink

Spinner Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer


06 4045 80 19

< Met Circq wordt afbouwen circulair  | ‘Het Nieuwe Normaal neemt schroom weg bij overheden voor circulaire gebiedsontwikkeling’ >