Filmmakers van Stichting TRACE zoeken circulaire projecten

Stichting TRACE (Transitie en Acceleratie naar een Circulaire Economie) werd in 2020 opgericht door Jan Willem Meurkens en Michiel van der Zeeuw, twee filmmakers met een achtergrond in duurzame ontwikkeling, klimaat en energie, milieu, onderwijs en rechten van inheemse volken. De doelstelling van TRACE is om een platform te ontwikkelen waar consumenten, bedrijven overheden en andere organisaties videocontent kunnen vinden over de circulaire economie. Op die manier willen wij zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren en informeren over alle mooie projecten die op dit gebied worden ontwikkeld, en ze aansporen om ook zélf initiatieven te ontplooien op dit gebied.

Om dit te realiseren zijn wij partner van Cirkelstad Haarlem Kennemerland geworden. Wij bieden de andere leden aan om kosteloos video’s te produceren over hun projecten. Dit mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant vergaart TRACE videocontent waarmee we ons platform kunnen ontwikkelen; aan de andere kant krijgen de leden van Cirkelstad wiens projecten in beeld worden gebracht, toegang tot een informatief en professioneel filmpje over hun producten of diensten.

Om niet

Jan Willem en Michiel werken voor TRACE om niet, wij hebben als zzp’er allebei andere werkzaamheden. We financieren TRACE door zo nu en dan video’s te produceren voor diverse opdrachtgevers op het gebied van onderwijs, duurzame ontwikkeling en cultuur.

We zijn druk in overleg met ons bestuur om te formuleren wat de ‘handtekening’ moet worden van de video’s die TRACE gaat maken over de circulaire economie. Een paar kernthema’s staan daarbij centraal: enthousiasme, inventiviteit, creativiteit en betrokkenheid. Komend jaar willen wij op basis van die thema’s mooie en informatieve filmpjes gaan maken over de projecten van leden van Cirkelstad Haarlem Kennemerland. Op de langere termijn willen we dat principe uitbreiden naar Cirkelsteden elders in het land. Het uiteindelijke doel is om TRACE te positioneren als hét videoplatform voor de circulaire economie

Dus: mocht je denken dat jouw project hiervoor geschikt is, neem dan contact met ons op!

Jan Willem Meurkens

06 1645 2536

Michiel van der Zeeuw

06 5386 26567

www.stichtingtrace.nl

< Bavodorp circulair renoveren- gewoon doen! | Hulp gezocht: vastlopend bouwschip vlottrekken >