Masterclass circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen

Het overbrengen van de soms vage doelstellingen naar de concrete praktijk is een groot knelpunt in circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen. Hoogleraar Hans Wamelink en assistent professor Karel Van den Berghe, TU Delft, hebben een masterclass en serious game ontwikkeld waarbij betrokkenen al ‘spelend’ leren over de grote uitdagingen van circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen.

Serious Game

Circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen is niet zwart-wit. Er is geen goed of slecht. Dat een bepaalde keuze belangrijke (soms onbewuste) gevolgen kan hebben, is echter onderbelicht. Net dat aspect is waar de masterclass en de serious game op focussen: een spel over ambitie, gevolgd door welke keuzes daarbij kunnen passen en welke acties dan nodig zijn. Het spel heeft een belangrijke discussie-factor, waarin de deelnemers hun gekozen keuzes en acties moeten uitleggen. Dat maakt ook de gevolgen duidelijk.

Masterclass voor Cirkelstad Zwolle en Harderwijk

Op donderdag 24 maart mocht een geselecteerd gezelschap vanuit Cirkelstad Zwolle en Harderwijk deze masterclass volgen. Hoogleraar Hans Wamelink en assistent professor Karel Van den Berghe vertelden middels korte hoorcolleges over de inzichten uit diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten rond deze thema’s van de TU Delft. Vervolgens gingen we samen aan de slag met de serious game. Met veel plezier hebben we gediscussieerd en ervaren hoe we zelf stappen kunnen zetten met de implementatie van circulariteit in de eigen organisaties en activiteiten.

Romy Rohmer

Spinner Cirkelstad Zwolle, Cirkelstad Harderwijk


06 293 25 968  
< Bezoek WRZV hallen door Cirkelstad Zwolle  | PHOMI meest duurzame bouwproduct >