Het Veerkwartier

Het Veerkwartier is in 2015 gestart als tijdelijk paviljoen aan de Veerplas in Haarlem. Twee oude zeecontainers, een tweedehands tuinkas en een houtenhut vormen de basis voor creatieve & duurzame horeca aan de rand van Haarlem: midden in de natuur. Het Veerkwartier heeft laten zien dat creativiteit en kleinschaligheid een voedingsbodem zijn voor groei. Het zorgt voor eigenheid en echtheid. Door te durven delen en ruimte te geven aan creativiteit heeft Het Veerkwartier – in vijf jaar tijd gezorgd voor een positieve verandering van het gebied.

In november 2019 heeft Het Veerkwartier meegedaan aan de onderhandse werving uitgeschreven door het recreatieschap Spaarnwoude in samenspraak met de gemeente Haarlem. De ingediende visie is in december 2019 unaniem gekozen als winnaar..

De buitenplek van Haarlem en omgeving

Het doel van Het Veerkwartier is om de buitenplek van Haarlem te ontwikkelen en beheren. Een levendige en (re)creatieve stedelijke plek waar natuur, recreatie, cultuur en ecologie samenkomen. Voor jong oud, zakelijk & privé. Voor iedereen.


Missie

De missie van de ondernemers van Het Veerkwartier is het ontwikkelen en beheren van dé buitenplek van Haarlem, door het bouwen van een circulair, duurzaam en flexibel paviljoen. Dit paviljoen staat in dienst van de openbare ruimte en is toegankelijk voor iedereen, het hele jaar rond. Het paviljoen faciliteert het ‘nieuwe recreëren’ aan de Veerplas.
Een buitenplek zijn waar bezoekers en gasten verrast worden, zich thuis voelen en genieten van de natuur. Van buiten zijn & ruimte hebben. Door de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het gebied verder uit te bouwen, wordt de Veerplas een ideale plek voor bewustwording en ontspanning (soms door inspanning) op een ongedwongen & eigen manier.

Visie


Als ondernemer zijn wij onderdeel van het ecosysteem de Veerplas. Voor een werkend ecosysteem is samenhang tussennatuur, recreatie en het paviljoen essentieel. Door een duurzaam en natuurinclusief paviljoen dat in staat is in te spelen op verandering van de omgeving en de seizoenen. Ondernemen doen wij daarom met zorg en respect voor de natuur, het gebied en de maatschappij. Wij geloven dat ‘comfort’, ‘zorgeloos genieten’ en ‘zuinig omspringen met wat we hebben’ niet alleen samengaan, maar elkaar juist versterken. Het ‘nieuwe recreëren’ *

Het nieuwe recreëren: is meer dan alleen zwemmen, fietsen, wandelen en vissen. Het nieuwe recreëren is meer omvattend. Het richt zich niet slechts op het ”doen”, maar ook op het “zijn”. En dat kan op talloze manieren, zolang de zintuigen geprikkeld worden. Op adem komen, niets doen, mediteren, geïnspireerd raken door lekker eten, een mooi interieur, maar ook intensief sporten en spelen met je kind.

Ecosysteem De Veerplas

Het nieuwe paviljoen wordt onderdeel van het ecosysteem de Veerplas & te gast in haar natuur. De Veerplas heeft als recreatiegebied een belangrijke openbare en daarmee sociaal maatschappelijke functie. De samensmelting van diverse openbare functies maakt het voor bezoekers aantrekkelijk om naar de Veerplas te gaan.
De kracht van het Veerplas gebied zit in de enorme verscheidenheid aan recreatie mogelijkheden. Juist de samensmelting van diverse functies maakt het een aantrekkelijk gebied. In de openbare ruimte de balans vinden tussen stiltezoekers, spelende kinderen, bewoners, festivalgangers en werknemers uit de Waarderpolder. Allemaal mensen die op hun eigen manier op een bepaald moment behoefte hebben aan buiten zijn.
Het nieuwe paviljoen aan de Veerplas staat in dienst van de openbare ruimte de Veerplas. Het paviljoen faciliteert recreatie en legt de verbinding met de Veerplas en het eiland. Het paviljoen is geïntegreerd in het landschap en hoewel het in eerste instantie ondergeschikt lijkt heeft het een centrale plek in de omgeving. Het paviljoen aan alle zijden goed toegankelijk.


De hoofdingang bevindt zich aan de westkant van het paviljoen. Gasten komen veelal vanuit het westkant het natuurgebied in. Als een verrassing openbaart het paviljoen zich naarmate gasten zich verder in het gebied bevinden. Komen bezoeker via de zuidkant het gebied in (vanaf station Spaarnwoude & Oostpoort) dan is het paviljoen juist heel zichtbaar. De Veerplas ligt aan de Oostkant van het gebied. De houten steiger “dwars” door het paviljoen verbindt de Veerplas met het andere belangrijke gedeelte van het gebied; het eiland. De steiger is een belangrijke drager van de identiteit van het paviljoen en staat letterlijk voor de verbinding. Aan de westkant van het paviljoen ligt ook de verbinding met het eiland. Op het eiland ligt het openluchttheater, de natuurspeeltuin en een buitenkamer. Voor meer informatie over de invulling van het eiland zie de
laatste twee pagina’s van dit document.

