BOVAG-voorzitter Han ten Broeke ontvangt eerste uitgave Circulair West over Mobiliteit en Duurzame Woonwijken

In navolging van de publicatie ‘Blauwdruk Duurzame Woonwijk’ brengt stichting Circulair West onder leiding van De Beelen Groep een verdiepingsuitgave uit over mobiliteit, specifiek over de samenhang tussen mobiliteit en duurzame woonwijken. In de uitgave ‘Mobiliteit en Duurzame Woonwijken – een innoverend toekomstperspectief’ staan innovatieve mobiliteitsoplossingen centraal voor de uitdagingen waarmee steden en gemeenschappen wereldwijd te maken hebben.

Circulair West wil met dit icoonproject de discussie aanzwengelen over de rol van mobiliteit in duurzame stedelijke ontwikkeling. De publicatie biedt een analyse van de huidige situatie op het gebied van mobiliteit en identificeert enkele belangrijke uitdagingen waar steden en gemeenschappen mee te maken hebben. Een rode draad door het verhaal is dat mobiliteit niet langer gezien kan worden als een doel op zich, maar eerder als een integraal onderdeel van een duurzame toekomst. Daarnaast belicht de publicatie ook de behoefte aan vernieuwende en frisse ideeën op het gebied van mobiliteit.

Mobiliteitsuitdagingen
Er worden vijf belangrijke aspecten behandeld waarop de huidige mobiliteit tekortschiet: schaarste en prijsstijgingen, vervoersarmoede, verschraling van het openbaar vervoer, inrichting van de openbare ruimte en menselijk gedrag en gewoontes. Ook draagt de uitgave mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen aan. Zo benadrukt het onder andere het belang van een nieuwe kijk op projectontwikkeling door mobiliteit daar een nog integraler onderdeel van uit te laten maken en wijst het op het nemen van eigen vervoersverantwoordelijkheid in samenwerking met overheden. Zowel op individueel als collectief vlak zijn inspanningen nodig om een duurzame mobiliteitsvisie voor woonwijken te helpen realiseren. Uiteraard komt ook de wet- en regelgeving omtrent mobiliteit aan bod, zowel op nationaal als internationaal (Europees) niveau.

Tot slot benoemt De Beelen Groep een aantal specifieke voorbeelden van duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals deelmobiliteit, laadinfrastructuur en CO2 registratiesystemen die kunnen bijdragen aan een duurzamere mobiliteit.

Symbolisch werd de eerste print van deze speciale uitgave over mobiliteit en duurzame woonwijken overhandigd door de algemeen directeur van de Beelen Groep, Frank Beelen, aan Han ten Broeke, algemeen voorzitter van de BOVAG.

Met het inbrengen van de unieke mobiliteitsexpertise van De Beelen Groep in deze uitgave wordt het bewustzijn rondom de kansen van duurzame mobiliteitsoplossingen in woonwijken verder vergroot. Dit om de onderlinge samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit tussen alle betrokken partijen verder aan te jagen en te versnellen. Belangrijk, want mobiliteit vormt met het oog op de enorme woningbouwopgave die voor ons ligt de komende jaren een niet te onderschatten schakel in de duurzame woonwijk van de toekomst.

Contact
Eva Bartlema, Communicatiemedewerker Duurzaamheid bij De Beelen Groep via 06 82 69 56 79 of .

< Een grondstoffenstation op het Afrikaanderplein | Een gebouw 11 kilometer verplaatsen doe je zo >