Nieuwe stappen in Cirkelstad Veenendaal | Regio Foodvalley

Cirkelstad Veenendaal faciliteert sinds 13 februari 2019 publieke en private koplopers in de regio. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 10 jaar aan ervaringen te delen via de Cirkelstad Academie, gezamenlijk optrekken en verbinden met het peloton van ondernemers in de regio met periodieke afstemming om impact te genereren. Dit doe Cirkelstad vanuit Veenendaal in samenwerking met de regio Foodvalley, waar acht verschillende gemeentes bij aangesloten zijn. Innovatie, clustervorming en circulaire economie is een van de hoofdthema’s in de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.

Archieffoto CoP Veenendaal

In Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten sinds 2019 samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het doel is om grondstoffen niet meer weg te gooien, circulaire verdienmodellen te ontwikkelen en samen de innovatiekracht van de regio te vergroten. Binnen Foodvalley verzorgt Cirkelstad Veenendaal de invulling van de Community of Practice Bouw, en brengt daar de landelijke kennis en kunde in.

Het belang van duurzaam ontwikkelen en een gezamenlijke taal voor circulair bouwen

De woondeal Regio Foodvalley is inmiddels een feit – 25.000 nieuwbouwwoningen tot 2030. Tijdens de CoP Bouw besteden we doorlopend aandacht aan Het Nieuwe Normaal. Maar inmiddels zijn er al weer nieuwe versies; er is een 0.5 versie uit van het raamwerk gebouw en een 0.4 versie van infra en gebied. We gaan in de CoP gezamenlijk met de eerste opdrachtnemers en opdrachtgevers in de regio een HNN-evaluatie traject doorlopen om van elkaar te leren, rondom bijvoorbeeld milieu-impact, omgang restmateriaal, losmaakbaarheid en materiaalgebruik.

Laat ook je project (vanaf DO) evalueren en werk aan je verbeter potentieel van je organisatie en aanbod.

Geef je dan op: er is ruimte voor de eerste 10 projecten vanaf DO-fase voor gebouwen en opgaven in de openbare ruimte.

Onze landelijke Communities of Practise brengen ondernemers samen met de gemeentes en woningbouwcorporaties de Ministeries en we bespreken onderwerpen als circulair inkopen en aanbesteden, hoe invulling geven aan het Nationale Isolatie Programma, biobased bouwen en nieuwe financieringsmodellen. Kortom, sluit je aan de CoP van Cirkelstad en speel in op de landelijke- en Europese wet- en regelgeving. Het verschil en impact maken we samen.
Hier vind je de actuele agenda van Cirkelstad.

Contact

Heb je vragen of wil je aansluiten als partner bij Cirkelstad Veenendaal? Neem contact op met Wytze Kuijper, spinner in Veenendaal/ Foodvalley Circulair.

In Veenendaal wordt vier keer per jaar een Community of Practice georganiseerd, neem gerust contact op met de spinner om een keer mee te kijken.

Wytze Kuijper

Spinner Cirkelstad Utrecht, Cirkelstad Amersfoort,
Cirkelstad Nijmegen, Cirkelstad Arnhem, Cirkelstad Producenten en leveranciers, Cirkelstad Externe podia


06 229 685 68

< Klimaatslimme muur voor Smart City Dordrecht  | Eerst volledig circulair bedrijvenpark ligt in Hendrik-Ido-Ambacht >