Circulair Paviljoen

Als onderdeel van ecosysteem de Veerplas moet het paviljoen in staat zijn om in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving, de gebruikersbehoefte en de seizoenen. Dit vraagt om een flexibel & innovatief gebouwconcept.

Het Circulair te bouwen paviljoen bevat een aantal kenmerken:

• het maakt gebruik van natuurlijke principes en omgevingsfactoren om het unieke karakter van de Veerplas te versterken;
• het is natuur inclusief gebouwd: er is zowel binnen als buiten sprake van een optimale groenbeleving;
• er wordt gebruik gemaakt van verantwoord materiaal;
• er wordt optimaal gebruik gemaakt van de elementen: water, lucht, zon en wind;
• het is flexibel en aanpasbaar in de toekomst: het paviljoen moet in staat zijn om in te spelen op de veranderingen in de omgeving, de gebruikersbehoefte en de seizoenen;
• het hele gebouw is herbruikbaar: volledig demontabel en opnieuw in elkaar te zetten voor ooit op een andere plek of als nieuw object


Duurzaam en circulair gebouwd

Het Paviljoen wordt volgens duurzame en circulaire principes gebouwd. Het is energiezuinig door gebruik te maken van de elementen water, zon en aarde. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar vooral ook over het gebruik van duurzame materialen, een gezond binnen klimaat, verantwoord watergebruik en voorkomen dat fossiele grondstoffen op raken. Door slim gebruik te maken van grondstoffen, producten en goederen kunnen deze oneindig hergebruikt worden. Voor het paviljoen betekent dit dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden. Om zo min mogelijk impact op onze planeet te hebben, wordt het paviljoen aan de Veerplas demontabel ontworpen. Veel onderdelen zoals het hout van de constructie kunnen in de toekomst een andere doel krijgen.


Off the grid

Het paviljoen zal zoveel mogelijk in haar eigen energiebehoefte voldoen:

  • Door middel van zonnepanelen op 2/3 van het dak kunnen voorzien in de elektriciteit om het horeca paviljoen te
    draaien;
  • Isolatie op basis van biobased materialen, zorgt voor een comfortabel binnenklimaat;
  • Een polderdak vangt regenwater op. Hiermee wordt het dak bewaterd.
  • Een warmtepomp voor constante warmte en verkoeling en verwarmen door middel van vloerverwarming;
  • Het aanbrengen van een warmte terugwin installatie; gebruik maken van de warmte die de keuken produceert,
  • De keuken gaat van het gas af: minder verspilling.
  • Op het eiland verbouwen wij onze eigen bloemen. Op het dak groeien kruiden voor in gerechten.
  • De composteermachine zorgt ervoor dat ons GFT afval tot compost wordt gemaakt.

Twee bouwdelen

Het paviljoen kent twee bouwdelen: De harde kern waar alle vaste voorzieningen zijn (keuken, opslag, technische ruimte, toiletten etc.). Dit deel ligt gedeeltelijk in een heuvel van grond waardoor deze ruimtes koel blijven in de zomer. Dit bouwdeel heeft een vaste indeling door vaste wanden. Tegen deze harde kern staat een open en flexibel in te richten publieksruimte.
Waarin verschillende ruimtes gevormd kunnen worden door verplaatsbare muurelementen binnen het vaste stramien. Hierdoor kan het paviljoen zich makkelijk schikken naar verschillende gebruiksvormen en kan het zich zonder grote ingrepen aanpassen aan toekomstige veranderingen. In de toekomst is het zelfs mogelijk om het paviljoen uit te breiden of indien wenselijk zelfs te verkleinen.

CLT

Het paviljoen is opgebouwd uit een CLT (cross laminated timber) houtconstructie. Deze techniek heeft vele voordelen zoals flexibiliteit, een korte bouwtijd en een vormvaste constructie. Daarnaast levert deze vorm van houtbouw een positieve bijdrage aan de CO2 balans. De CLT constructie wordt met hoge precisie geprefabriceerd, waardoor sterke en volledig sluitende verbindingen ontstaan. Hierdoor is de constructie eenvoudig in hele delen te (de)monteren en behoeft het geen onnodige verbindings- en opvulmaterialen.


Constructie

De constructie volgt een vast stramien. Aan de buitenzijde kunnen in dit stramien worden gevelelementen gemonteerd. Daarnaast zijn ze demontabel waardoor gevelelementen als geheel herbruikbaar zijn. Handig voor uitbreiding of inkrimping van het paviljoen, waarbij ze een andere plaats kunnen krijgen, of bij demontage van het gehele paviljoen.

Planning

Met de bouw van het nieuwe paviljoen wordt in het najaar van 2021 gestart. Om in het voorjaar van 2022 open te kunnen gaan. Tot die tijd is het huidige Veerkwartier een fijne plek om te zijn. Voor koffie, thee, wijn en bier en fijne gerechten met ingrediënten uit het seizoen.

< Op weg naar een toonaangevend en duurzaam bedrijventerrein | Schoterboshuis zoekt bouwmaterialen >