CoP Cirkelstad Harderwijk en Zwolle: Nieuwe spinners nemen het stokje over

Sinds 1 januari 2024 hebben Martijn in ’t Veld en Romy Rohmer (GBN Groep) het stokje overgenomen voor de Cirkelsteden Harderwijk en Zwolle van Jasja Scholten (Typisch 22).

De eerste sessie van het jaar stond daarom ook in het teken van de overdracht, het leren kennen van de partners en de behoeftes voor komend jaar ophalen. Zowel de partners van Cirkelstad Harderwijk, als de partners van Cirkelstad Zwolle waren uitgenodigd op een locatie in de bossen van Epe om kennis te komen maken met de nieuwe spinners en elkaar.

Een paar inzichten die we hebben opgehaald:

  • Veel partijen willen vanuit losse circulaire pilotprojecten opschalen naar dat circulair bouwen echt onderdeel wordt van de reguliere business.
  • Daarvoor is het belangrijk dat circulariteit landt in het beleid en binnen de verdere organisatie. De organisatie daarvan blijkt voor veel partijen nog een zoektocht. Hoe maken we de vertaling van project naar programma is iets waar veel partners nog mee worstelen.
  • Circulair bouwen begint bij de opdrachtgever. De wens van de opdrachtgever om circulair te bouwen en de wijze waarop dit een plek krijgt in de uitvragen is cruciaal. Hoe de diverse opdrachtgevers hiermee om gaan blijkt in de praktijk nogal te verschillen. Wel ziet men dat dit steeds vaker een steeds belangrijker onderdeel is van de uitvragen.
  • De link met het onderwijs wordt belangrijk gevonden door het netwerk. Om enerzijds onderzoeken te doen en kennis te borgen en anderzijds om de nieuwe generaties van medewerkers nu al op te leiden in circulair bouwen. Hogeschool Windesheim is onderdeel van het netwerk, dus die link is snel gelegd!
  • Het blijft van belang om ervaringen en kennis met elkaar te blijven delen maar ook behoefte om aan de slag te gaan met elkaar.

Daarom willen we komend jaar vooral focussen op doen! Vanuit inspireren en kennis delen is het nu tijd om ook over te gaan op actie. Dit willen we gaan doen met behulp van Het Nieuwe Normaal maar ook door meer de samenwerking met elkaar te gaan opzoeken en tot concrete projecten komen.

Meer weten?
Ook willen we komend jaar het netwerk van partners in Harderwijk en Zwolle gaan uitbreiden. Ben of ken jij nog partners in de regio die aan de slag zijn of willen met circulariteit en dit tot een volgend niveau willen brengen door samen te werken met andere gemotiveerde partners uit de regio? Neem dan contact op met Martijn of Romy.

Romy Rohmer

Spinner Cirkelstad Zwolle, Cirkelstad Harderwijk


06 293 25 968  

Martijn in ’t Veld

Spinner Cirkelstad Zwolle, Cirkelstad Harderwijk


06 212 208 12
< Maak kennis met Cirkelstad Community MRA | Kurk, een bijzonder natuurlijk, duurzaam en prachtig materiaal >