Foenix: circulair en inclusief

Hergebruik van goederen en re-integratie op de arbeidsmarkt gaan goed samen. Dat laat Foenix al vanaf 1982 zien in Apeldoorn, met inmiddels 4 goed lopende kringloopwinkels, meer dan 750 medewerkers en inzameling van 3800 ton aan goederen per jaar. Samen met medewerkers en samenwerkingspartners draagt Foenix bij aan een duurzaam en sociaal Apeldoorn. Met hun business case is Foenix een voorbeeld voor de nieuwe circulaire economie, waar materialen worden hergebruikt en mensen kansen krijgen om mee te doen. Ook in de komende jaren wil Foenix het verschil blijven maken door de inwoners in de regio te verbinden met de circulaire ambitie.

Continu op zoek naar vernieuwing

Verbetering van bestaande taken, op innovatieve wijze inspelen op de vraag en daar op vooruitlopen is al jaren de werkwijze van Feonix. Het bedrijf is gewend om flexibel om te gaan met de dingen die voorhanden zijn en in te spelen op kansen die zich voordoen. Om vernieuwing te realiseren zijn echter partnerschappen nodig. Het kan niet zonder de bewoners en bedrijven in Apeldoorn. Voor Foenix zijn ze de belangrijkste leveranciers en afnemers. Ook de samenwerking met instanties op het gebied van zorg, arbeidstoeleiding en recycling is van groot belang. Het bedrijf moet samen met de gemeente en andere partners innoveren. Dat betekent ook ervoor te zorgen dat mensen kunnen meedoen en gestimuleerd worden tot duurzaam gedrag.

Voorbeeldproject: Een schatkist voor elke basisschool

Om op diverse plaatsen in Apeldoorn de meerwaarde van circulaire economie zichtbaar te maken, heeft Foenix als onderdeel van het project ‘Total Collect’ schatkisten geplaatst waarin spullen voor hergebruik geplaatst kunnen worden. Leerlingen verzamelen hun ongebruikte spullen in de schatkist. Zodra de kist vol is gaan ze op excursie naar Foenix: de kinderen zien bij het innamepunt wat er met hun spullen wordt gedaan en wat “afval” betekent en er worden interactieve workshops bij Foenix op het Zwitsal-terrein georganiseerd. Tijdens deze workshops krijgen kinderen op een spelende en creatieve manier inzicht in circulariteit door van afgedankte spullen iets moois te maken.

Kinderen worden zo op jonge leeftijd bewuster van koopgedrag en denken na over hergebruik van  spullen, in plaats van spullen in de prullenbak te gooien. Op deze manier kunnen de kinderen bijdragen aan een duurzame samenleving waar milieu, mens en economie in harmonie zijn zodat de aarde niet uitgeput raakt. Dit project wordt door de Gemeente Apeldoorn ondersteund.

Uitgangspunt: circulaire provider


Circulaire Economie is geen op zichzelf staand element, maar gaat over het totaal en maakt onderdeel uit van de samenleving als geheel. Milieu en duurzaamheid zijn onverbrekelijk verbonden met de sociale impact. De mens is tenslotte veroorzaker en oplosser van ons huidige milieuprobleem. Foenix wil dé ‘circulaire en inclusieve provider’ van Apeldoorn zijn: op een financieel gezonde wijze bijdragen aan mens en milieu en Apeldoorners daarbij betrekken. 

Circulaire samenleving staat voor een symbiose van het geheel, materie en mens, natuurlijk aan elkaar verbonden. De circulaire economie is een onverbrekelijk deel van de circulaire samenleving. Foenix wil daarbij innovatief ondernemen. De missie blijft zoals die op de muren van de vijf vestigingen staat: 

We vinden dat het beter kan. Daarom werken we aan een duurzame en betrokken samenleving. Elke dag opnieuw.

Meer informatie zie: https://www.foenix.nl/

Met vriendelijke groet, Barbara Middelhoff

< 10 december 2019 ‘De rol van digitalisering in een circulaire bouweconomie!’ | We gaan golven maken! >