Houtbouw in Haarlem

Als je over toekomstbestendige, circulaire en/of duurzame materialen praat dan kom je al snel op houtbouw. En dat daar veel over te vertellen valt, bleek wel tijdens de community of practice op donderdag 24 maart in Haarlem bij het ABC Architectuurmuseum.

Houtbouw heeft een aantal voordelen:

  • Houtbouw draagt bij aan de reductie van o.a. CO2 uitstoot en draagt zo bij aan de realisatie van de doelen uit de klimaatakkoorden.
  • Het is een hernieuwbare grondstof;
  • Het kan helpen om de woningbouwproductie te versnellen;
  • Het helpt de bouwketen te innoveren;
  • En draagt bij aan moderne werkgelegenheid.

Gemeente Haarlem heeft in 2021 het convenant Houtbouw MRA getekend. Een intentie overeenkomst om meer met hout te bouwen. En met een opgave van zo’n 10.000 nieuwbouwwoningen betekent dat een fors aantal. Hoe kom je van intenties naar actie?

Imme Groet gaf een status update van de Green Deal houtbouw MRA. Imme maakt deel uit het projectteam voor het convenant waar inmiddels meer dan 100 partijen de intentie hebben ondertekend om in 2025 minimaal 20% nieuwbouw in hout te realiseren. Tijdens haar presentatie vertelde Imme hoe het convenant tot stand gekomen is en wat de vervolg acties bevatten.

Houtbouw vraagt iets anders van de keten dan het ontwerpen en bouwen in beton en nog niet alle aspecten zijn bekend. In de komende maanden zijn er kennissessies voor verschillende doelgroepen over 5 actielijnen: kosten, communicatie, kennis, locatie en wet-  en regelgeving. Deelnemers aan het convenant ontvangen met regelmaat een update over het proces. Alle schakels in de keten kunnen het convenant ondertekenen. Van ontwikkelaar tot overheid, van architect tot constructeur. 

Interesse om deel te nemen aan het convenant en/of wil je meer weten?  Contact: Imme Groet | https://www.metropoolregioamsterdam.nl/een-op-de-vijf-nieuwbouwwoningen-in-mra-vanaf-2025-van-hout/

Hans van Eeden, architect bij HER architecten, nam ons mee in de geschiedenis van de bouw. Hij stelde vast dat er nogal wat (voor)oordelen zijn over bouwen met hout. En verklaarde ook een deel van onze overtuigingen.

Hans nam ons mee in de tijd dat de nederzettingen die veelal uit houten gebouwen bestonden, groeide. Dat er steeds meer dicht op elkaar werd gebouwd met hout. Als er brand uitbrak, dan stond zo het halve dorp in vuur en vlam. De betonbouw die daarop volgde vroeg om een andere manier van ontwerpen. Veel panden uit die tijd hebben een puntdaken omdat men technisch gezien nog geen platte daken kon bouwen en de waterafvoer via het schuine dak liep. De ruimte onder de puntdaken, de zolders werden nauwelijks gebruikt en ook nu lopen we er tegenaan dat het meer moeite kost om een puntdak te isoleren dan een platdak.

De houtbouw van nu is niet meer te vergelijken met toen. En dus is het tijd dat we onze oude overtuigingen vervangen door kennis en ervaringen uit het heden. Een goede voorlichting is dus van belang om architecten en gebruikers mee te nemen in de voordelen van houtbouw.

Meer weten over Hans van Eeden: https://herarchitecten.nl

De prijzen van bouwmaterialen schieten omhoog. Zo ook van hout. Wat betekent het voor je ontwerp en de keuzes die je maakt? Peter Jobsen, adviseur strategie nieuwbouw bij woningcorporatie Elan Wonen, legt uit dat een woningcorporatie anders omgaat met kosten en onderhoud dan een ontwikkelaar.

Peter: “Je bouwt voor sociale huur en gaat een langdurige relatie aan met je huurder. Naast de eisen die je stelt aan de woning, spelen de kosten van realisatie en beheer ook een belangrijke rol. Dus naast de prijzen van houtbouw, is comfort, prettig wonen, contactgeluid en onderhoud en beheer ook van belang”.

Elan Wonen wil met hout gaan bouwen en Peter geeft aan dat het van belang is dat toekomstige huurders betrokken worden bij de keuzes. En dat ook zij bekend raken met de voordelen van hout.

Contact met Peter Jobsen: www.elanwonen.nl 

Hans Lormans van Hamlet verteld samen met Niek Schaap van De Nijs over hun “houten huwelijk”. Twee jaar geleden gingen ze met elkaar in zee om een project in Heerhugowaard volledig in houtbouw te realiseren. Een project met een vloeroppervlakte van 18.700 m2. Met een toren van 12 verdiepingen, zo’n 42 meter hoog en zelfs een liftschacht van hout. 

Hamlet, toen nog een start-up in houtbouw, had al heel veel kennis opgedaan bij clt-leveranciers in Europa en daarbuiten. Het design en build concept sloot aan bij de wensen van De Nijs. Ook hier waren er wat sceptische geluiden in het team en in de loop van het project zijn er steeds meer teamleden enthousiast geworden over het concept en de manier van bouwen. Zowel Hans als Niek geven aan dat het van belang is dat je met elkaar in gesprek blijft. Dat je uitgangspunten formuleert en steeds kijkt of je daar aan kunt blijven voldoen. De realisatie van een mock-up, een voorbeeldmodel op ware grootte, droeg bij aan het vermogen om een voorstelling te maken van het uiteindelijke resultaat en hielp bij de keuzes die nog gemaakt moest worden. Want bij houtbouw kom je vanzelf op andere duurzame keuzes. Waar ga je voor? Maatwerk of basisvarianten? Wil je weinig tot geen snijverlies, pas dan je ontwerp aan. Zo zijn in dit ontwerp ook de badkamermaten aangepast op de maten van de tegels. Het is een domino effect: heb je eenmaal besloten dat je voor biobased, duurzaam, circulair gaat dan volgen vanuit die keuzes ook vervolgkeuzes. En zo komen we tot de circulaire versnelling die we voor ogen hebben.

Binnenkort start de bouw en kun je het pand zelf gaan bewonderen. Hamlet en de Nijs staan open om hun verhaal en ervaringen te delen met anderen. Leuk om te weten dat de Nijs ook ondertekenaar is van het convenant houtbouw en Hamlet het convenant eerdaags ook ondertekent.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens:
Hans Lormans– Hamlet: https://www.hamlet.nl/nl/grootste-houtbouwproject-komt-in-nederland
Niek Schaap-De Nijs: https://www.denijs.nl

Brigitte Kool

Spinner Cirkelstad Haarlem Kennemerland, Cirkelstad Sociaal


06 124 021 74

< Materialen gezocht voor blotevoetenpad op het natuureiland van paviljoen Veerkwartier | Sociaal hout in Rotterdam >