Eerst volledig circulair bedrijvenpark ligt in Hendrik-Ido-Ambacht

Een aangename bedrijfsplek met voldoende groen maar bovenal circulair en gasloos. Projectmanager Riny Verhoef en communicatiemanager Fransje Weenink zijn trots op het bedrijvenpark Ambachtszoom. Het terrein in Hendrik-Ido-Ambacht is dan ook het eerste volledig circulaire bedrijvenpark in Nederland. Reden voor Cirkelstad Zuid-Holland om er een inspiratiebezoek af te leggen. “We hebben hier nu zoveel ervaring opgedaan met circulair bouwen en duurzame materialen, dat komt ons in ons werk alleen maar enorm van pas”, aldus één van de ‘bewoners’ van het bedrijvenpark.

Verhoef trapt zijn uitleg af met de ambities van Ambachtszoom. Niet alleen wilden ze er het eerste circulaire bedrijventerrein van Nederland mee zijn, maar ook het eerste aardgasloze bedrijventerein. “Het doel is niet alleen de schadelijke impact verminderen, het streven is juist ook een positieve voetafdruk te verzorgen”, vertelt Verhoef.  Ook voor het welzijn van de mens is uitgebreide aandacht. Daarom moet het bedrijvenpark een aangename bedrijfsplek worden met voldoende groen. Alle aspecten zijn daarbij van toepassing op zowel de gebouwen, de kavel zelf én de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn er bijvoorbeeld maar liefst zo’n 350 verschillende inheemse boomsoorten op het terrein geplant.

Deze ambities hebben zich vertaald in acht doelen waaraan alle gebruikers van het terrein met hun bebouwing moeten voldoen. “We bemoeien ons niet met de bedrijfsvoering,” legt Verhoef uit, “dit gaat uitsluitend over het pand en het terrein. Wel is het nodig dat ze zelfvoorzienend zijn voor wat betreft hun energie. Want zoals gezegd het terrein is gasloos.”

De acht geformuleerde doelen zijn:

  • BIODIVERSITEIT: Ambachtsezoom biedt ruimte voor bestaande en nieuwe biodiversiteit.
  • BODEM: Ambachtsezoom heeft geen negatieve impact op de bodem.
  • ENERGIE: Ambachtsezoom gebruikt alleen hernieuwbare en duurzame energie.
  • LUCHT: Ambachtsezoom gaat fungeren als de groene long van Hendrik-Ido-Ambacht.
  • MATERIAAL: Ambachtsezoom vormt als geheel één waardevolle materialenbank.
  • MENS: Ambachtsezoom is een gezonde, plezierige, toegankelijke en veilige verblijfsomgeving.
  • WATER: Ambachtsezoom heeft een positieve impact op de waterhuishouding.
  • WINST: Ambachtsezoom creëert waarde die ten goede komt aan de omgeving. Door brede waardecreatie na te streven wordt lange termijn vastgoedwaarde gecreëerd.

“Het terrein bestaat uit 57 kavels,” vertelt Verhoef, “en er is ruimte voor 130 bedrijven. Dat komt doordat een bedrijfsverzamelgebouw ook onderdeel is van het plan. Bedrijven die zich er al gevestigd hebben, zijn voornamelijk installatiebedrijven, groothandels, lokale aannemers en andere bouwbedrijven. Het terrein bleek al snel erg populair. Wij denken dat dat vooral door de centrale ligging bij de A16 komt. Op dit moment is zo’n 50 procent al verkocht en overgedragen, verder is er nog een deel in optie. Zo’n 10 à 15 procent is nog beschikbaar. Die ruimte reserveren we voor echt lokale bedrijven.”

Handboeken

Om bedrijven te helpen met het voldoen aan de eisen heeft de gemeente een aantal zeer gedetailleerde handboeken uitgegeven, zoals het Handboek Circulariteit. Een aantal eisen zijn verplicht. Een aantal zijn vrijwillig die een korting op de kavelprijs kunnen opleveren. Ook zijn Riny Verhoef en René de Klerk, adviseur duurzaamheid, altijd aanspreekbaar voor vragen van de ondernemers. Wel zijn de eisen privaatrechtelijk in het koopcontract geborgd. “Dat betekent dat we naast begeleiden ook echt (jaarlijks) controleren en afdwingen dat ze aan de vestigingseisen voldoen.”

