De sloper als architect – CoP Cirkelstad Arnhem

Donderdag 27 mei stond de tweede Community of Practice in 2021 van Cirkelstad Arnhem op het programma. Het thema van de bijeenkomst was ‘de sloper als architect’.

Daarmee stond de bijeenkomst deels in het teken van de innovatieve ontwikkelingen waar Dusseldorp aan werkt. Het aannemersbedrijf, welke zich van origine bezig houdt met slooptrajecten grijpt de transitie richting een circulaire bouweconomie met beide handen aan om niet enkel nog op een traditionele manier met slopen bezig te zijn. René Plaggenburg gaf middels verschillende voorbeelden aan hoe er op een nieuwe manier tegen slopen/materiaal(her)gebruik wordt aangekeken. Hierbij werd onder meer uitgebreid stilgestaan bij het project SUPERLOCAL in Limburg. Hier is bij een te slopen flatgebouw, in samenwerking met architecten, gekeken hoe de woningen losgemaakt konden worden van de constructie en opnieuw konden worden ingezet. Vervolgens werd stilgestaan bij een ander pionierend project van Dusseldorp, de circulaire brug in Ulft, waar het hout voor de vlonders opnieuw wordt ingezet in de nieuwe brug. Ook de draagconstructie wordt hergebruikt en verduurzaamd.  
 
Daarmee arriveerden we bij de centrale vragen van de bijeenkomst: Op welke manier dient het ‘slooptraject’ optimaal opnieuw te worden ingericht? Welke rol ligt hierbij voor de aannemende partij en welke rol ligt hierbij voor de architecten en overige partijen bij het herontwerp van gebouwen en objecten met betrekking tot de vrijkomende materialen? Hierover werd uitgebreid gediscussieerd onder de aanwezigen. René Plaggenburg benadrukte dat een circulair bouweconomie vooral begint bij een gedegen samenwerking in de gehele keten en daarmee ook dat architecten en slopers elkaar versterken door samen te werken bij het realiseren van circulaire gebouwen.  

< Brabantse aanpak circulair bouwen gepresenteerd tijdens Dutch Design Week | Treetek richt zich op duurzaam en schoon bouwen >