Circulaire installaties: wat kunnen we nú al doen?

Installaties hebben een steeds groter aandeel in de milieu-impact van het nieuwe gebouw. Hoog tijd om hier de inzichten op te gaan verzamelen. DWA en Circospin, Cirkelstadpartners in het Groene Hart, nemen je mee in de wereld van de circulaire installaties. Wat is er al mogelijk?

DWA: Kansen voor CO2-reductie

DWA bouwt aan een leefomgeving die circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief is. Dit komt concreet tot uiting in maatregelen ter voorkoming van hittestress, het meenemen van verkoelend groen op, aan en rondom gebouwen, het realiseren van waterberging in en om gebouwen, maatregelen die flora en fauna stimuleren. Circulariteit krijgt een plek in de projecten in de vorm van demontabele constructies, gebruikte materialen en installaties en het reduceren van de installatiebehoefte.

Er liggen op het gebied van installaties veel kansen rondom CO2-reductie en voor flexibel en remontabel ontwerp. Installaties zijn goed voor tot wel 30% van de totale milieu-impact van een gebouw en hebben een relatief korte levensduur.

Data is goud

Gebouwen zijn materialenbanken: daar zitten schatten aan grondstoffen in verscholen. Data verzamelen over de aanwezige materialen is een goed fundament voor een aanvalsplan om circulair te bouwen en te renoveren. In bestaande gebouwen zijn vaak waardevolle elementen en installaties aanwezig die je kunt hergebruiken. Dit kan milieulast en bouwkosten besparen als deze materialen een herbestemming krijgen.

Scan Waardebehoud

Om dat in kaart te brengen, voert DWA een Scan Waardebehoud uit. Tijdens een bezoek aan de gebouwen worden de staat en het onderhoud van de verschillende onderdelen geinspecteerd. Het geeft inzicht in de kwaliteiten van de verschillende materialen die in het gebouw zitten, waarbij aandacht is voor het gebruik van mogelijk gevaarlijke grondstoffen. En hoe lang de elementen nog mee kunnen of wat de resterende levensduur is.

Ieder gebouwonderdeel krijgt een waardebeoordeling met focus op hergebruik, reparatie en recycling. Op deze manier maakt de scan de potentie voor hergebruik duidelijk en is inzichtelijk wat de waarde van de materialen is. Zo wordt het eenvoudiger om een weloverwogen beslissing te maken.

Slim ontwerpen

Het is belangrijk om in het ontwerp na te denken of het gebouw een hoge mate van flexibele indeelbaarheid en herbruikbaarheid heeft. Zo voeg je waarde toe op langere termijn. Maar er zijn meer mogelijkheden om nú al aan de slag te gaan en anders te ontwerpen en te bouwen.

Doorgaans worden installaties te groot ontworpen, omdat ze bepaald worden op basis van piekbelasting. Onderzoek daarom of je onderdelen van de installatie en het gebouw modulair kunt maken. Als (technisch) adviseur bespreken wij het Programma van Eisen, met de betrokken ketenpartners, om zo tot een integraal ontwerp te komen.

Inspiratie: voorbeelden van circulair bouwen

Dat het geen toekomstmuziek is, blijkt wel uit deze praktijkvoorbeelden. Projecten die een inspiratie zijn voor de markt:  

  • Floating Office Rotterdam
    Het Floating Office Rotterdam (FOR) is een 3.000 m2 groot, drijvend kantoor in de Rijnhaven en een voorbeeld voor klimaatadaptief bouwen en circulaire houtbouw. Het gebouw kan na zijn levenscyclus gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt worden. DWA was betrokken bij de ontwikkeling van het FOR.
  • Energiehotel Ede
    Het Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. Innovatief zijn de houten hotelkamers die als kant-en-klare modules in het stalen frame worden geschoven. Aan het eind van de levensduur van het gebouw zijn de modules zeer goed herbruikbaar. DWA tekende voor het installatieontwerp.
  • Berlijnplein Utrecht
    Het cultuurhart Berlijnplein heeft een omvang van 9.200 m² en bestaat uit diverse clusters, gebouwen, paviljoens en pleinen. De gebouwen worden met elkaar verbonden door een houten drager. In het ontwerp zijn diverse circulaire producten toegepast, zoals hout, gerecycled plastic en biobased materialen.

Meer weten?

Heb je ideeën of interesse in een samenwerking? Neem contact op met Eloi Burdorf via of 06-17832911.

Circospin: Nieuwe circulaire keten voor oude groepenkasten en verdelers

Een veilige wereld zonder afval, dat is wat we in 2050 met elkaar hebben afgesproken binnen Europa. Maar om dit te bereiken moeten we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. Circolektra is het nieuwe circulaire keteninitatief voor de elektrotechnische installateurs, waarbij we oude groepenkasten en verdelers inzamelen voor hergebruik.

Want is het niet vreemd dat wij oude groepenkasten en componenten in Nederland weggooien, om elders uit de aarde grondstoffen te delven zodat we weer nieuwe kasten en componenten kunnen produceren? Per jaar belandt hierdoor meer dan 1.000.000 kg aan oude groepenkasten op de Nederlandse afvalberg.

Door mee te doen, lever je actief een bijdrage aan de reductie van het materiaalgebruik en de C02-uitstoot, help je je medemens terugkeren naar de arbeidsmarkt en verlaag je de kans op elektriciteitsongevallen en brandoorzaken. Want brand in de meterkast is brandoorzaak nummer 2 in Nederland.

Meedoen is erg eenvoudig: je kan op de vestigingen van de grootste elektrotechnische groothandels oude groepenkasten inleveren. En verkrijg je zelf veel oude groepenkasten uit installatiewerk? Dan is er de mogelijkheid voor een eigen inzamelbak in de werkplaats of op projectlocatie.

Wij ontzorgen het proces en zorgen voor de transport, de centrale collectie en het sorteren in de Circolektra sociale werkplaats. Afhankelijk van type en leeftijd, worden zo veel mogelijk producten door de fabrikanten hergebruikt als grondstoffen voor de productie van nieuwe kasten of na controle aangeboden als refurbished product, maar dan wel met volle fabrieksgarantie. Is een product echt niet meer bruikbaar? Dan pas worden deze gerecycled.

Meer weten?

Kijk op onze website, stuur een mail naar , bel 06-18325983 of scan de QR-code:

< Paris Proof bouwen gaat niet vanzelf, maar de eerste stappen zijn gezet | Circulair BZK in zicht 2023 – Over doorgaan >