Inmiddels hebben de bedrijven gezamenlijk een parkmanagement aangesteld. Alle bedrijven worden hier verplicht lid van. Parkmanagement zorgt voor zaken zoals bijvoorbeeld de aanleg van het glasvezelnetwerk en het plaatsen van camera’s. Maar ook verzorgt het parkmanagement zelf het groenonderhoud, waarvoor het een bijdrage van de gemeente krijgt.

Meer informatie over bedrijvenpark Ambachtsezoom: www.ambachtsezoom.nl

Wandeling

Na de nodige uitleg volgt een frisse wandeling over het bedrijvenpark zelf. Hoewel het terrein nog volop in aanbouw is, is de eerder uitgelegde gedachte al goed terug te zien. Veel jong aangeplante bomen, water en groen. Communicatiemanager Fransje Weenink vertelt dat ze merken dat bewoners van de nabijgelegen woonwijk het terrein al goed weten te waarderen. “Regelmatig maakt iemand bijvoorbeeld een ommetje met de hond over het park. De eerste weerstand die de omwonenden hadden tegen het park is inmiddels dan ook grotendeels weggenomen.”

Opvallend is te zien hoezeer de ondernemers zelf meegaan in de duurzaamheidsgedachte. Zo hebben sommigen vogelnestjes geplaatst en een zeer gevarieerde beplanting aangebracht. Dit bevestigt ook Theo Kamsteeg van Kamsteeg Aanneming en Onderhoud, waar het gezelschap een kijkje mag nemen. Kamsteeg vertelt eerlijk dat het geen bewuste keus was om zich op dit park te vestigen. Sterker, hij schrok soms best wel even van sommige eisen. “Je moet echt gaan omdenken,” vertelt hij. “En we hebben ook echt wel eens gedacht: ‘waar zijn we aan begonnen?’ Omdat je bijvoorbeeld een ander soort materiaal moet gebruiken dan je gewend bent of omdat je het op een totaal andere manier moet bevestigen zodat het in de toekomst weer uit elkaar gehaald kan worden. En we moeten natuurlijk alles vastleggen in een materialenpaspoort. Dat laatste levert vooral bij toeleveranciers nog wel eens een probleem op. Maar dan moet je voet bij stuk blijven houden. Het kost dus echt wel meer tijd dan een traditionele manier van bouwen. Maar juist voor ons als bouwonderneming is dit een geweldige kans geweest. We hebben zoveel ervaring opgedaan met circulair bouwen en duurzame materialen, dat komt ons in ons werk alleen maar enorm van pas. Tegelijkertijd is er ook nog een wereld te winnen in de particuliere markt. Maar op een gegeven moment krijg je er ook echt plezier in en je wordt ook creatief. Zo moesten we een hele dure trap aanschaffen. We besloten ervoor op Marktplaats te kijken, waar we er eentje vonden die perfect voor ons was.”

Kamsteeg vindt de locatie ideaal. “Als we in een ouder pand waren gaan zitten, hadden we misschien al heel snel moeten gaan verbouwen om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Nu kunnen we hier in ieder geval heel wat jaren vooruit.”

Meedoen

Ook aanhaken bij Cirkelstad Zuid-Holland om stappen te zetten in circulair bouwen? Neem dan contact op met Thirza Monster via .

Thirza Monster

Spinner Cirkelstad Drechtsteden, Cirkelstad Den Haag,
Cirkelstad Groene Hart, Cirkelstad Rotterdam, Cirkelstad Regio 071, Cirkelstad Overheden


06 2844 6512

< Nieuwe stappen in Cirkelstad Veenendaal | Regio Foodvalley | Cirkelstad Jong leert van Briljante Mislukkingen >