Modulaire huurwoningen grotendeels van hout en met groen in Zaanstad

Zaanstad stelde recent de uitgangspunten vast voor de nieuwbouw van 152-164 huurwoningen aan de Slachthuisstraat 67/67A in Zaandam. Bij de woningen komt ook een gemeenschappelijke tuin en 200-300 m2 aan maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen. Het ontwerp van het gebouw van de Architekten Cie. is modulair en grotendeels van hout. Het woongebouw wordt ontwikkeld door Slachthuisstraat Ontwikkeling BV, een samenwerking van Blauwhoed en Koers.

In de plannen wordt veel rekening gehouden met klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress en wateroverlast. De bestaande bomen langs de Slachthuisstraat blijven behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Om extreme neerslag op te vangen en droogte te bestrijden, wordt de kavel groen ingericht en wordt hemelwater zo lang mogelijk vastgehouden.

Het grootste deel van de woningen bestaat uit hout. Daarnaast is er gekozen voor een modulair bouwconcept, wat grotendeels in de fabriek in elkaar wordt gezet. Dat is duurzamer omdat er minder vervoersbewegingen zijn en er preciezer gewerkt kan worden wat voor minder bouwafval zorgt. Daarnaast wordt ook de bouwtijd op locatie beperkt, waardoor de omgeving minder overlast heeft van de werkzaamheden. Bovendien geeft modulair bouwen de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee kleinere woningen samen te voegen tot één grotere, wanneer daar meer vraag naar is.

Voor de hele buurt wordt gewerkt aan een nieuw verkeerscirculatieplan. Uitgangspunt hierbij is dat het autoverkeer van de verschillende nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk op de doorgaande wegen) komt, en er daardoor zo min mogelijk auto’s door de wijk rijden. Daarnaast zullen er voor bewoners ook deelauto’s worden aangeboden. 

Als alles volgens planning verloopt, start eind 2022 / begin 2023 de bouw. Meer informatie: www.maakkogerveldwijk.zaanstad.nl/projecten

< Samenwerkingsgedrag in circulaire bouwprojecten veranderen | Circulair bouwen mag meer prioriteit hebben >