Hulp gezocht: vastlopend bouwschip vlottrekken

Scouting Brigitta heeft plannen voor nieuwbouw in een van de grote parken van Haarlem. Een prachtige plek hun multifunctionele clubhuis te vestigen. En plek waar ook maatschappelijke partners een plek vinden. Maar het loopt niet zo als ze voor ogen hadden.

Na jaren hard netwerken, rekenen en tekenen leek het de stuurgroep-Nieuwbouw van Scouting Brigitta tijd om te beginnen met het aanvragen van vergunningen. Aangezien er geen bestemmingsplan op het Schoterbos zit, maar alleen een gebiedsverordening, moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat leek een niet al te ingewikkelde klus, want de dienst Vergunningen biedt de mogelijkheid van tevoren overleg te hebben over de aanvraag. Maar dat bleek al snel theorie te zijn. Door de onderbezetting op het gemeentehuis, is de mogelijkheid stopgezet om van tevoren overleg te hebben over een vergunning. De enige mogelijkheid is het aanleveren van documentatie volgens een afvinklijst. Aan welke eisen de documentatie moet voldoen, wordt er niet bij vermeld. En als de documentatie onvoldoende is, wordt de aanvraag geweigerd, is men de leges kwijt en kan men opnieuw beginnen. Het aanvragen van een vergunning is daardoor bijna onmogelijk geworden. Zeker voor particulieren, en al helemaal voor een club enthousiaste vrijwilligers met een burgerinitiatief. Uit berichten van de gemeente blijkt dan ook dat verschillende projecten enorme vertraging gaan oplopen. Scouting Brigitta zit ook in die fuik. 

Stijgende prijzen

Tegelijk zijn de prijzen het laatste jaar enorm gestegen, vooral in de bouw. Terwijl het Fondsenteam van Scouting Brigitta al meer dan anderhalve ton bijeen gebedeld heeft, zijn de prijzen van de bouw steeds sneller gestegen. Zonder ook maar een letter aan het plan te veranderen, zijn de kosten anderhalf keer zo hoog geworden. Naarmate de tijd voortduurt (onvermijdelijk: zie de alinea hiervoor), lopen de prijzen intussen gewoon verder op, wat het dubbelzuur maakt, aangezien de leges van de bouwvergunning afhankelijk zijn van de bouwkosten. 

Gratis bouwmateriaal gezocht

De stuurgroep-Nieuwbouw heeft twee nieuwe trajecten uitgezet om het vastlopende bouwschip vlot te trekken. Ten eerste zijn er diverse samenwerkingsverbanden opgezocht – waarover later misschien meer. Ten tweede is intern een groep aan de slag gegaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om een goedkoper gebouw neer te zetten. Bij dit laatste is het van groot belang om zoveel mogelijk (gratis!) tweedehands bouwmateriaal te gaan gebruiken. Daarbij komen de samenwerkingspartners van Cirkelstad natuurlijk om de hoek kijken. Scouting Brigitta is nog steeds geïnteresseerd in materialen afkomstig uit slooppanden en restpartijen die anders naar de sloop zouden raken.

Voor meer informatie en/of een oogstlijst, mail naar . Of kijk op de website voor meer info: https://www.scoutingbrigitta.nl

< Filmmakers van Stichting TRACE zoeken circulaire projecten | RGS vindt duurzame ketenpartner voor gekapte en gerooide bomen >