Circulaire economie als topthema in de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is als ‘founding partner’ belangrijk voor Cirkelstad Apeldoorn. (Circulaire) projecten en initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige regio worden ondersteund, verder ontwikkeld en in de spotlight gezet. Zo ook rondom circulariteit. De Cleantech Regio omvat 8 gemeenten die samen regionale opgaven oppakken en is een triple-helix-samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen. De Cleantech Regio heeft drie topthema’s geagendeerd: Circulaire Economie, Human Capital en Energietransitie. Deze zomer is het Actieplan Circulaire Economie 2020-2021 geaccordeerd. Dit actieplan beschrijft de insteek van de Cleantech Regio op circulaire economie en sluit hierbij aan op de intenties van de provinciale circulaire economie plannen en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019–2023.

In dit plan is gewerkt naar een gedeelde definitie en leidende principes rondom circulariteit op basis waarvan de triple helix partijen een gezamenlijke taal gaan spreken. Daarnaast wordt een hoge prioriteit gegeven aan het realiseren van een gedragen beoordelingsmethodiek die ingezet kan om de impact van circulaire activiteiten in de regio te meten en te monitoren. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door samen met o.a. PBL, CB’23 en de triple helix partijen uit de regio gebruik te maken van wat er is en wat er nodig is.

De basis van de activiteiten heeft te maken met ondersteuning in concrete initiatieven, projecten en programma’s. Dit doet de uitvoeringsorganisatie van de regio door vanuit verschillende rollen verschillende acties uit te voeren. De werkorganisatie houdt voeling met bedrijven voor directe hulpvragen (1 ste lijns, loket) en kan bijdragen met kennis, netwerk, verbinden, development, faciliteren en het arrangeren van cofinanciering (2 de lijns). Bij een speciale behoefte kan ook voorzien worden in programmamanagement (3 de lijns). Deze activiteiten zijn gericht om meer bedrijven in de regio zichtbaar aan het werk te zetten met relevante grondstofstromen en binnen ketens met groot potentieel.

Het gaat altijd om projecten en initiatieven van ondernemers en coalities uit de regio met veel potentie om te leren, te experimenteren en zodoende waarde toe te voegen voor de lange termijn. Naast de projecten uit de Regio Deal, waaronder een fieldlab voor Circulaire fabrieken, Circulaire bedrijventerreinen en de start van Cirkelstad Deventer, zijn er tal van prachtige initiatieven en projecten die worden ondersteund op verschillende manieren.

Als Cirkelstad Apeldoorn gaan we met en binnen de regio hiermee aan de bak!

Voor meer informatie, neem contact op met Barbara Middelhoff

< Update Cirkelstad Apeldoorn | Cirkelstad begint lezingen series met biobased bouwen >